Indhold

Dette afsnit beskriver restanceinddrivelsesmyndighedens mulighed for fratagelse af autorisationer, bevillinger m.v., når skyldner har gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om fratagelse af autorisationer og bevillinger

Kort om fratagelse af autorisationer og bevillinger

Hjemlen til at fratage autorisationer og bevillinger findes i omkring 30 love, hvor adgangen til at drive erhverv er betinget af, at den erhvervsudøvende ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige. De fleste af reglerne om fratagelse af autorisationer, bevillinger mv. er udformet efter samme model.

Skyldner skal have haft mulighed for at indfri restancen inden for en rimelig frist, før RIM kan anmode om, at en virksomhed fratages en autorisation, bevilling mv. Skyldner skal have mulighed for at forhindre, at reglen om nægtelse/fratagelse af autorisationer mv. bringes i anvendelse ved at indgå en betalingsaftale med RIM.

En afdragsordning for disse virksomheder vil normalt ikke kunne strække sig ud over 12 måneder. Der kan dog foreligge sådanne omstændigheder at betingelsen for en genforhandling, og herefter en forlængelse efter de 12 måneder, vil være opfyldt. Virksomhedens samlede restance skal dog stadig være kraftigt nedbragt ved udløbet af ordningen.

Se også

Se også afsnit A.D.9.6 om nægtelse og fratagelse af autorisationer hvori der bl.a. beskrives en række love for nogle af de oftest forekommende brancher, hvor der kræves særlig tilladelse til at drive erhverv.