Dato for udgivelse
23 Mar 2011 09:10
SKM-nummer
SKM2011.190.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-065898
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008 med henblik på forhøjelse af ejendomsværdien. Det betyder, at der samtidig skal ansættes en dækningsafgiftspligtig forskelsværdi.

SKAT har fejlagtigt ansat en erhvervsejendom som en ubebygget grund ved vurderingen i 2008, selv om den var bebygget med knap 46.000 m2.

Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,

Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven § 10
Vurderingsloven § 33, stk.2

Kommunal ejendomsskattelov § 23
Kommunal ejendomsskattelov §23A
Kommunal ejendomsskattelov § 23B
Kommunal ejendomsskattelov § 23C

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2011-1, afsnit B.
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2011-1, afsnit E.1.1

Ejendommen, der ligger i et erhvervsområde, er ved vurderingen pr. 1. oktober 2008 blevet vurderet som et ubebygget areal (benyttelseskode 09) på trods af, at der knap et halvt år før vurderingsterminen 1. oktober 2008 var blevet fuldført et byggeri på knap 46.000 m2.

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober

2008 og ændret den således:

Ejendomsvurdering 2008:
Ejendomsværdi: 76.501.800 kr.
Grundværdi: 76.501.800 kr.
Fradrag for forbedringer i grundværdien:  26.775.600 kr.
Omberegnet grundværdi i 2007-niveau (skattestopværdi):  68.851.600 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi (ikke ansat)   0 kr.
Benyttelse 09 (ubebygget areal)

ændret til

Ejendomsværdi: 246.000.000 kr.
Grundværdi:   76.501.800 kr.
Fradrag for forbedringer i grundværdien:  26.775.600 kr
Omberegnet grundværdi i 2007-niveau (skattestopværdi):    68.851.600 kr
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi 169.498.200 kr.
Benyttelse 04 (fabrik og lager)

Skatterådet har ved afgørelsen lagt vægt på, at selv om ejer havde færdigmeldt byggeriet til myndighederne forud for vurderingsterminen 1. oktober 2008, så burde ejer have indset, at ejendomsvurderingen i 2008 var åbenbar forkert, både fordi det af vurderingsmeddelelsen 2008 fremgik, at ejendommen var vurderet som et "ubebygget areal (ikke landbrug)", og fordi det af vurderingsmeddelelsen fremgik, at ejendomsværdien var lig med grundværdien (76.501.800 kr.)

Skatterådet besluttede desuden, at den ændrede ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008 skal have skatte-/afgiftsmæssig virkning fra og med skatteåret 2010, hvilket betyder, at ejer skal betale dækningsafgift for 2010.