Blanketnr.
07.073
Formål med blanketten

Blanket 07.073 - Opgørelse efter PAL § 23, stk. 2 og § 23a vedr. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb

PDF-udgave

Hent blanket 07.073

Hent systemvejledning til indberetningsbillede og blanket 07.073

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.