Dato for udgivelse
18 Aug 2011 11:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Feb 2011 10:15
SKM-nummer
SKM2011.525.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, S-2203-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, indsmugling, vandpibetobak, container
Resumé

T1 og T2 var tiltalt for indsmugling af særlig grov karakter ved i forening at have indsmuglet 1.984 kg vandpibetobak til Danmark skjult i en toldplomberet container med kildevand, hvorved de unddrog 1.091.730 kr. i told og afgifter.

T1 nægtede sig skyldig og kendte ikke noget til vandpibetobakken. T1 forklarede at han kendte T2 godt og de dagligt havde telefonisk kontakt. Han havde ofte købt kildevand af T2. T1 havde lejet bilen for T2 fordi T2 ikke selv kunne leje bilen. T2 havde bedt ham om at sørge for at containeren blev sat på lager. T1 havde været ved containeren, men kun set at der stod kasser med vand. Han havde kunnet lugte vandpibetobak. Han havde ikke kendskab til toldplomberingen eller var i besiddelse af papirer vedrørende containeren. Han skulle blot hente sit kildevand, men han fik ikke udleveret kildevandet fordi T2 ville sende containeren tilbage, da der også var andet end kildevand i containeren.

T2 forklarede at han havde haft kildevandsimportfirmaet siden 2005. Kildevandet er almindeligt kildevand, men betragtes som "helligt". Han kendte ikke T1 særligt godt. T2 havde bedt T1 sørge for at containeren stod det rigtige sted. T1 skulle blot hente sit kildevand. T2 kendte ikke noget til vandpibetobakken. Containeren havde lugtet, men han havde ikke genkendt lugten som vandpibetobak, men han besluttede at sende containeren retur, hvorfor T1 ikke fik udleveret sit kildevand.

Byretten dømte T1 for overtrædelse af straffelovens § 289, stk. 1, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Straffastsættelsen blev udsat i en prøvetid på 2 år. T2 blev dømt for overtrædelse af straffelovens § 289, stk. 1, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89 og fik betinget fængsel i 1 år med prøvetid på 2 år.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, dog blev T1's straf fastsat til 6 måneders betinget fængsel med prøvetid på 2 år. T2's vilkår i prøvetiden blev ændret.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
Udlændingeloven § 49, stk. 1, jf. § 23, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, jf. § 32

Henvisning
  

Parter

Anklagemyndigheden

mod

  1. T1
    (advokat Jørgen Lange, besk.)
  2. T2
    (advokat Mikael Skjødt, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Birgitte Grønborg Juul (kst.), Anne Thalbitzer og Linde Jensen med domsmænd

----------

Byrettens dom af 30. juni 2010, SS 4-16866/2008

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 13. august 2008.

T1 og T2 er tiltalt for indsmugling af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, stk. 1, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved den 16. juli 2007 i forening og efter forudgående aftale og planlægning eller fælles indforståelse med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter fra Egypten via Tyskland, over G1 at have indsmuglet 1.984 kg vandpibetobak til Danmark, skjult i en toldplomberet container, nr. ..., med kildevand, idet containeren blev indført uden angivelse af vandpibetobakken for told- og skatteforvaltningen, hvorefter de i perioden indtil den 19. juli 2007 opbevarede containeren med kildevand og vandpibetobak ud for ...1, hvorved de unddrog et told- og afgiftsbeløb på 1.091.730 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at T1 i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 22, nr. 6, og § 32, stk. 1, udvises med indrejseforbud i et af retten nærmere fastsat tidsrum og at T2 udvises i med før af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 23, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, jf. § 32.

SKAT har påstået de tiltalte dømt til betaling af det unddragne afgiftsbeløb på 1.091.730 kr.

De tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse overfor alle påstandene, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidnerne V.1, V.2, kriminalassistent V.3, kriminalassistent V.4, kriminalassistent V.5, kriminalassistent V.6, V.7, kriminalassistent V.8, politikommissær V.9, kriminalassistent V.10, V.11, V.12, V.13, V.14, V.15, V.16, V.17 og kriminalassistent V.18.

Tiltalte T1 har i grundlovsforhør den 20. juli 2007 nægtet sig skyldig og forklaret, at han lærte T2 at kende for ca. 6-7 måneder siden. Anholdte kender han som T2t. Forevist bilag 16, foto fra G3 forklarede anholdte, at det er T2t, der står ved siden af anholdte. Anholdte lærte ham at kende i moskeen. T2t sælger vand efter bønnen. Anholdte har ofte købt mineralvand af T2t. Anholdte har købt partier på mellem 20-30 kasser. I hver kasse er der 20 mineralvand. Anholdte bruger ca. 30 kasser i løbet af 1½-2 måneder. Anholdte har aldrig købt vandpibetobak af T2t eller af andre, dog har anholdte nogle gange købt vandpibetobak til eget forbrug i Malmø og på rejser. Den 16. juli 2007 var anholdte omkring kl. 17.30 sammen med T2t i G3. T2t havde bedt anholdte om at leje en bil. T2t skulle betale herfor. T2t kunne ikke selv leje bilen på grund af at han tidligere havde fusket med et speedometer på en lejet bil. T2t sagde, at de skulle hente vand i en container, der var placeret i G1 [G2]. Anholdte havde ikke set containeren, inden han underskrev lejekontrakten på bilen den 16. juli 2007. T2t kørte i den lejede bil og anholdte i sin egen bil til G1 direkte efter at de havde lejet bilen. Anholdte havde ikke været i G1 om formiddagen, men forklarer, at han havde været i samme område omkring kl. 12 samme dag for at få sin bil repareret. Anholdte havde været alene. På dette tidspunkt havde T2t ringet til anholdte, og sagt til anholdte, at hvis der var en lastbilchauffør, skulle anholdte bede chaufføren om, at stille containeren et bestemt sted, som T2t havde udpeget. Anholdte talte med en lastbilchauffør, og containeren forblev på lastbilen.

Anholdte forklarede nu vedrørende sin færden om formiddagen, at han havde opfattet anklagerens spørgsmål, som et spørgsmål om, hvorvidt anholdte vidste eller havde vidst, hvad der var inde i containeren. Om aftenen, da anholdte var kørt efter T2t ud til G1[G2], åbnede T2t containeren, mens anholdte stod ved siden af. T2t lukkede containeren med det samme. T2t sagde til anholdte, at han måtte vente med at få vand til næste morgen. Anholdte kunne skimte ind i containeren, og så at der stod kasser med vand. Anholdte har ikke været i G1[G2] siden den 16. juli 2007. Anholdte har ikke lånt sin bil ud til T2t. Anholdte er indehaver af en bil afmærket Hyundai med registreringsnummer ...

Tiltalte T1 har i retsmødet den 19. januar 2010 vedstået sin forklaring som afgivet i grundlovsforhøret den 20. juli 2007 og supplerende forklaret, at han befandt sig ved et gør-det-selv-værksted i G2, da han blev ringet op af T2, der sagde, at der kom en lastbil med en container og bad ham sørge for, at containeren blev sat af på et lager, der hedder noget med "G4".

Han undersøgte ikke containeren eller åbnede den. T2 spurgte, om containeren var åben. Han svarede, at han ikke kunne åbne den, og at han ikke havde værktøj med. Containeren var aflåst med en aflang genstand.

Foreholdt observationerne, bilag 4, side 2, midterste afsnit, forklarede sigtede, at det er korrekt, at han var ved containeren. Han havde ikke en boltsaks med, men alene en lille skruetrækker.

Sigtede ved ikke, hvorfor T2 ville have, at han skulle åbne døren. Han blev bare bedt om at åbne containeren, kigge ind i den og lade døren stå åben. Han vidste kun, at containeren indeholdt vand - ikke andet. Han havde ikke kendskab til toldplombering, og han var ikke i besiddelse af nogen papirer vedrørende containeren.

