Blanketnr.
03.078
Formål med blanketten

Foreninger, fonde, institutioner mv. kan søge om godkendelse til at modtage fradragsberettigede forskningsgaver efter ligningslovens § 8 H.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober i det år, I vil godkendes for.

Digital løsning

Log på med NemID og udfyld blanket 03.078 (virk.dk).

PDF-udgave

Det er stadig muligt at ansøge via papirblanket 03.078.

Hent vejledning til blanket 03.078.

Send den udfyldte blanket til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Link til Retsinformation:
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Cirkulære om Ligningsloven

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.