►De tidligere afsnit C.C.5.2.2.4 Erhvervsmæssige aktiver og C.C.5.2.2.5 Aktier, andelsbeviser mv. er sammenskrevet til ét nyt afsnit C.C.5.2.2.4 Erhvervsmæssige aktiver.

Afsnit  C.C.5.2.2.5 vil fremover indeholde reglerne om udlejningsejendomme, når virksomhedsordningen benyttes. Regler om udlejningsejendomme er i dag beskrevet andre steder i afsnit C.C.5.2. Se bl.a. afsnit C.C.5.2.2.7.

Det nye afsnit C.C.5.2.2.5 er under udarbejdelse.  ◄