Indhold

Når RIM modtager et budgetskema fra skyldner, skal RIM foretage en betalingsevnevurdering. Dette afsnit beskriver, hvordan RIM beregner skyldners betalingsevne efter inddrivelsesbekendtgørelsens kap. 7.

Afsnittet indeholder:

Se også

Afsnit G.A.3.1.1.1.3.3. xBetalingsevnevurdering xefter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 6.