Indhold

Dette afsnit beskriver nærmere den lovbestemte snitflade mellem opkrævning og inddrivelse, der blev indført med OIL, og som er bevaret i INDOG.

Afsnittet indeholder:

  • Opdeling (kompetenceforholdet) mellem fordringshaver og Restanceinddrivelsesmyndigheden (G.A.1.2.1)
  • Opgaver og kompetencer i forbindelse med opkrævningsarbejdet (G.A.1.2.2)
  • Opgaver og kompetencer i forbindelse med inddrivelsesarbejdet (G.A.1.2.3)