Derefter kørte han tilbage til værkstedet, men da han ikke kunne finde nogen, der kunne reparere bilen, kørte han til G5. På parkeringspladsen blev han kontaktet af en færdselsbetjent, som fik hans identitet. Han opgav endvidere telefonnummer ...1. Han havde også et andet telefonnummer på sig. Det var den telefon, som hans søn plejede at benytte, men hans søn var på ferie.

Foreholdt ransagning, bilag 29, koster 18, forklarede han, at denne telefon med nummer ...2, er den telefon, som hans søn plejer at benytte.

Telefonen med nummer ...1 er med taletidskort. Han havde den anden telefon med, hvis taletiden skulle udløbe. Han har ikke fået nogle af telefonerne af T2.

Forevist opringninger fra T2s telefon den 16. juli 2007, bilag 74-13, forklarede sigtede, at han ikke husker, hvorfor han skiftede fra den ene telefon til den anden. Måske var taletiden udløbet, eller også tog han ikke telefonen, når T2 ringede, hvorfor T2 ringede på det andet nummer. 

T2 ringede mange gange og spurgte ham, om han kunne gøre det ene eller andet, og til sidst bad han sigtede om at hjælpe ham med at leje en bil.

Formålet med at være i G2 var, at han skulle have udleveret nogle kasser vand, når T2 fik åbnet containeren.

Leje af bil

Efter at være kørt fra G5 kørte sigtede til ambassaden for at få visum. Mens han var på ambassaden, ringede T2 og bad ham hjælpe sig med at leje en bil, da han ikke selv kunne leje en bil på grund af nogle problemer med G3. T2 kom ud på ambassaden, og de kørte derefter i sigtedes bil til G3, hvor de lejede en kassevogn til at transportere vandet væk i. Vandet skulle uddeles inden 24 timer. T2 havde ikke plads i sin egen Ford personbil. Bilen blev lejet i sigtedes navn, og de kørte sammen til containeren i G2.

Ved containeren stod de ud, og T2 åbnede containeren med en boltsaks, som han havde haft med sig, fra de mødtes ved ambassaden. T2 klippede noget aflangt over og åbnede den ene containerdør. Sigtede stod ved den anden containerdør. Han kunne se, at der i containeren var vand, der var emballageret, som det plejer at være. Han kunne lugte vandpibetobak fra containeren. Han spurgte T2, om de skulle tage vandet med, men T2 sagde nej og lukkede containeren igen. T2 hentede vist en lås i bygningen, som han låste containeren med. Han ved ikke, hvorfor han ikke kunne få det vand, som han skulle have. Han fik ingen nærmere forklaring på lugten.

Om aftenen sagde T2, at der var noget i containeren, der ikke var hans.

Forevist lejekontrakt af bil i perioden 16. til 19. juli 2007, bilag 14, forklarede sigtede, at han skrev under på kontrakten. Det var T2, som talte med personalet. Sigtede skrev bare under. Han troede kun, at bilen var lejet i et døgn.

Efter at have været ved containeren kørte de til en restaurant på ...2, hvor de spiste. Derefter kørte sigtede hjem til ...3 i sin egen bil, mens T2 kørte i den lejede bil. De mødtes ikke senere den aften.

Efter at være kommet hjem tog sigtede til kasinoet omkring kl. 23.00.

Dagen efter ringede T2 og sagde, at han ikke kunne tage vandet, da der også var andet i containeren. T2 ville sende containeren tilbage. Han ved ikke, hvor T2 havde den viden fra. Sigtede har ikke senere set den lejede bil, som T2 senere afleverede. Han ved ikke hvornår og hvordan.

Anklageren gennemgik tele- og masteoplysningerne i bilag 122, hvoraf fremgår, at de to telefoner som sigtede havde benyttet tidligere på dagen om aftenen den 16. juli og om natten den 17. juli har været benyttet i området omkring G2.

Sigtede forklarede, at han ikke husker, at han skulle have været i G2 den aften. Han tog til kasinoet.

Foreholdt oplysningerne i observationsrapport fra den 17. juli 2007, kl. 01.00, bilag 8, hvorefter sigtedes bil er observeret i ...1 på dette tidspunkt, fastholdt sigtede sin forklaring om, at han var kørt til kasinoet.

Foreholdt oplysningerne i observationsrapport vedrørende observation den 18. juli 2007, kl. 22.04 til 22.07, hvor sigtedes bil er set i ...1, med T2 som chauffør og sigtede som passager, forklarede sigtede, at det ikke kan passe, da han ikke er kommet tilbage til G2 efter den 16. juli 2007.

Foreholdt oplysninger fra Kasino G6 om sigtedes ankomst til kasinoet, hvorefter han skulle være ankommet den 17.juli 2007, kl. 02.28, forklarede sigtede, at han alene husker, at han ankom om aftenen. Det passer med registreringerne, at han var på kasinoet de følgende tre aftener.

Sigtede har ikke været involveret i returnering af containeren. Han kender ikke noget til T2s virksomhed og har aldrig hørt, at han skulle være sammen med andre eller have ansatte.

Tiltalte T2 har forklaret, at han i 2007 havde kendt medtiltalte T1 i under et år. T1 var en af hans kunder. De kendte ikke hinanden specielt godt, og de besøgte ikke hinanden privat. T1 købte vand fra ham, og han havde købt en Ford af T1.

Tiltalte forklarede, at han har det samme firma i dag. Han har ingen ansatte i firmaet. SJ er en af hans kunder, som også køber pc'ere. Han har tidligere købt vand fra den summe leverandør uden problemer. Han har stort set fået samme størrelse leverance hver gang. For hele tiden at have varer nok, har han bestilt nye leverancer, inden restvarelageret er solgt. Restlageret kan variere, og det er forskelligt, hvor meget han har tilbage, når han bestiller nye varer. Nogle gange har han et restlager af varer, der var blevet for gamle.

Han har lagerfaciliteter hos G7 Storage i ...7 og hos G4 Storage i ...1.

Han havde regnskabsbilag fra salgene, som blev konfiskeret af politiet. Nogle af bilagene indeholdt følsomme og private oplysninger, som han ikke mente, skulle ligge fremme. Han gemte derfor bilagene under sofahynderne. Han ville ikke opbevare bilagene i sit skab, da han havde gæster, der havde adgang til skabet. Han mente derfor, at det bedste sted var under sofahynderne.

Han er hele tiden kontakt til sin leverandør, og han får altid besked om, at en leverance var på vej. Når varerne ankommer, får han besked fra shippingfirmaet. Han taler meget med NT, TJ og V.15. Han mener, at han var i kontakt med V.15 og NT vedrørende den specifikke leverance. Han ved ikke, hvilken toldkontrol der blev foretaget.

Han var i telefonisk kontakt med chaufføren, der var i tvivl om, hvor containeren skulle stilles. Han havde ikke mulighed for at komme til ...5, så det blev ordnet telefonisk. Da T1 var i ...5, ringede han til T1 og aftalte, at T1 skulle sørge for, at containeren blev sat det rigtige sted.

Det blev aftalt samme dag. T1 skulle ikke åbne containeren eller kontrollere dokumenterne. Han fik en tilbagemelding fra T1 om, at containeren var placeret på det aftalte sted.

Forevist kalender fra 2007, forklarede han, at det nok har været den 16. eller 17. juli 2007. Så vidt han husker, kom han til ...5 senere om eftermiddagen.

Han kom fra ...4, men havde nogle ærinder i ...6/...7.

Han havde aftalt med T1, at de skulle leje en bil. Han mødtes derfor med T1 på ambassaden. Tiltalte havde nogle problemer med G3, der mente, at han havde fusket med kilometertallet. Han bad derfor T1 om at leje en bil til ham. Tiltalte betalte, og T1 skrev under.

