Dato for udgivelse
20 Dec 2010 10:29
Til
Virksomheder, der anvender forsendelsesordningerne
Sagsnummer
10-205336
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé
Nyhedsbrevet indeholder retningslinier for, hvor opstart af EU-forsendelser skal finde sted.

 


Der har vist sig et behov om præcisering af hvilke retningslinier, der er gældende med hensyn til, hvor opstart af EU-forsendelser skal finde sted. Retningslinierne er følgende:

T 2-forsendelser (varer i fri omsætning)

Godkendt afsender

Forsendelserne kan opstartes på de adresser, som den hovedforpligtede har fået godkendt, jf. den udstedte tilladelse, uanset hvor varerne transporteres fra.

Standardproceduren

Forsendelserne kan opstartes på alle ekspeditionssteder, uanset hvor varerne transporteres fra.

T 1-forsendelser (varer, der ikke er i fri omsætning)

I henhold til toldkodeksens artikel 91 kan T 1-varer transporteres fra et sted til et andet inden for EU's toldområde med en T 1-forsendelse. Varer under en økonomisk procedure, f.eks. varer fra toldoplag, kan dog anvende overførselsprocedureren, såfremt virksomheden's bevilling indeholder tilladelse hertil.

Godkendt afsender

Såfremt den hovedforpligtede har en godkendt adresse på det sted, hvor varerne skal transporteres fra, opstartes forsendelsen dér. I modsat fald transporteres varerne til den nærmeste godkendte adresse eller ekspeditionssted, hvor forsendelsen opstartes.

Standardproceduren

Transport af varerne fra det sted, hvor varerne opbevares, skal ske til det nærmeste ekspeditionssted, hvor forsendelsen opstartes.

Såfremt det nærmeste ekspeditionssted har lukket på det tidspunkt, hvor forsendelsen ønskes opstartet, skal virksomheden i rimelig tid inden ekspeditionstidens ophør afgive skriftlig rekvisition, jf toldbehandlingsbekendtgørelsen § 131.

Med venlig hilsen

Told
SKAT København