Indhold

 

Afsnittet handler om momsfritagelse for salg af varer, der udelukkende har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter ML § 13, stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget for retten til fradrag efter momslovens kapitel 9. Se afsnit D.A.11.5.

 

Afsnittet indeholder:

 

·         Lovgrundlag (D.A.5.23.1)

·         Betingelser for momsfritagelse (D.A.5.23.2).