Da de havde lejet bilen kørte de ud til containeren. Han mener, at de kørte hver for sig. Han kørte i den lejede bil, og T1 kørte i sin egen.

Han klippede selv plomben, mens T1 stod ved siden af. Han lagde ikke mærke til, om plomben var anderledes end normalt. Han åbnede han den ene dør og gik ind. Han så, at der var et hul midt i varerne, og at der var nogle andre varer.

Forevist bilag 1-3, fotos fra 13. juli 2007, forklarede tiltalte, at containeren så sådan ud, da han åbnede den. Han flyttede ikke rundt på noget, men det så ud som om, at der var et hul midt i varerne, hvor han kunne se nogle andre varer. Han var et til to minutter om at undersøge containeren. Han brød sig ikke om lugten og lukkede og låste derfor igen. T1 stod udenfor imens. T1 skulle have noget vand. Han besluttede sig for, at hele forsendelsen skulle retur, hvilket han fortalte T1. Han vidste ikke, hvad det var. Han så ikke noget, der var så mistænkeligt, at han overvejede at kontakte myndighederne. Samme dag eller dagen efter ringede han til sin kontaktperson i shippingfirmaet. Han talte med V.15 og andre, der fortalte, at leverancen skulle omlastes, da der ikke var en returcontainer. Han ringede samme dag til leverandøren... der sagde, at der måtte være sket en fejl, og at han måtte have fået forkerte varer. Han benyttede et internationalt telekort, som er meget billigere til udenlandske telefonsamtaler.

Han fik noget at spise, og så kørte de til byen, hvor de skiltes. T1 skulle have 10-20 kasser vand, så de mødtes et par gange mere den dag. Han ville sende hele containeren tilbage, så derfor fik T1 ikke vandet fra containeren. De tog heller ikke til ...4 for at hente vand. Senere på eftermiddagen tog de ud til ...5, hvor der er et godt område, hvor de kunne få noget frisk luft. Det var ikke for at hente vand.

Foreholdt bilag 14 og 15, kvitteringer fra G3 samt bilag 16, foto, forklarede tiltalte, at de to personer på fotoet er T1 og ham selv.

De mødtes nok en gang mere om aftenen, men de mødtes ikke om natten. Han kørte selv derud om natten. Hans bil var blevet stjålet, og han ville se, om den var blevet stillet derude, da der var folk, som så mistænkelige ud. Han var tit i området om natten, og han var der også den efterfølgende dag. Han var ikke derude sammen med T1 i T1s bil. Han kørte i udlejningsbilen. Udlejningsbilen skulle leveres tilbage den 19. juli.

Foreholdt telefonnummer ...3, ...4 og ...5 forklarede tiltalte, at han kender ...3 nummeret. Man ringer fra en telefonautomat og indtaster kortnummeret. Det er billigere at ringe fra en automat end fra en mobiltelefon. Hvis man ringer fra en mobiltelefon, får man mindre taletid, end hvis han ringer fra en automat. Han ringer altid fra et fastnetnummer eller en automat, når han ringer internationalt. Han bruger aldrig et mobilnummer.

Anklageren oplæste T1s forklaring afgivet i retten den 19. januar 2010 (side 12, midt på siden), hvor T1 har forklaret, at T2 bad ham om at åbne døren og lade den stå åben, forklarede han, at han kun bad T1 om at fortælle chaufføren, hvor containeren skulle stå. Han bad ikke T1 om at åbne døren. Det må T1 have misforstået.

Foreholdt samme forklaring (side 13, midt på siden), hvor T1 har forklaret, at han ikke fik nogen forklaring på, hvorfor han ikke kunne få vand, forklarede tiltalte, at han ikke kunne forklare T1 noget, som han ikke selv vidste, men at det var nogle forkerte varer. Det forklarede han også T1.

Foreholdt samme forklaring (side 13, næstsidste afsnit), hvor T1 har forklaret, at de var ude og spise, hvorefter de kørte hjem og ikke mødtes igen, forklarede han, at han ikke kan huske, om de mødtes igen samme aften. Han kan ikke huske, hvor han kørte hen bagefter, men måske kørte han ind til byen.

Han kan ikke huske T1s telefonnumre. Han ringede tit til T1 på grund af den bil, som han havde købt og som var stjålet. Han husker ikke, om T1 har haft to numre, og han genkender ikke telefonnummer ...1. eller ...2. Han har T1 registreret i sin telefon, så han bemærker ikke nummeret. Han trykker bare T1s navn.

Forevist bilag 74-11, oversigt med historiske teleoplysninger med til- og fra numre i perioden 20. juni 2007 til 16. juli 2007, forklarede han, at han ikke ved, hvor T1 var, da de aftalte, at T1 skulle tage imod containeren. Han ringede til T1 ved at vælge hans navn i telefonbogen. Han tænkte ikke over telefonnummeret.

Forevist bilag 74-13, teleoplysninger fra den 16. juli 2007, hvoraf fremgår 31 opkald, forklarede tiltalte, at han ikke mener, at der er noget mærkeligt eller specielt i opkaldene. De talte meget om den bil, som han havde købt. Han kunne ikke nærmere tidsfæste forløbet, selv om han kiggede på opkaldene.

Anklageren gennemgik bilag 122, tele- og masteoplysninger fra 16. juli 2007 og 17. juli 2007 for tiltaltes mobiltelefon. Tiltalte forklarede, at det var helt normalt, at han kørte rundt. Han lider af en sygdom fra sin tid i ... Han har psykiske problemer og svært ved at falde i søvn, selv om han tog medicin. Han kørte derfor en tur. Han kørte ikke til specifikke steder, og det var ikke kun i området omkring ...8. Han var deprimeret, og det var vigtigt for ham at få sine selvmordstanker ud af hovedet. Foreholdt, at han fra lidt i et til cirka halv to er i området omkring ...8, forklarede han, at det var for at komme tæt på vandet og få tankerne væk.

Den 17. juli 2007, fra cirka kl. 13.15 til 13.45 var han på kundebesøg i ...9. Han var alene.

Anklageren gennemgik opkaldene den 17. juli 2007, hvoraf fremgår, at stort set alle samtaler frem til kl. 01.30 er mellem tiltalte og T1. Han forklarede, at han fortalte T1, at han havde det psykisk skidt. Foreholdt, at de fleste samtaler meget er korte, forklarede han, at forbindelserne var dårlige og blev afbrudt.

Foreholdt, at tiltalte og T1s telefoner begge gik på masten ved ...8 mellem kl. 21.30 til 22.08 forklarede tiltalte, at de ikke var sammen. De mødtes heller ikke i den periode.

Foreholdt, at både tiltalte og T1s telefoner gik på samme mast fra kl. 00.30, forklarede tiltalte, at de ikke var sammen, men udelukkende talte i telefonen. Han vidste ikke præcist, hvor T1 boede, men kun, at det var i ...10. Han vidste, at T1 havde en ekskone.

Det kildevand, som tiltalte sælger, er almindeligt kildevand, men af troende betragtes det som "helligt". Forevist bilag 37, foto, forklarede han, at det er et restlager, som han opbevarer i ...4. Han ved ikke, hvor meget der er. I en kasse er der 12 x l½ liters vandflasker. Der er 18 liter vand i hver kasse.

Forevist pakker af vandpibetobak, forklarede tiltalte, at han ikke husker lugten og ikke genkender lugten fra containeren.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt forklarede tiltalte, at han har haft firmaet H1 import i cirka 3 år. Han har importeret vand siden begyndelsen i 2005. Han fik 1 til 2 containere om måneden om vinteren, mindre om sommeren. Vandet bliver solgt i Danmark. Han har haft revisor tilknyttet, og der er udarbejdet regnskab og betalt moms. Han har levet af at importere vand og eksportere brugte pc-skærme. Han har også et firma i Sverige, hvor han importerede og solgte vand. Vandet blev leveret direkte til han lager i Sverige.

