Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler for indeksregulering af anskaffelsessummen, som gælder for ejendomme, der på afståelsestidspunktet efter ejendomsvurderingsloven (EVL) anses for landbrug- eller skovbrugsejendom, eller ejendomme, som ind til den nye vurdering foreligger, er benyttet til landbrug, garteneri, planteskole eller frugtplantage eller skovbrug efter VUL § 33, stk. 1 eller stk. 7.

Afsnittet indeholder:

  • Indeksregulering af anskaffelsessummen for landbrugsejendomme med videre samt skovbrugsejendomme (hele ejendommen) (C.H.2.1.9.8.1)
  • Indeksregulering af anskaffelsessummen for landbrugsejendomme med videre samt skovbrugsejendomme (del af ejendommen) (C.H.2.1.9.8.2).