Indhold

Dette afsnit beskriver regler for fastsættelse af et køretøjs afgiftspligtige værdi. Den afgiftspligtige værdi danner som hovedregel grundlag for beregningen af registreringsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Regel for fastsættelse af den afgiftspligtige værdi (I.A.1.5.1)
  • Værdifastsættelse af nye køretøjer, herunder standardpris (I.A.1.5.2)
  • Værdifastsættelse af brugte køretøjer (I.A.1.5.3)