Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for ledningsført vand og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften.

Afgiftssatser

Afgiften er sammensat af en sats pr. m3 plus et drikkevandsbidrag.  xDrikkevandsbidraget betales indtil den 31. december 2020, hvorefter bidraget ophørerx. se VANDAL § 3, stk. 1 og 2. Den samlede afgiftssats pr. m3 er:

2013 - 2014:

5,46 kr.

+

0,67 kr.

= 6,13 kr.

2015:

5,86 kr.

+

0,67 kr.

= 6,53 kr.

2016 - 2017:

5,86 kr.

+

0,39 kr.

= 6,25 kr.

2018 - 2020:

6,18 kr. 

+

0,19 kr.

= 6,37 kr.

x2021:x

x6,18 kr.x

+

x0,0 kr.x

x= 6,18 kr.x

Afgiften er ekskl. moms. Det betyder, at når momsregistrerede vandværker leverer vand, bliver momsen også beregnet af vandafgiften.

xBemærkx

xSkatteministeren den 22. december 2020 har fremsat L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget). Det foreslås i L131 at forhøje vandafgiften på ledningsført vand fra den 1. februar 2021 svarende til størrelsen af drikkevandsbidraget, som faldt bort pr. 1. januar 2021, dvs. til i alt 6,37 kr. pr. m3. Lovforslaget er ikke vedtaget ved redaktionens afslutning til Den juridiske vejledning 2021-1.x

Bemærk

Afgiftssatsen for 2015-2017 fremgår af § 13, stk. 54 i lov nr. 924 af 18. september 2012.

Forbrug i momsfrie virksomheder og i boliger med egen boring

Afgiftsbeløbet forhøjes med 25 pct. for ejere af ejendomme, der forsynes med vand fra lokale boringer/brønde samt for virksomheder og institutioner mv., der er registreringspligtige efter VANDAL § 4, stk. 2.Se VANDAL § 14, stk. 2.

Afgiftsbelastningen bliver på denne måde den samme, uanset om vandet bliver leveret fra et momsregistreret vandværk eller fra en lokal boring/brønd eller bliver indvundet af en anden registreringspligtig virksomhed.

Almene vandværker, der på grund af omsætningens størrelse ikke skal registreres efter ML § 48 (højst 50.000 kr.), skal dog ikke forhøje satsen.

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes som den leverede mængde af ledningsført vand.

Eksempel

Ved levering af 5000 m3 vand er afgiften:

          5000 m3 x 6,25 kr. pr. m3 = 31 250 kr.