Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af finansielle aktiviteter.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: