Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan RIM fastsætter afdragsordninger overfor virksomheder og hvilke omstændigheder, der skal tages højde for.

Afsnittet indeholder:

  • Regel for indgåelse af afdragsordninger med virksomheder (G.A.3.1.1.2.1)
  • Afdragsordninger for afmeldte virksomheder (G.A.3.1.1.2.2)
  • Afdragsordninger for igangværende virksomheder (G.A.3.1.1.2.3)
  • Fratagelse af autorisationer, bevillinger mv. (G.A.3.1.1.2.4).

Se også

Se også afsnit G.A.3.2.1 Opkrævningsopgaver vedr. fratagelse af autorisationer, bevillinger mv.