Indhold

Dette afsnit indeholder bestemmelser om afgiftens størrelse vedrørende:

 • Personmotorkøretøjer samt påhængs- og sættevogne til personbefordring
 • Vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
 • Lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
 • Registreringspligtige traktorer og påhængsvogne
 • Tillæg for privat anvendelse (privatbenyttelsesafgift)
 • Mærkning ved privat eller blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse
 • Partikeludledningsafgift
 • Veterankøretøjer
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre.

Personmotorkøretøjer samt påhængs- og sættevogne til personbefordring

Af personmotorkøretøjer samt af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne. Se VÆGTAL § 3.

VÆGTAL § 3, stk. 1, A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser (rute- og turistbiler mm.) og hyrevogne, samt påhængs- og sættevogne til personbefordring

Afgiftssatser for almindelige personbiler mv.     
  20192020
Afgift pr. køretøj Grundbeløb for udligningsafgift i 2015-niveau Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift) Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift)
Motor­køretøj Påhængs­vogn Motor­køretøj Påhængs­vogn Motor­køretøj Påhængs­vogn
I. Egenvægt indtil 600 kg
- Motorcykler, - 12 måneder
- Andre personkøretøjer, 6 måneder
kr.
kr.
520
760
-
-
730
1.060
540
790
-
-
730
1.060
550
800
-
-
II. Egenvægt 601 - 800 kg
- 6 måneder
kr. 940 - 1.290 970 - 1.290 980 -
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 6 måneder
kr. 1.240 - 1.760 1.280 - 1.760 1.300 -
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 6 måneder
kr. 1.580 - 2.340 1.630 - 2.340 1.650 -
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
kr.
kr.
-
1.010
- 3.050
1.550
-
1.050
- 3.050
1.550
-
1.060
-
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
kr.
kr.
-
1.350
- 4.200
2.110
-
1.400
- 4.200
2.110
-
1.410
-
VII. Egenvægt over 2.000 kg
- afgift pr. 100 kg, 3 måneder
kr. 76 31 120 79 32 120 80 33

*) Fra 2010 betales endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for dieseldrevne biler uden godkendt partikelfilter. Jf. § 3 stk. 5 forhøjes vægtafgiften i 2018 for personbiler med 5,5 pct. og afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. For de satser, der er fastsat per køretøj, afrundes der opad til nærmeste hele kronebeløb deleligt med 10.

  

VÆGTAL § 3, stk. 1, B. Busser, turistbiler o.l. med højst 2 aksler (rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

Afgiftssatser for busser (bortset fra rutebiler), 2019 og 2020
Afgift pr. køretøj   Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)  
Motorkøretøj Påhængsvogn  
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
- 12 måneder
kr. 450 1.130 -  
II. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
kr. 585 1.160 -  
III. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 810 1.230 -  
IV. Egenvægt 2.001 - 3.000 kg
- 12 måneder
kr. 900 1.230 -  
V. Egenvægt 3.001 - 4.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.440 1.230 -  
VI. Egenvægt 4.001 - 5.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.920 1.230 -  
VII. Egenvægt 5.001 - 6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.400 1.230 -  
VIII. Egenvægt 6.001 - 7.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.120 1.230 -  
IX. Egenvægt 7.001 - 8.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.640 1.230 -  
X. Egenvægt 8.001 - 9.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.160 1.230 -  
XI. Egenvægt over 9.000 kg
- afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder
kr. 50 14 -  

Busser med flere end 2 aksler
 

Afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder
kr. 36 10 -  

*) Udligningsafgiften for busser indekseres ikke.

VÆGTAL § 3, stk. 1, D. Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, ex. taxier (ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)

Afgiftssatser for taxier mv.
 Grundbeløb i
2015-niveau
20192020
Afgift pr. køretøj   Udligningsafgift Udligningsafgift Udligningsafgift
I. Egenvægt indtil 800 kg
- 12 måneder
kr. 2.400 2.480 2.500
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 12 måneder
kr. 2.970 3.070 3.100
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 12 måneder
kr. 3.520 3.630 3.670
IV.Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
kr. 3.860 3.980 4.020
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.260 4.400 4.440
VI. Egenvægt over 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 5.110 5.270 5.320

Af motorkøretøjer registreret før 1973 med gul/sort/hvide nummerplader (papegøjeplader) svares afgift efter satserne for personmotorkøretøjer. Se VÆGTAL § 3, stk. 2.

Vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse

Der betales afgift af køretøjernes tilladte totalvægt for så vidt angår vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne samt af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport.

Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i VÆGTAL § 4, stk. 7. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne.

Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.

Se VÆGTAL § 4, stk. 1.

 

VÆGTAL § 4, stk. 1, I. Motorcykler med varesidevogn.                                       

Afgiftssatser for motorcykler med varesidevogn

Grundbeløb for udligningsafgift i
2015-niveau

2019

Afgift pr. køretøj

Vægtafgift

Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)

- 12 måneder

kr.

120

330

*) Udligningsafgiften er indekseret.

  

VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A. Motor og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg. tilladt totalvægt.                                                                                                                   

Afgiftssatser for motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.

Vægtafgift

Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)

Tillæg for privat anvendelse

Grundbeløb for udligningsafgift i
2015-niveau

2019

2019

2019

Afgift pr. køretøj

Motor-køretøj

Påhængs-
køretøj

Motor-køretøj

Påhængs-
køretøj

Motor-køretøj

Påhængs-
køretøj

Motor-køretøjer registreret
første gang
til og med den 24. april 2007

Motor-køretøjer registreret
første gang den 25. april 2007
eller senere

Totalvægt indtil 500 kg

- 12 måneder

kr.

570

-

1.060

-

590

-

1.120

6.250

Totalvægt 501-1.000 kg

- 12 måneder

kr.

820

-

1.360

140

850

-

1.120

6.250

Totalvægt 1.001-2.000 kg

- 12 måneder

kr.

1.120

-

2.250

270

1.160

-

1.120

6.250

Totalvægt 2.001-2.500 kg

- 12 måneder

kr.

1.400

-

3.890

340

1.450

-

6.250

6.250

Totalvægt 2.501-3.000 kg

- 12 måneder

kr.

1.590

-

4.660

430

1.640

-

6.250

6.250

Totalvægt 3.001-4.000 kg

- 12 måneder

kr.

1.800

250

4.660

530

1.860

260

6.250

18.560

Nedenstående skema er en samlet beregning af beløb omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A.

Vægt- og udligningsafgift samt tillæg for privat anvendelse af varebiler og mindre lastbiler mv.
Tilladt totalvægt, kg Indtil 500 501-1000 1001-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000
Årlig afgift pr køretøj Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Varebiler m.v. registreret 1. gang den 2. juni 1998 eller tidligere eller som anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt
- benzindrevne 2019-2020 1.060 1.360 2.250 3.890 4.660 4.660
- dieseldrevne 2019 1.650 2.210 3.410 5.340 6.300 6.520
- dieseldrevne 2020 1.660 2.220 3.420 5.350 6.320 6.540
Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes delvist erhvervsmæssigt
- benzindrevne 2019-2020 1.620 1.920 2.810 7.015 7.785 7.785
- dieseldrevne 2019 2.210 2.770 3.970 8.465 9.425 9.645
- dieseldrevne 2020 2.220 2.780 3.980 8.475 9.445 9.665
Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes delvist erhvervsmæssigt
- benzindrevne 2019-2020 4.185 4.485 5.375 7.015 7.785 13.940
- dieseldrevne 2019 4.775 5.335 6.535 8.465 9.425 15.800
- dieseldrevne 2020 4.785 5.345 6.545 8.475 9.445 15.820
Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes privat
- benzindrevne 2019-2020 2.180 2.480 3.370 10.140 10.910 10.910
- dieseldrevne 2019 2.770 3.330 4.530 11.590 12.550 12.770
- dieseldrevne 2020 2.780 3.340 4.540 11.600 12.570 12.790
Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes privat
- benzindrevne 2019-2020 7.310 7.610 8.500 10.140 10.910 23.220
- dieseldrevne 2019 7.900 8.460 9.660 11.590 12.550 25.080
- dieseldrevne 2020 7.910 8.470 9.670 11.600 12.570 25.100
Årlig afgift pr. påhængskøretøj
- benzindrevne 2019-2020 - 150 290 360 460 560
- dieseldrevne 2019 - 150 290 360 460 560
- dieseldrevne 2020 - 150 290 360 460 560

Anm.: For dieseldrevne varebiler med en tilladt total vægt på ikke over 3.500 kg uden godkendt partikelfilter opkræves hertil et årligt tillæg på 600 kr. i 2018, som der stiger til 1.000 kr. i 2019 og fremefter. Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Jf. § 3 stk. 5 forhøjes vægtafgiften i 2018 for personbiler med 5,5 pct. og afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. For de satser, der er fastsat per køretøj, afrundes der opad til nærmeste hele kronebeløb deleligt med 10.

I køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 4 tons, må der ikke befordres personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Se VÆGTAL § 4, stk. 13.

VÆGTAL § 4, stk. 1, II, B. Motor og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg. tilladt totalvægt. 

Afgiftssatser for lastbiler indtil 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj og motorredskaber mv., 2019 og 2020
Lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
  Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Totalvægt 4.001-5.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 552 1.150 200
Totalvægt 5.001-6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 672 1.150 250
Totalvægt 6.001-7.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 825 1.150 300
Totalvægt 7.001-8.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 988 1.150 400
Totalvægt 8.001-9.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.161 1.150 450
Totalvægt 9.001-10.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.344 1.150 550
Totalvægt 10.001-11.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.279 1.537 1.150 650
Totalvægt 11.001-12.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.610 1.740 1.150 750
Totalvægt 12.001-13.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.087 1.953 1.150 850
Totalvægt 13.001-14.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.604 2.176 1.150 1.000
Totalvægt 14.001-15.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.161 2.628 1.150 1.100
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 60 40 16 16
b) Med flere end 2 aksler.
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 32 20 11 12
Totalvægt 18.001-19.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.069 1.953 1.150 1.100
Totalvægt 19.001-20.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.332 2.156 1.150 1.200
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 36 24 13 13

*) Udligningsafgiften for lastbiler indekseres ikke.

I køretøjer med tilladt totalvægt over 4 tons, må der ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods, jf. VÆGTAL § 4, stk. 12. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring.

Trækkraft for én sættevogn 

Afgiften af et lastmotorkøretøj, der registreres som trækkraft for én sættevogn, forhøjes med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn til godstransport med samme antal aksler og totalvægt som sættevognen. Registreres et lastmotorkøretøj som trækkraft for flere sættevogne, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en 2-akslet påhængsvogn med samme totalvægt som en sådan 2-akslet sættevogn, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.

Registreres et lastmotorkøretøj udelukkende som trækkraft for sættevogne med flere end 2 aksler, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn med 3 eller flere aksler, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.

Se VÆGTAL § 4, stk. 7.

Mandskabsvogne

Der svares afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer for så vidt angår køretøjer, som er særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne), hvis varelad eller varerum har større flademål end personrummet, og hvis tilladte totalvægt overstiger 4 tons. Se VÆGTAL § 4, stk. 8.

Med mandskabsvogne må foruden føreren kun befordres personer, der arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra virksomhedens arbejdspladser. Køretøjerne skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn.

Ledsagebil

For biler omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A med en tilladt totalvægt på indtil 3,5 t indrettet med fast soveplads, betales afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer, såfremt bilerne er specielt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse som ledsagebil for særtransporter jf. bekendtgørelse 1328 af 10. december 2014 om særtransport. Disse biler kan ikke registreres eller få tilladelse til privat anvendelse. Se VÆGTAL § 4, stk. 11 om ledsagebiler.

Nedvejning af varebil

Der betales afgift efter vægtafgiftsloven af en varebil m.v., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg. Dette gælder dog ikke varebiler m.v., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter REGAL § 5.

For biler, der afgiftsberigtiges efter REGAL § 29, stk. 1, nr. 2, betales vægtafgift efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.

Se VÆGTAL § 20a.

Lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse

Af lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, betales afgift på grundlag af den samlede registrerede tilladte totalvægt for lastbilen eller vogntoget efter nedenstående satser.

For lastbiler, der er registreret som trækkraft for flere sættevogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere påhængsvogne, anvendes den højeste af satserne for det eller de registrerede vogntog, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn, jf. VÆGTAL § 2 c. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats.

For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for sættevogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for påhængsvogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn.

Se VÆGTAL § 4a, stk. 1.

VÆGTAL § 4 a. Lastbiler over 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj. 