Hvis noget af vandet bliver for gammelt, kan det ikke sælges. Det kom derfor ud på lageret, for at blive opbevaret indtil det kunne destrueres. Hans import og salg bliver registreret med antal, så ud fra regnskaber og fakturaer kan det udregnes, hvor mange kasser, der er blevet for gamle.

Forevist foto 5, hvor der er fjernet nogle flasker og emballagen er brudt, forklarede tiltalte, at der var et hul/sprække mellem kasserne. Igennem sprækken kunne han se, at der var noget andet end vand. Han kunne se nogle røde farver. Da han konstaterede, at der var noget andet end vand, flyttede han nogle kasser for at se, hvad det var. Han ved ikke, hvor mange kasser han flyttede, men måske en eller to. Han bemærkede også en kraftig lugt.

Om natten var han også ude ved containeren for at se, om låsen var brudt op. Han så ingen i nærheden af containeren, men han så nogle biler og en person, der sad i en bil. Da han så, at låsen var intakt, kørte han videre.

Tiltalte forklarede, at man normalt har 2-3 dage til at tømme containeren. Containeren stod på en rampe i cirka 1½ meters højde. Det rum han havde lejet var for lille, så på de 3 gratis dage skulle han nå at flytte og tømme varerne. Det var derfor, han havde lejet bilen fra G3. Vandet kunne ikke være på lageret og skulle derfor flyttes til ...4.

Udspurgt af advokat Jørgen Lange forklarede tiltalte, at han lærte T1 at kende i moskeen. Han solgte vand til nogen af de personer, der kom i moskeen. Vandet er helligt for troende. Det er meget forskelligt, hvor meget vand han sælger, men 10 til 20 kasser er meget normalt. Det kan godt passe, at T1 købte partier på 30 til 40 kasser.

Han bad ikke T1 om at åbne døren til containeren, men kun om at få chaufføren til at placere containeren et bestemt sted. T1 har muligvis misforstået ham, da han ikke talte så godt dansk dengang. De talte sammen på gebrokkent dansk.

Vidnet V.1 har forklaret, at han er ansat i Smuglerikontrollen. Hans kollega V.2 er ansat i en anden afdeling.

SKAT fik et manifest, bilag 1 - 1, side 2, faxet fra sine tyske kolleger, mens containeren stod i Tyskland. Det blev fremsendt, idet der var noget iøjefaldende ved forsendelsens modtager. Der var unøjagtigheder og ufuldstændige modtageroplysninger, hvorfor det blev faxet til kontrolinformationscenteret. På højre side af manifestet, hvor der står oplysninger om varen, stod der mineralvand, som der skal betales punktafgift af. Der stod også containernummeret. Da vidnet modtog manifestet og så, at det var mineralvand, videregav han dokumentet til punktafgiftcentret, der derefter overtog. Han vidste ikke, om der var noget galt. Han foretog senere en "spærring" i G1, som modtageren ikke blev orienteret om. Han var ikke involveret i selve kontrollen. Han blev kontaktet af punktafgiftafdelingen, der orienterede ham om, at de havde været ude og kigge, og at containeren indeholdt nogle få kasser af vand samt kasser med vandpibetobak. Dermed var sagen tilbage i vidnets afdeling - Smuglerikontrollen. Det er ikke ulovligt at have en container med vandpibetobak stående i G1, men det er ulovligt, hvis man afleverer toldpapirer, der ikke angiver indholdet.

Mandag morgen ringede han til Politiets særlovsafdelingen og orienterede om sagen. Særlovsafdelingen ville gerne gå ind i sagen, men ville vente og se, hvordan forsendelsen blev indfortoldet. Der blev kun angivet vand, hvilket vidnet orienterede politiet om.

Forevist bilag 1-2, sidste side, forklarede vidnet, at de første sider er selve fortoldningen. På sidste side blev angivet, at indholdet i containeren var vand.

Et par dage efter ringede politiet og fortalte, at containeren var blevet placeret udenfor et pakhus i G1. De ville sikre containerens indhold.

Vidnet var med til at undersøgelse containeren, men han har ikke været involveret i selve plomberingen af containeren. Han husker ikke, hvordan containeren var aflåst, da han efterfølgende kom derud.

Forevist bilag 1-3, fotos, forklarede ban, at den grønne er en normal plombering. Toldplomben er ikke noget fra SKAT. Når lågerne til containeren blev åbnet, så man kasser med vand. Vandet stod først og tobakken i midten. Han kunne se, at der var åbnet inde i midten. Han husker ikke, hvor langt ind i containeren han skulle for at se, at der var andet end vand.

Forevist bilag 23, underbilag, forklarede vidnet, at de fleste fotos blev optaget af punktafgiftfolkene. Forevist foto 2 i venstre side, forklarede han, at han ikke kan sige, at det så sådan ud, men at det var noget i den stil. Forevist side 2 af fotosiderne, forklarede vidnet, at der var stablet højere forrest lavere bagved.

De vejede hver enkelt pakke, men da pakkerne vejede meget forskelligt, blev der taget et antal, hvoraf de udregnede et gennemsnit. Det blev taget ud af pakken, så selve tobakken blev vejet. Vægtangivelsen for containeren var mindre, end det den anførte mængde vand skal veje.

Udspurgt af advokat Jørgen Lange og forevist manifest, bilag 1-1, side 2, forklarede vidnet, at kontrolcentret modtog manifestet fra Tyskland den 6. juli 2007. Det var personer fra punktkontrolafdelingen - blandt andet V.2 - der første gang kiggede i containeren. Vidnet var med i containeren anden gang.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt forklarede han, at man ikke kan fylde containeren helt op. Der er regler for, hvor meget det må veje, og en truck skal kunne køre pallerne ud. Forevist bilag 23-2, fotos, forklarede han, at billederne blev taget, da døren til containeren blev åbnet, og inden de rørte ved noget.

Vidnet V.2 har forklaret, at han er ansat i SKAT. Han arbejder i afdelingen for punktafgifter. De fik besked om forsendelsen fra Tyskland. De fik en fax på 15 sider fra kontrolinformationscenteret om en interessant forsendelse fra Egypten. Vidnet ved ikke, om alle 15 sider var der dengang, men cargo manifestet var der. De syntes, at det var pudsigt, at der kom vand fra Egypten, og at mængden og dermed vægten var så lille set i forhold til containerens kapacitet. Det medfører store omkostninger for den lille sending. Det gav ingen mening. Derudover var der de mangelfulde adresseoplysninger i manifestet.

Da de kom til G1, fik de at vide, at de skulle afvente besigtigelsen indtil containeren blev kørt frem. Vidnet tog billedet som er gengivet i bilag 1-3 (fra 13. juli 2007, kl. 14.59). Der kom to håndværkere med en boltsaks og åbnede låsen. Der var to plomber som gengivet i bilag 1-3, foto 110. Det var to forskellige plomberinger, der blev klippet. Da de åbnede containeren, kom der en voldsom lugt af vandpibetobak. De gik ind i containeren. Hans kollega løftede en kasse med vand og 3-4 kasser mere, og nedenunder var der kasser med vandpibetobak. Der var vand på siderne og foroven og nede, men i midten - omgivet af vand - var tobakken. Tobakken var helt omgivet af vand. Vidnet husker ikke, om de lukkede hullet igen. De rettede derefter henvendelse til told-gruppen. Da de lukkede containeren igen, blev der påmonteret en ny plombe. Han var ikke med ved den senere opvejning.

