Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftssatsen for engangsservice.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser for engangsservice.

Afgiftssatser for engangsservice

Afgiftssatserne for engangsservice fremgår af xEMBAL § 2cx.

Nedenstående skema viser afgiftssatsen for engangsservice.

Bemærk

xAfgiftssatsen for engangsservice forhøjes den 1. januar 2021 og den 1. januar 2024, se lov nr. 168 af 29. februar 2020x.

2020

x2021-2023x

x2024 -x

Materiale

Kr. pr. kg

Alle materialer

57,60

60,77

64,11