Afgiftssatser for lastbiler over 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj, 2019 og 2020
Lastbiler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
  Luftaffjedrede mv. Med anden affjedring
A. Lastbiler mv.
a) med 2 aksler
Totalvægt indtil 12.999 kg
- 12 måneder
kr. 0 226
Totalvægt 13.000 - 13.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 627
Totalvægt 14.000 - 14.999 kg
- 12 måneder
kr. 627 882
Totalvægt over 15.000 kg
- 12 måneder
kr. 882 2.050
b) med 3 aksler
Totalvægt indtil 16.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 394
Totalvægt 17.000 - 18.999 kg
- 12 måneder
kr. 394 809
Totalvægt 19.000 - 20.999 kg
- 12 måneder
kr. 809 1.050
Totalvægt 21.000 - 22.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.661
Totalvægt over 23.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.661 2.582
c) med 4 aksler og derover
Totalvægt indtil 24.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.065
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.065 1.706
Totalvægt 26.000 - 28.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.706 2.709
Totalvægt over 29.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.709 4.019
B. Last- og sættevogntog
a) Lastbil med 2 aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 15.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - -
Totalvægt 16.000 - 17.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - 102
Totalvægt 18.000 - 19.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 102 233
Totalvægt 20.000 - 21.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 233 547
Totalvægt 22.000 - 22.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 547 707
Totalvægt 23.000 - 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 707 1.276
Totalvægt over 25.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.276 2.297
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.769 3.854
Totalvægt over 38.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.854 5.239
b) Lastbil med 3 eller flere aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.447 3.398
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.398 4.700
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 4.700 6.905
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.356 1.684
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.684 2.514
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.514 4.004

For køretøjer som nævnt i VÆGTAL § 4a, stk. 1, der registreres 1. gang eller har været afmeldt, forfalder afgiften til betaling på registreringstidspunktet og betales forud for hele perioden.

Desuden finder § 2 om afgiftsperioder mv. samt anmeldelse af ny ejer (bruger), § 4, stk. 1 og 2 om regulering af afgiftsbeløb mv. og § 6 om renteterminer og renteberegning i lov om afgift af vejbenyttelse tilsvarende anvendelse. Se VÆGTAL § 4 a, stk. 2.

Såfremt et køretøj afmeldes af motorkøretøjsregisteret eller overgår til afgiftspligt efter VÆGTAL § 4, refunderes afgiften med 1/12 for hver hele måned, der resterer af afgiftsperioden. Se VÆGTAL § 4 a, stk. 3 om afgiftsrefusion ved afmelding af køretøjer

Grundlaget for regulering er de afgiftssatser i euro, som fremgår af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999. Skatteministeren offentliggør regulering af afgiftssatser ved bekendtgørelse i Lovtidende. Se VÆGTAL § 4 a, stk. 4.

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger). Se VÆGTAL § 4 a, stk. 5.

Registreringspligtige traktorer og påhængsvogne

Der svares afgift af traktorer og påhængsvogne hertil samt af godkendte traktorer efter følgende satser for 12 måneder:

 • Registreringspligtige, benzindrevne traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil samt godkendte traktorer uanset brændstof
  • Traktor kr. 61,85
  • Påhængsvogn kr. 41,25
 • Registreringspligtige, ikke benzindrevne traktorer samt registreringspligtige påhængsvogne hertil betaler afgift efter satserne i VÆGTAL § 4, afgiftsklasse II A og B (vare- og lastvogne). Se VÆGTAL § 5.

Vægtafgiften af registreringspligtige, benzindrevne traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil samt godkendte traktorer uanset brændstof ophæves 1. februar 2019, jf. lov 1728 af 27. december 2018. Ophævelsen har virkning fra afgiftsperioder, som påbegyndes efter 1. februar 2019.

Tillæg for privat anvendelse (privatbenyttelsesafgift)

For motorkøretøjer omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A, (vare- og lastmotorkøretøjer indtil 4.000 kg. tilladt totalvægt), betales tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, hvis køretøjernes første registrering som nye sker efter den 2. juni 1998. Se VÆGTAL § 2 a. Anvendes køretøjerne blandet privat og erhvervsmæssigt, betales tillæg med 50 pct. af tillægget for privat anvendelse. Se VÆGTAL § 4, stk. 2.

Et køretøj anses for at blive anvendt privat, når den registrerede ejer eller bruger ikke anvender køretøjet i forbindelse med udøvelse af virksomhed eller er forpligtet til at anvende det ved udførelse af arbejdsopgaver som led i et ansættelsesforhold.

Et køretøj anses for at blive anvendt blandet privat og erhvervsmæssigt, når den registrerede ejer eller bruger er:

 • en fysisk eller juridisk person, som udøver virksomhed i offentligt eller privat regi, og køretøjet anvendes som led i den omhandlede virksomhed såvel som til formål, der er virksomheden uvedkommende
 • en fysisk person, der som led i et ansættelsesforhold skal anvende køretøjet ved udførelse af arbejdsopgaver for ansættelsesstedet eller anvender køretøjet i forbindelse med selvstændigt bierhverv, som efter momslovgivningen anses for at være afgiftspligtig virksomhed eller efter skattelovgivningen anses for erhvervsmæssigt, og det under hensyn til formålet er nødvendigt, at kørslen udføres med en varebil.