Da de kom tilbage, søgte de efter information, og de fandt en mulig virksomhed, der kunne stå bag. De fandt frem til en virksomhed, der havde importeret en container på 17 tons i januar 2006. Derefter kom der yderligere 11 containere på 5½ tons. Det var tiltalte T2s firma. Han videregav informationerne til politiet.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt og forevist fotos, bilag 23-2, forklarede vidnet, at det er overvejende sandsynligt, at de har efterladt containeren som vist på billedet. Det var en fornemmelsessag, at de valgte at køre ud til containeren. Der var ikke noget ulovligt ved containeren, da den stod med indhold i G1. Det strafbare opstår, hvis angivelsen ikke stemmer overens med det faktiske indhold.

Vidnet kriminalassistent V.3 har forklaret, at han er i observationsgruppen i politiet. De blev kaldt til en observationsopgave mod en container, der var blevet frigivet fra G1. De fik kontakt med containeren, da den var på vej væk, og de fulgte den til ...1. Ved rampen kom en person til. Han talte på et tidspunkt i telefon.

Han har optaget billederne i bilag 4. De observerede en bil med en person, men han kan ikke huske detaljer om bilen eller personen, eller om der var flere personer i bilen. Personen tog en større boltsaks med til lastbilen. Han husker ikke, hvor langt han var fra personen, men han er sikker på, at det var en boltsaks. Han så ikke, om boltsaksen blev brugt. Han husker ikke, hvor længe personen var ved bagenden af containeren, men han kørte formentlig fra stedet i den bil, som han havde set derude. Han så ikke, om personen var i kontakt med andre.

De var den første gruppe på observationen. Han husker ikke, hvor længe de var der.

Vidnet kriminalassistent V.4 har forklaret, at han i 2007 var i observationsgruppen i politiet. De fik en opgave om observation af en container. De havde en tolder indenfor området, der kunne komme med oplysninger. De fik en oplysning om, at containeren var kørt ud af området. De fandt den kort tid efter, et stykke tid før ...1. Der var kun chaufføren i bilen. Chaufføren kørte søgende rundt på pladsen i ...1.

En kollega oplyste, at han havde fået kontakt med en person, som de fik et signalement af. Containeren blev sat, og chaufføren kørte fra stedet. Personen tog en boltsaks, som han brugte til at åbne containeren. Han så det ikke selv, men har læst i rapporten, at hans kollega så det. Personen, som var i bilen, kørte ud og ned af ...1, steg ud af bilen og talte i mobiltelefon. Det er hans kollega V.3, der har oplyste de øvrige ting.

De skiftes til at holde øje med containeren, men han så ikke noget. Han så ingen aktivitet omkring containeren. Han mener, at de var første hold på opgaven. Han mener, at han blev afløst af et par kollegaer fra en anden afdeling.

Vidnet kriminalassistent V.5 har forklaret, at han i sommeren 2007 var i observationsgruppen i politiet. De fik til opgave at observere en container, som blev kørt ud fra G1. Han ved ikke, om der havde været andre på sagen før. Vidnet var uden for G1, da de fik at vide, at lastbilen var kørt. Den blev "samlet" op ved ..., og de fulgte den til ...1. På et tidspunkt så han en person, der stod udenfor lastbilen og talte i mobiltelefon. Han formodede, at det var chaufføren. Chaufføren var ikke i kontakt med nogen. Han så ikke andet, da han var derinde. Han havde fulgt containeren og set, at bogstaverne "..." indgik i teksten på containeren. Han foretog også observationerne den 17. og 18. juli 2007. Der var ingen aktivitet omkring containeren, da han var der.

Vidnet kriminalassistent V.6 har forklaret, at han i 2007 arbejdede i særlovssektionen. Sammen med en kollega skulle han være på pladsen og observere containeren. Formålet var at finde ud af, hvem der havde tilknytning til containeren. Containeren stod i G2. Den stod op ad en rampe således, at lågerne gik ind mod rampen. Observationsposten var bag nogle paller 20 til 25 meter fra containeren. Han ankom midt på eftermiddagen og holdt sig på afstand. Kort tid efter de var kommet og havde placeret sig, kom der en varebil fra G3. Den parkerede på højre side tæt på containeren.

Umiddelbart efter steg føreren ud og gik hen til containeren. Der var også en passager i bilen. Føreren kom tilbage til bilen, hentede en boltsaks og gik tilbage mod containeren igen. Derefter steg passageren også ud og gik med. Der kom ingen lyde fra boltsaksen, og lågen til containeren blev ikke åbnet. Efter 5-7 minutter kom de tilbage og kørte derfra. Der gik cirka 12 minutter fra bilen kom til den kørte igen. Der var kun G3-bilen. Lågerne på containeren havde ikke været åbnet. Det var den eneste container, der var der. Der var ingen tvivl om, at det var den pågældende container, de var interesseret i. De havde ikke kontakt med andre personer. Boltsaksen var stor, og han burde kunne høre, hvis boltsaksen var blevet brugt. Han ville også have hørt, hvis lågerne blev åbnet, men han hørte ikke noget. Han hørte ingen lyde.

Han er 100 % sikker på, at lågen på containeren ikke blev åbnet på noget tidspunkt. Der var ingen inde i containeren. De havde ingen kontakt til andre.

De gik ikke derhen umiddelbart efter, da der kunne komme andre personer. Først omkring kl. 23 gik han hen til containeren. Der var en hængelås på containeren. Han kendte ikke personerne under episoden. Han foretog ransagningen i ...9 efter et par dage, hvor han genkendte passageren som tiltalte T1. Han genkendte også personerne fra fotos hos G3. T1 er mørk i huden og har mørkt hår, og T2 er mere lys. I ...9 fandt de to æsker at vandpibetobak. Han så ikke vandpibetobakken i containeren.

Han har ikke været med i ...4, men deltog i efterforskningen på kontoret, hvor de fandt ud af, at tiltalte T2 tidligere har haft et lejemål, der var blevet opsagt. Han tog også telefonisk kontakt til kasinoet, der bekræftede, at T1 havde været der, men at der var nogle problemer med "kasinotid".

Udspurgt af advokat Jørgen Lange forklarede vidnet at han fik udskriften fra kasinoet. Han har udarbejdet rapporten i bilag 67, som han vedstod, men forklarede, at de først efterfølgende fandt ud af, at der blev brugt "kasinotid".

Foreholdt ransagningsrapport, bilag 29, side 2, midten, koster 27, papkasse til vand, vedstod han forklaringen. Det er korrekt anført, at de talte om kassen til vand.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt forklarede vidnet, at han mener, at de var de første på den pågældende observationspost. Forevist bilag 4, oversigtskort, udpegede han observationsposten, der var bag nogle paller. De kunne se skråt og ville kunne se, hvis lågerne blev åbnet. Der var ikke tid til at gå hen til containeren, da de startede observationen. De var først henne ved containeren omkring klokken 23.00 til 23.30, hvor han så, at den nederste lås var fjernet.

De begyndte observationen kl. 16.45 til kl. 23.45. Bilen fra G3 ankom kl. 18.23. Han brugte tidspunkterne fra sit eget ur, der plejer at gå præcist. Det var ikke vidnets indtryk, at de var blevet opdaget. De kunne ikke tage billeder af de to mænd, da de ikke kunne slå blitzen på kameraet fra. Der gik cirka 12 minutter fra bilen kom til den kørte igen.

Vidnet V.7 har forklaret, at han i 2007 var ansat i G8 Transport. Firmaet H1 siger ham ikke noget. De var sidste led i kæden. De fik alle oplysninger fra speditøren eller rederiet. De har ikke fysisk kontakt med leverancen, udover at de sørger for en chauffør til sidste transport. De modtog leverancen med et segl på. Der er ingen papirer, men et toldnummer, et containernummer og nogle gange et udleveringsnummer. De får også modtageradressen. Chaufføren får et containernummer og udleveringsnummer. På et billede udpegede vidnet containernummeret samt plomben, som afsenderen bør have sat på. Containeren kan ikke gå ind eller ud af G1 uden plombering. Containernummeret bør stå på Bill og Loading-sedlen og udleveringssedlen. Han kender ikke et manifest-dokument, men han tror, at det er udfærdiget i Tyskland. Plombenummeret bør fremgå af cargo-manifestet. På udleveringssedlen skal chaufføren tjekke, at plombenummeret er det samme som på plomben.

Det eneste dokument de ser, er et udleveringsdokument fra havnen. Forevist bilag 40, mail, forklarede vidnet, at der blandt andet står leveringsadresse.

Bilag 119 er et kort der oprettes i forbindelse med opgaven over lev, dato, udleveringsnummer, lev. adresse. Det ser ud til, at der har været toldkontrol. Derudover toldnummer og kr. 1280, der er prisen for kørslen frem og tilbage. Leverancen skulle ud den 12, juli 2007 og hentes - muligvis den 19. juli 2007.

Han husker ikke, om containeren blev leveret, eller om den blev stoppet i tolden. Det har muligvis været en af hans kolleger, der har ordnet sagen, da det ifølge papirerne ser ud til, at der har været toldkontrol på. Han husker ikke, om det var en af deres egne chauffører eller en underleverandør, der stod for transporten. Forevist bilag 4, foto, forklarede vidnet, at det er PP som foretog kørslen. Han husker ikke detaljerne om placering af containeren, og at chaufføren til sidst sagde, at nu var han blevet kontaktet af modtageren.

Foreholdt bilag 39, hvor han har haft kontakt med chaufføren, forklarede han, at han ikke kan huske detaljerne. Han kan godt huske, at der var noget med transporten i ...1. Han mener, at de ringede til speditøren og spurgte, hvornår containeren skulle returneres. Speditøren ringede muligvis for at få den kørt til tolden igen. Foreholdt navnet V.16 fra speditionfirmaet, forklarede han, at det nok var hende, som han talte med. Der var noget kontakt omkring containeren allerede samme dag, og at de talte sammen igen dagen efter de leverede den. Han er meget usikker på detaljerne. Han mener ikke, at han fik at vide, hvorfor den skulle retur til G1. Han mener ikke, at de havde kontakt til modtageren inden leveringen.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt forklarede vidnet, at hans kunde var G9. Der var noget kontakt efterfølgende om at få kørt containeren tilbage. Foreholdt bilag 39, 6. afsnit, forklarede han, at han tror, at G9s kunde er H1. Foreholdt bilag 118, rapport af 31. marts 2008, forklarede han, at han ikke husker detaljerne om, hvornår containeren skulle retur. Han mener, at han talte med V.16 sidst om eftermiddagen inden 17 til 17.30.

Vidnet kriminalassistent V.8 har forklaret, at han i 2007 var med i efterforskningen omkring containeren. Han var med på observationen den første dag. Det var mandag den 16. juli 2007, hvor containeren blev kørt fra G1. Han blev sendt ud sammen med en kollega i løbet af dagen. Han var der også igen om natten. De holdt et stykke fra containeren. Ved midnatstid kom der to biler derude. Hans kollega V.10 holdt ude på vejen ved lageret, og vidnet holdt inde på selve pladsen 50-75 meter fra containeren. De havde kontakt via radio og mobiltelefon. Der kom en Mercedes, der kørte ind på området. Containeren var til venstre for vidnet, og han hørte nogle bildøre smække. Han kunne ikke se noget. Den kom to gange. Omkring klokken 01.30 kom der en kassevogn fra G3 ind på området. Den kørte ind og vendte om. Den kørte med front mod vidnet, så han måtte gemme sig under instrumentbrættet for ikke at blive opdaget. Da der var gået nogle sekunder, bakkede bilen tilbage og kørte stærkt ud af området. Han troede, at de havde fået en mistanke om, at de blev overvåget.

Nogle af hans kolleger registrerede en lyseblå Hyundai, som de fik en færdselspatrulje til at stoppe. Det var om mandagen, da containeren kom. Færdselspatruljen foretog en kontrol da bilen kom til G5, hvorefter de fik førerens navn og personnummer. Det var tiltalte T1. Mercedesen kom ind på området to gange. Efter 1½ time kom G3 kassebilen ind på området.

Onsdag eller torsdag blev containeren hentet og kørt tilbage til G1, hvor den blev stillet. Et par kolleger fulgte den derud. Vidnet blev senere bedt om at være med til ransagningen sammen med SKAT. Containeren blev kørt ind i SKATs lagerhal. Han var til stede hele tiden, mens dørene blev åbnet. Da de åbnede containeren, var den halvt fyldt. Udefra lignede det hvide kasser med vandflasker. Den var cirka halvt fyldt med kasser med vand. Der var en sødlig duft af vandpibetobak. Synsmæssigt var der kun vand, og det var det eneste man kunne se. Man skulle flytte kasserne for at se andet end vand. Han var med til optællingen. Hver kasse var cirka 50 x 50 og 1 meter lang. Der lå to lag med 30 i hver.

Under efterforskningen stødte de på navnet "SJ'. Vidnet var ikke hovedsagsbehandler, men da han afhørte V.12, nævnte han SJ. Vidnet videregav oplysningen til sine kolleger.

Udspurgt af advokat Jørgen Lange og foreholdt bilag 8, observationsrapport, forklarede vidnet, at Mercedesen kom ind på området, men kørte forbi containeren.

Forevist bilag 23, foto, forklarede vidnet, at billederne viser de hvide og blå kasser. Nogle af kasserne var gået i stykker.

Vidnet politikommissær V.9 har forklaret, at han er leder af Særlovssektionen. De var blevet kontaktet af toldkontrollen fra G1, der i forbindelse med kontrol af kildevandet konstaterede, at der lugtede meget af vandpibetobak i containeren. Han stod for planlægningen og for observationsgruppen. Der blev udarbejdet en vagtplan som bestod af sektionens medarbejdere og observationsgruppens medarbejdere. Der var to personer om observationen, og der var fuld bemanding hele tiden fra containeren forlod G1 til den kom tilbage igen. Vagterne var planlagt således, at de overlappede hinanden. Det næste hold blev briefet, hvis der var observeret noget. De var interesserede i at se, om der kom nogen for at tømme containeren. Observationsgruppen tog notater og skulle rapportere så hurtigt som muligt. Vidnet fik løbende meldinger om observationerne, og han fik meldinger, hvis der var personer ved containeren. Han fik ikke besked om, at containeren blev åbnet.

De observerede omkring indkørselsområdet og ved selve containeren. Den faste post mod containeren blev bibeholdt, hvorimod til- og afgangsposten blev flyttet lidt. De havde et meget vidt udsyn.

Han deltog selv i observationerne og tog som regel de første eftermiddagsvagter. Den 17. juli var en meget rolig dag. Den 18. juli var han på vagt fra klokken 15 til klokken 23. Klokken 22 kom der en mørkeblå Hyundai stationcar, som kørte ned af ...1 mod containeren. De vidste ud fra registreringsnummeret - at den tilhørte T1. Han så ikke, hvor mange personer der var i bilen, men da den kom tilbage efter cirka 5 minutter, var der to personer. Føreren var en kraftig person med hvid T-shirt. Passageren var en mindre spinkel mand. Han genkendte de to personer med næsten 100 % sikkerhed ud fra fotos. Han genkendte T2 som føreren af bilen og T1 som passageren.

Forevist Krakskort udpegede vidnet observationsposten overfor ...1s udmunding og forklarede, at han havde frit udsyn til hvilke biler der kom. Hans kollega V.18 var på observationsposten ved containeren.

Vidnet var med ved ransagningen hos T2 sammen med 4 eller 5 kolleger. Det var en etværelses lejlighed. Han mener, at der var nogle dokumenter vedrørende shipping, men han gennemså dem ikke. Der blev også fundet et stempel, med en adresse i ...4. De ransagede også denne adresse og fandt vand, som svarede til det vand, der var i containeren.

