Indhold

Dette afsnit handler om grunde til at straffen i en skatte- og afgiftsstraffesag kan skærpes.

Afsnittet indeholder:

  • Strafskærpelsesgrunde i straffeloven (A.C.3.5.6.1)
  • Strafskærpelse i skatte- og afgiftslovgivningen (A.C.3.5.6.2).