Blanketnr.
22.075
Formål med blanketten

Når EMCS ikke er tilgængeligt, skal vareafsendere og varemodtagere følge nødprocedurer, hvis de vil handle med harmoniserede punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordningen, idet det ikke vil være muligt at oprette et udkast til elektronisk ledsagedokument eller sende og modtage meddelelser elektronisk.

Varemodtager skal anvende 22.075 ved kvittering for en forsendelse, når EMCS ikke er tilgængeligt.

Hvis EMCS ikke er tilgængeligt, når du som varemodtager skal kvittere for at have modtaget forsendelsen, anbefales det, at du venter i mindst fem hverdage ud over den almindelige frist på fem hverdage med at sende en midlertidig kvittering (MK) til vareafsenderen.

Blanketterne skal udfyldes, udskrives og sendes til vareafsender pr. e-mail eller fax samt kopi til Skattestyrelsen på e-mail:
EMCS.fallback@sktst.dk

Varemodtager skal kvittere for forsendelsen elektronisk i EMCS, når systemet igen er tilgængeligt efter nedbrud.

Oplysningerne på blanketterne vises på engelsk. Alle felter er desuden forsynet med kommentarfelter på dansk, som forklarer, hvilke inddata der forventes. Det er vigtigt at udfyldte felterne korrekt, således at blanketten er valid ved indtastning/indlæsning.

Bemærk desuden, at felter forsynet med * er obligatoriske (eller betinget obligatoriske). Betinget obligatoriske betyder, at udfyldelse er afhængig af tidligere felters udfyldelse.

Regnearket udbydes filformate .xls (til Microsoft Office 97, 2000 og 2003) og kan hentes her nedenfor..

Kind of packages - fil med forklaring til koder på emballagetypen, som skal bruges på blanketten.

Link til kodeliste til brug for udfyldning af felter på blanketten.

PDF-udgave

Hent 22.075 Nødprocedureblanket.xls

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.