Vidnet kriminalassistent V.10 har forklaret, at han modtog den første anmeldelse via telefax. Han skulle på ferie, og var derfor ikke hovedsagsbehandler på sagen.

Den 16. juli og 17. juli var han på stedet sammen med sin kollega V.8. Vidnet befandt sig på forsiden således, at han kunne se begge indkørsler til området. V.8 sad i en anden bil med udsyn til containeren. Det var hans opgave at melde til V.8, hvis der kom nogen biler. Der kom en mørk Mercedes, der kørte forbi ham og om på bagsiden af bygningen.

Han meldte det videre til V.8. Han husker ikke, om de tjekkede registreringsnummeret. Han så, at Mercedesen kørte igen kort tid efter, men den kom tilbage efter cirka en halv time og kørte om bag bygningen igen.

Kort tid efter kom der en mindre blå personbil. Bilen kørte forbi ham og ned i bunden, hvor den vendte og kørte igen. Der gik et par minutter.

Efter cirka en halv time kom der en varebil ind på området. Den kørte ned bag bygningen, hvilket han meldte til V.8. Han husker, efter at have set sin rapport, at det var en G3-hil. Han så ikke de personer, der var i bilen. Efter et par minutter kørte den med meget høj fart væk fra området.

Han har ikke været med til andre observationer og den videre efterforskning.

Vidnet V.11 har forklaret, at hans busselskab har adresse i .... Han har firmaet sammen med sin bror. De har kontor og garager på adressen. Vidnet har sin daglige gang på adressen, og han ser, hvis der kommer nogen.

De har også en del garager på adressen, som de lejer ud. En af garagerne var udlejet til V.17, der havde virksomhed på adressen. V.17 havde ikke altid brug for kapaciteten i lagerhallen, så han videreudlejede den til T2, som talte glimrende dansk. Han eksporterede brugte computere.

En dag kom en container, der blev sat ude på gårdspladsen. Der kom 10-15 personer og tømte den. Han ved ikke, om T2 også var der. Bagefter stod der en masse blå og hvide kasser med vand. Da de ikke kunne komme frem og tilbage, ringede han til V.17, og bad ham om at få det fjernet. V.17 sørgede for, at kasserne kom væk. Han tænkte, at det måtte være noget andet end vand, men han så ikke andet end vand. Forevist underbilag til bilag 37, fotos, forklarede vidnet, at det så sådan ud som på foto 3 og 4.

3 til 4 uger efter kom der endnu en container, der blev kørt ind i hallen. Der var cirka 10 personer til at tømme den. Han ved ikke, om T2 var med, og han ved ikke, om det var T2s container. Der kan godt være blevet læsset noget vand i forbindelse mcd tømningen af containeren. Der blev kun fjernet minimalt af vandet. Han er på området fra tidligt til sent, men der kan være afhentet noget, uden de har set det. Der var ingen, der forsøgte at sælge dem vandet, men de kunne tage af det, hvis de ville.

Han mener, at der er 20-25 kubikmeter vand. Han mener kun, at der kom de to containere. Han troede ikke på, at det var vand og tænkte, at der måske var vodka eller champagne i flaskerne. Han har ikke bemærket nogen særlig lugt i området.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt forklarede vidnet, at hvis der kørte en bil ind og lukkede portene, kunne man ikke se, hvad der foregik. Han bor ikke på adressen, men han opholder sig meget på stedet. De 10-12 personer, der tømte containeren, kom i ældre varevogne og personbiler.

Vidnet V.12 har forklaret, at han kan huske en container, hvor der blev fundet vandpibetobak.

Containeren stod i G1 i alt 28 dage. Det var fra den 12. juli 2007 til den 13. august 2007. Det fremgår af fakturaen, at containeren er fra G9 Agencies A/S. Der findes kun det ene containernummer som henviser til containeren. De har dagligt sager om tilbageholdelse fra toldvæsenet. Han har ikke selv siddet med sagen, det må være hans kollega MK. Han kan ikke huske en henvendelse fra en importør, der bad om at få forsendelsen returneret, men normalt ville han få henvendelsen direkte fra G9. Hvis en importør havde ringet og sagt, at han ønskede forsendelsen returneret, ville de gøre det. Han kan huske en henvendelse fra G9, der ville have en container kørt fra G1 til ...1. De flytter ikke containere uden papirer. I 2007 havde de en del forsendelser der blev returneret, da lasten ikke var pantmærket.

Foreholdt om han husker en 20-tons container med kildevand, som skulle veje 4-5 tons, forklarede vidnet, at det er en meget let container, Det mener han aldrig, at han har set. I en 20-tons container ville der kunne være 28 tons vand. Omkostningerne ved at returnere vandet ville være højere end at destruere vandet i Danmark.

Foreholdt bilag 36, politirapport af 23. juli 2007, hvor han til politiet har forklaret, at han den 16. eller 17. juli blev kontaktet af en person ved navn SJ, der fortalte, at forsendelsen skulle returneres, og at der var styr på papirerne, forklarede vidnet, at navnet SJ ikke siger ham noget. De ville ikke have noget med sagen at gøre uden papirer. Han husker ikke, at han efterfølgende talte med en ung kvinde fra G9. Han husker ikke detaljerne. Han kan huske, at personen fortalte, at der var Viagra i containeren. Det havde været umuligt at få oplyst, at det var vand, der skulle returneres. Han mener ikke, at personen var dansker.

Udspurgt af Michael Skjødt forklarede vidnet, at de er et traditionelt shippingfirma. Deres kunder er rederier. Hvis G9 ringer og beder om at få en container retur, er der altid papirer. Hvis de nødvendige dokumenter ikke er til stede, skal de reagere.

Foreholdt bilag 36, side 2, nederst, forklarede vidnet, at det er hel normal procedure. Papirgangen følger containeren, og der skal være et eksportdokument, der følger varen. Der vil fremgå, hvis varen returneres.

Vidnet V.13 har forklaret, at han er ansat i rederiet G10, der er et datterselskab af et fransk rederi. I 2007 var han i eksportafdelingen, der stod for ekspeditioner fra Danmark og ud i verden.

Vidnet tog notater i 2007, som han medbragte i retten. Af notaterne fremgår, at han talte med T2 og DV. Han kender ikke efternavnene. Han har ikke set dem. Han fik et kontakttelefonnummer ...3, som han ringede til. Han ved ikke, om T2 og DV var en og samme person. Det er muligt, at det er samme person, der har præsenteret sig med to navne. Han har ikke noteret navnet SJ, og mener derfor ikke, at det blev brugt.

Den første kontakt var den 18. juli 2007, hvor T2 kontaktede vidnets kollega PK. T2 bad om pris på en 20-fods container med kildevand fra Danmark til Egypten. De sendte en mail med et tilbud på 9.500 kr. og efterfølgende ringede T2 og bookede. Hans kollega noterede navn og telefonnummer og gav det til vidnet. Den 18. juli 2007 sendte de tilbuddet på mail til T2@T2, og T2 bekræftede ordren den 20. juli 2007.

Forevist bilag 96-1, næstsidste side, forklarede vidnet, at det er ham, der har skrevet notaterne på bilaget. Det var planen, at containeren skulle sendes ud den 25. juli 2007, men det var mistænkeligt. Det var svært at få fat i personerne, og nogen gange var det T2 og andre gange DV. Det var underligt at returnere vand, og det var uklart, hvor varerne var.

Hvis et firma har en hotmail-adresse, er der en "klokke" der ringer, for det er som regel et nyt firma eller et firma, der ikke er til at gennemskue. Det normale er, at firmaer har deres eget domænenavn.

