Dato for udgivelse
04 Jan 2011 08:43
SKM-nummer
SKM2011.11.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-203570
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, byggeret
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget grundværdiansættelsen pr. 1. januar 2003, årsomvurderingen pr. 1. oktober 2003 og vurderingen pr. 1. oktober 2004 med henblik på at ansætte matr.nr. Y uden byggeret.

SKAT retter en objektiv myndighedsfejl, idet vurderingsmyndigheden fejlagtigt har troet, at der ved ovennævnte ansættelser var knyttet en byggeret til matr.nr. Y.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,

Vurderingsloven § 6, § 9, § 10,stk.1, § 13, stk. 1 og 2, § 33, stk. 16

Henvisning
Vurderingsvejledningen afsnit C og F

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget grundværdiansættelsen pr. 1. januar 2003, årsomvurderingen pr. 1. oktober 2003 og vurderingen pr. 1. oktober 2004 for ejendommen X med henblik på at ansætte matr.nr. Y uden byggeret.

Ved grundværdiansættelsen pr. 1. januar 2003 og ved vurderingerne pr. 1. oktober 2003 og 1. oktober 2004 var det ikke knyttet nogen byggeret til matr.nr. Y, hvilket SKAT fejlagtigt har troet.

Det pågældende areal kunne i henhold til lokalplan ikke bebygges pr. 1. januar 2003 og 1. oktober 2003. I 2004 blev arealet efter udstykning sammenlagt med et naboareal til parkeringsplads. Arealet kunne derfor heller ikke bebygges pr. 1. oktober 2004.

SKAT retter hermed en objektiv myndighedsfejl.