Dato for udgivelse
03 Mar 2011 09:38
SKM-nummer
SKM2011.138.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-077496
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, vurderingsskøn
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven § 10

Henvisning
Vurderingsvejledningen afsnit B.3.1.3

Landsskatteretten har under henvisning til vurderingsniveauet pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendommen A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Ejendommen A er en fabriks- og lagerejendom (benyttelseskode 04). Efter klage blev ejendomsværdien pr. 1. oktober 2008 nedsat fra 70 mio. kr. til 37,5 mio. kr. Efterfølgende blev ejendomsværdien pr. 1. oktober 2006 ordinært genoptaget og ændret fra 54 mio. kr. til 30,5 mio. kr. Under hensyntagen til den væsentlige nedsættelse af ejendomsværdien pr. 1. oktober 2006, finder Landsskatteretten grundlag for ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 med konsekvens for årsreguleringen pr. 1. oktober 2005. "Der er herved henset til, at der må anses at foreligge en væsentlig afvigelse på mindst 30 - 35 % i forhold til den oprindelige ejendomsvurdering på 54 mio. kr. for 2004 og 56 mio. kr. for 2005, idet der i perioden 2004 - 2006 har været en positiv prisudvikling." 

Skatterådet har nedsat ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 fra 54 mio. kr. til 30,5 mio. kr. Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi er som konsekvens heraf nedsat fra 50,5 mio. kr. til 26,8 mio. kr.