Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der er pligtig til registrering for gebyr til genanvendelse af dæk.

Afsnittet indeholder:

  • Registrering
  • Anmeldelse til registrering.

Se også

Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering). Se afsnit E.A.1.4.

Registrering

Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller regummierer dæk eller den der fra udlandet erhvervsmæssigt modtager dæk eller regummierede dæk med størrelsesbetegnelsen 5.00-8 eller større, eller massive gummiringe, skal registreres som gebyrpligtig virksomhed. Se xdækbekendtgørelsens § 4x, stk. 1.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 24.018. Blanketten kan også hentes på www.virk.dk eller fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.