Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for fastsættelse af momsgrundlaget, dvs. hvilke beløb der skal betragtes som et vederlag og indgå i momsgrundlaget. Se xMLx §§ 27-30.

Afsnittet indeholder: