Indhold

Det er muligt at gennemføre skattefri omstrukturering enten med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen. I dette afsnit behandles systemet om omstrukturering uden tilladelse.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om det objektive system (C.D.7.1)
  • Spaltning uden tilladelse (C.D.7.2)
  • Tilførsel af aktiver uden tilladelse (C.D.7.3)
  • Aktieombytning uden tilladelse (C.D.7.4).

Se også

Se også afsnit C.D.6 om skattefri omstrukturering med tilladelse.

Se også afsnit C.I.4 om den internationale omgåelsesklausul.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter