Dato for udgivelse
14 Feb 2011 10:27
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-036396
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
12.02.2011
8305 10 00 36   ---Ringmekanismer af mere end to stålplader eller -bånd, hvortil er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og holdes sammen af en dækplade af stål; de kan åbnes enten ved at der trækkes i halvringene eller med en lille triggermekanisme af stål fastgjort til ringmekanismen   2,7%