Indhold

Dette afsnit definere afmeldte virksomheder, beskriver håndteringen af disse samt henviser til det afsnit af Den juridiske vejledning, hvor reglerne beskrives.

Dette afsnit indeholder:

  • Definition
  • Henvisning

Definition

Hvis en personlig virksomhed afmeldes, hæfter den ansvarlige deltager for eventuel ubetalt gæld. En afmeldt virksomhed kan derfor få tilladelse til en afdragsordning efter de samme regler, som gælder for afdragsordninger for personer.

De regler, der er beskrevet i dette afsnit om afdragsordninger for virksomheder gælder derfor ikke for afmeldte virksomheder.

Henvisning

Reglerne om afdragsordninger for personer fremgår af afsnit G.A.3.1.1.1 om fastsættelse af afdragsordninger for personer.