Blanketnr.
07.082 K
Formål med blanketten

Blanket 07.082 K - Korrektion af opgørelse efter PAL § 22 vedr. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter, og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb.

Rettelser kan indgives én gang i hver periode:
1. januar - 1. februar
1. april - 1. maj
1. juli - 1. august
1. oktober - 1. november

Hent systemvejledning til blanket 07.082 K

PDF-udgave

Hent blanket 07.082 K

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.