Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for registrering af køretøjer. Det vil sige, at de bliver forsynet med nummerplader.

Afsnittet indeholder:

 • Regel og lovgrundlag (I.A.5.1)
 • Definitioner og Køretøjsregistret (I.A.5.2)
 • Typer af registreringspligtige køretøjer og køretøjer, der er fritaget for registrering (I.A.5.3)
 • Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil (I.A.5.4)
 • Brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i Danmark (I.A.5.5)
 • Grundlaget for registrering af køretøjer (I.A.5.6)
 • Registreringsattest mv. (I.A.5.7)
 • Tidsbegrænset/midlertidig registrering (I.A.5.8)
 • Ændring af registrerede oplysninger og afmelding af køretøjet (I.A.5.9)
 • Nummerplader (I.A.5.10)
 • Særlige nummerplader (I.A.5.11)
 • Betaling, kontrol, klage- og straf (I.A.5.12)
 • Autorisering af nummerpladeoperatører (I.A.5.13)
 • Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler (I.A.5.14).