Indhold

Afsnittet beskriver beregningen af normalbøder ved overtrædelse af TDL §§ 73-75.

Afsnittet indeholder:

 • Regel om højt beskattede varer og andre punktafgiftspligtige varer
 • Regel om andre varer
 • Regel om overtrædelse uden forsæt til unddragelse
 • Ingen reduktion ved unddragelse på 30.000 kr. og derunder
 • Smugleri med befordringsmiddel eller fartøj
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel om højt beskattede varer og andre punktafgiftspligtige varer

Ved forsæt til told- og afgiftsunddragelse med indførsel mv. (smugleri) af

 • højt beskattede varer
 • andre punktafgiftspligtige varer samt
 • guld- og sølvvarer og smykker,

og hvor disse ikke er angivet til told- og skatteforvaltningen, beregnes normalbøden til 2 gange det unddragne told- og afgiftsbeløb. Se TDL § 73, stk. 2 og 3.

Overtrædelsen medfører pligt til betaling af told og afgifter. Se TDL § 73, stk. 4.

Se SKM2013.326.VLR
xSe SKM2020.378.ØLRx

Regel om andre varer

Ved forsæt til told- og afgiftsunddragelse med indførsel mv. (smugleri) af andre varer, og hvor disse ikke er angivet til told- og skatteforvaltningen, beregnes normalbøden til 1 gang det unddragne told- og afgiftsbeløb. Se TDL § 73, stk. 2 og 3.

Det er en forudsætning for anvendelsen af TDL § 73, at angivelsespligten for varerne fremgår af TDL, toldbehandlingsbekendtgørelsen eller en af de artikler, der er nævnt i TDL § 73.

Overtrædelsen medfører pligt til betaling af told og afgifter. Se TDL § 73, stk. 4.

Eksempel

Beregning af bøde for indførelse af kamera (andre varer) til 3.495 kr. og en flaske spiritus (højt beskattede varer) til 230 kr.:

Kamera 3.495 kr. x 1

3.495 kr.

Spiritus 230 kr. x 2

   460 kr.

I alt

3.955 kr.

Bøde efter afrunding

3.500 kr.

Regel om overtrædelse uden forsæt til unddragelse

Ved en forsætlig eller grov uagtsom handling efter TDL § 73, stk. 1, nr. 1-6, fastsættes bøden til:

 • 1 gange det unddragne told- og afgiftsbeløb for højt beskattede varer, andre punktafgiftspligtige varer samt guld- og sølvvarer og smykker,
 • ½ gange det unddragne told- og afgiftsbeløb af andre varer,

når der ikke er forsæt til unddragelse.

Overtrædelsen medfører pligt til at betale told og afgifter. Se TDL § 73, stk. 4.

Sager, hvor der ikke er forsæt til unddragelse, kan afsluttes administrativt med en bøde uden hensyn til størrelsen af det unddragne told- og afgiftsbeløb.

Ingen reduktion ved unddragelse på 30.000 kr. og derunder

Ved beregningen af bøder i toldstraffesager, skal der ikke ske reduktion i bøden for unddragelse af afgift på 30.000 kr. og derunder.

Smugleri med befordringsmiddel eller fartøj

Alle sager om overtrædelse af TDL §§ 74 og 75 afgøres på samme måde som anført ovenfor under højt beskattede varer og andre varer.

Se også

Se afsnit

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

xSKM2020.378.ØLRx

xT bestilte et armbåndsur hos en juveler i et tredjeland. T oplyste, at han ofte rejste i forbindelse med sit arbejde, og at han ventede på, at en af rejserne gik til dette land. Da ingen rejseplaner førte ham dertil, rejste han efter nogle måneder til tredjelandet for at hente uret.

T anmodede om momsrefusion hos juveleren og fik denne tilbagebetalt nogen tid efter hjemkomsten til Danmark. T forklarede under sagen, at han ikke var i tvivl om, at han skulle betale told i Danmark.

T angav ikke uret, der havde en værdi på 132.306 kr., i den danske lufthavn, men gik i grøn kanal.

T blev dømt for forsætlig overtrædelse af TDL § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og idømt fængsel i 20 dage. Fængselsstraffen blev gjort betinget.x

 

SKM2013.326.VLR

Politiet fandt ved ransagning på flere adresser bl.a. 9.500 cigaretter hos T, som forklarede, at han havde købt de anførte cigaretter af en kammerat. Han ønskede ikke at identificere, hvem han havde købt cigaretterne af. Cigaretterne var russiske eller hviderussiske. Cigaretterne var til eget brug og ikke til salg. 

Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneder og en tillægsbøde på 30.000 kr. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at fængselsstraffen blev fastsat til 1 år, og at T skulle til SKAT betale 15.822 kr. i told og afgifter for de indsmuglede cigaretter samt en bøde på 30.000 kr.

Der nedlægges ikke tillægsbøder i toldstraffesager. Derfor ændrede landsretten betegnelsen til "bøde".