Hvis køretøjets registrerede bruger er forskellig fra ejeren, fastlægges køretøjets afgiftsmæssige status på grundlag af brugerens anvendelse.

Se VÆGTAL § 2 a.

Mærkning ved privat eller blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til privat eller blandet privat og erhvervsmæssig brug efter VÆGTAL § 2 a og § 9, skal forsynes med et mærke bag på bilen, jf. dog nedenfor.

Bestemmelsen gælder ikke vare- og lastbiler, der er registreret første gang før den 3. juni 1998, eller efter den 31. december 2008. Bestemmelsen gælder heller ikke for vare- eller lastbiler, der er registreret første gang i perioden fra den 3. juni 1998 og indtil den 1. januar 2009, hvis bilen efter den 31. december 2008 er registreret med den særlige nummerplade for vare- og lastbiler, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug (papegøjenummerplade)

Mærket udstedes af Motorstyrelsen og udleveres til anmelderen ved anmeldelse af bilen til registrering til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

Hvis et mærke er bortkommet eller beskadiget, udleverer Motorstyrelsen et nyt.

Mærket påklæbes indvendig på bilens bagrude. Er bilen uden bagrude, er bilens bagrude tonet (dvs. mørkere end bilens forrude), eller er bilen med åbent lad (pickup), påklæbes mærket et synligt sted bag på bilen efter ejerens eller brugeren valg. Mærket må ikke sættes et sted, hvor det kan være til fare for færdselssikkerheden.

Mærket skal fjernes, hvis bilen registreres til anden brug end til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

Se bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018  om registrering af køretøjer m.v., kapitel 15, om mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

Partikeludledningsafgift

For dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, betales et tillæg på 1.000 kr. om året. Se VÆGTAL § 2b.

Dette gælder, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Der betales ikke tillæg for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor Motorstyrelsen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Ovenstående finder tilsvarende anvendelse for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang før den 18. marts 2009. Tillægget udgør dog 400 kr. i 2017, 600 kr. i 2018 og 1.000 kr. i 2019 og fremefter.

Se også

Se bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter

Veterankøretøjer

Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales partikeludledningsafgift, vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse med ¼ af satserne i VÆGTAL § 2 b, stk. 1, stk.1,  § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering. Se VÆGTAL § 15, stk. 3.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

SKM2011.500.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en leaset varebil på gule plader udover at være benyttet erhvervsmæssigt til lige var benyttet til privat kørsel med den følge, at sagsøgeren alene var berettiget til at fradrage 1/3 af købsmomsen, jf. momslovens § 41, stk. 3, og at den anmeldte erhvervsmæssige status på bilen skulle ændres til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse.

Retten udtalte, at bevisbyrden for, at varebilen udelukkende anvendtes erhvervsmæssigt påhvilede sagsøgeren, og retten fandt således ikke, at bevisbyrdereglen om gulpladebiler i ligningslovens § 16, stk. 4, kunne overføres til anvendelsen af momslovens § 41, idet momslovens § 41 ikke var blevet ændret i forbindelse ændringen af bevisbyrdereglen ligningslovens § 16, stk. 4.

Under hensyntagen til, at bilen hver dag var parkeret på sagsøgerens faders private bopæl, at det ikke var sandsynliggjort, at bilen ikke i stedet kunne holde på en offentlig parkeringsplads tæt ved den af sagsøgeren drevne bodega, at sagsøgerens fader ikke selv ejede nogen bil, og sagsøgerens fader efter det oplyste hver dag besøgte sagsøgerens bodega, fandt retten ikke, at sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at varebilen udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet for så vidt angår disse spørgsmål.

Sagen vedrørte tillige spørgsmålene om, hvorvidt sagsøgerens fader var ansat hos sagsøgeren, således at den omhandlede bil skulle anses for at være stillet til rådighed for faderens fri benyttelse med den virkning, at sagsøgeren dels var indeholdelsespligtig af værdien heraf og dels kunne pålægges et hæftelsesansvar for den manglende indeholdelse. Forud for hovedforhandlingen tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for disse spørgsmål.

Landskatteretten

SKM2015.792.LSR

SKAT måtte ikke generelt give afslag på anmodninger om historiske nummerplader for visse typer køretøjer.

Da SKAT ikke havde udøvet et pligtmæssigt skøn i forbindelse med nægtelse af at udstede historiske nummerplader, hjemviste LSR sagen til SKAT til udførelse af skønnet.

Se styresignal SKM2016.143.SKAT