Foreholdt samme bilag, side 3, forklarede han, at det er hans udregning. Da det er deres pligt at vide, hvad de har med at gøre, spørger de altid ind til, hvilke varer, der skal sendes. Det er kundens ansvar at give dem oplysningerne. De skal også vurdere værdien af forsendelsen. Han talte ikke med T2 om forsendelsen, men han har sikkert spurgt ind til kildevandet. Han blandede sig ikke i økonomien ved returforsendelsen.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt forklarede vidnet, at man transporterer uanset om containeren lugter af noget f.eks. tidligere forsendelser. Hvis der ligger noget i containeren som kunden ikke har lagt i, vil kunden ikke acceptere denne.

Vidnet V.14 har forklaret, at de registrerer alle gæster, der kommer til kasinoet. Gæsten skal fremvise billede-id. Gæsterne skal vise id hver gang de kommer, og de bliver registreret hver gang. Det bliver ikke registeret, hvor længe de er der. Gæsten kan købe dags-, uge- eller årskort, men de skal stadig registreres hver gang de besøger kasinoet.

Forevist underbilag til bilag 67, gæsteregistreringer fra den 23. august 2007, side 2, forklarede vidnet, at det fremgår af bilaget, at tiltalte T1 var på kasinoet den 16. juli 2007, kl. 02.28. Det betyder reelt, at han kom den 17. juli. Deres registreringer kører over et spilledøgn fra kl. 19.00 om aftenen til 04.00 om morgenen. De skifter dato, når casinoet lukker. T1 købte et ugekort fra den 16. juli 2007 til den 22. juli 2007. "Replacement" er ikke en tidsregistrering, men en intern besked, som blev udprintet til inspektøren.

Det har ikke noget med tidspunktet at gøre. Foreviste sidste side, to registreringer den 16. juli 2007, forklarede vidnet, at gæsten er ankommet den 16. juli 2007, klokken 02.28 (reelt den 17.juli 2007, klokken 02.28) og den 17. juli 2007, klokken 00.35 (reelt den 18. juli 2007, kl. 00.35).

Vidnet V.15 har forklaret, at han i 2007 var shippingmand hos G9 Agencies. De stod for transport fra Mellemøsten til Danmark.

Forevist bilag 110, foto, forklarede vidnet, at det er containeren. Det var et firma, der hed H1, som skulle have den. Han kendte ikke synderligt til firmaet, som var en ny kunde. Han troede først at han kun havde kontakt med en person ved navn SJ. SJ ringede altid fra mobiltelefon. Han talte med udenlandsk accent og var svær at forstå. Han kender navnet T2 - muligvis fra en mail. Navnet DV siger ham ikke noget, men det gør navnet T2. Han havde det indtryk, at det var samme person, han talte med, der brugte forskellige navne. Det var først langt henne i forløbet han af politiet blev gjort bekendt med, at der var to personer involveret. Han har ingen telefonnumre til SJ.

Da containeren kom til Danmark, blev en af hans kolleger kontaktet. Det var i uge 29, hvor vidnet havde ferie. Da han kom tilbage fra ferie, stod containeren hos V.12 og var ikke tømt. Det var først efter de havde leveret containeren, at de fik at vide fra politiet, at de havde interesse i den. Politiet ville give besked, når der var skred i sagen. De måtte derfor lægge bånd på containeren. Han sendte en mail til vognmanden om, at de ikke måtte røre den, før de fik besked fra ham. De fulgte containeren og sendte versificering til kunden om betaling. Han har en fotokopi af Bill of Loading. Det var først da han kom tilbage fra ferie i uge 30, at han fik at vide, at de ikke måtte røre ved containeren. Den var blevet kørt fra G1 til ...1. Det var G9, der på baggrund af fakturaen fra H1, stod for indfortoldningen.

Forevist bilag 98, side 2 og frem, fuldstændig ekspresfortoldning, forklarede vidnet, at det er et andet firma, der foretager papirarbejdet for G9.

På baggrund af fakturaen fra importøren noterede de beløbet på 2.800 kr. som værdi.

Forevist faktura/invoice 4224, forklarede han, at det er fakturaen der bruges til indfortoldning. SKAT kræver et varecertifikat, som de også modtog. Han mener, at de fik Bill of Loading fra importøren (side 3).

Forevist bilag 110, forklarede han, at det er den omhandlende container. Det er kun på Bill of Loading, at der står segl-nummeret.

Forevist bilag 1-2 forklarede han, at det er det samme containernummer og samme importør/eksportør, antal kasser og periode. Forevist sidste side forklarede han, at han aldrig har set dokumentet. Han kender det ikke fra sagsgangen og mener, at det er et internt dokument fra havnen. Det fremgår af dokumentet, at containernummeret og de øvrige oplysninger er de samme. Dog er segl-nummeret anderledes. Nederste segl-nummer er identisk med det segl-nummer der fremgår af Bill of Loading. Det nederste segl-nummer 021951 er muligvis det SKAT har brugt.

Da han tog på ferie den 2. juli 2007, havde han ikke mistanke om, at der var noget galt. Han kom tilbage fra ferie den 23. juli 2007, og korresponderede med politiet. De talte i telefon og mailede, og han sendte forskellige papirer. Han havde ikke kontakt med SKAT. De havde andre kunder i Danmark, der fik leveret vand, så han havde ingen mistanke før de blev kontaktet af politiet den 25. juli 2007. Han fik en briefing at sin kollega V.16, der havde overtaget sagen, mens han var på ferie. Hvis han har afgivet forklaring til politiet den 23. juli 2007, har det været ud fra et referat fra V.16.

De blev presset fra deres selskab i London, fordi de manglende containere. Det var derfor vigtigt, at containeren blev tømt. Han mailede og talte i telefon med H1 for at få dem til at tømme containeren. Han så navnet T2 på mails, og T2 var han også bekendt med. Han ved ikke, hvorfra han kender navnet SJ. Forevist bilag 42, mail til V.8, forklarede han, at V.16 sendte mailen fra hans mail.

Det er normal procedure, at de får besked, når en container er tømt, så de kan afhente den. Containeren blev stående til august. H1 kontaktede V.16 i uge 29 og oplyste, at han ikke ville have forsendelsen og derfor ville returnere den. Det kunne ikke lade sig gøre, idet G9 ikke har leverancer fra Danmark til Egypten. Omkostningerne ville være meget store ved sådan en returnering, og det gav ingen mening i forhold til værdien på 2.800 kr., der fremgik af fakturaen. Omkostningerne ved at ompakke og sende containeren retur til Egypten ville minimum koste 7-8.000 kr. Det ville koste H1 penge. H1 forklarede V.16, at vandet ikke var helligt og derfor skulle retur. Hvis leverandøren havde leveret en forkert vare, kunne det godt være, at leverandøren skulle stå for omkostningerne ved at returnere dem.

Udspurgt af Michael Skjødt og foreholdt bilag 43, sidste afsnit, hvoraf det fremgår, at han har forklaret, at han troede, at der var to personer, forklarede vidnet, at han mener, at han fortalte politiet, at han troede, at det var samme person. Foreholdt bilag 116, telefonisk afhøring 25. marts 2008, sidste afsnit, hvor han har forklaret, at der var tale om to personer, forklarede vidnet, at han i starten af sagen var overbevist om, at han kun talte med en person. Det var politiet, der var overbevist om, at der var tale om to personer.

De får normalt at vide, hvis en container bliver udtaget til toldkontrol. Det fik de ikke at vide i denne sag. De blev orienteret af politiet. Normalt giver de besked til kunden, hvis containeren bliver udtaget til toldkontrol, men de har muligvis fået at vide, at de ikke måtte sige noget.

Vidnet V.16 har forklaret, at hun i sommeren 2007 var ansat i G9. Hun kan godt huske sagen, som hun overtog fra V.15 den 16. juli 2007. De var blevet kontaktet af politiet, der havde en mistanke og bad dem assistere. Containeren var blevet toldlåst på grund af kontrol af indholdet. De fortalte ikke importøren om mistanken, men de orienterede underleverandøren. V.15 havde sendt en mail til vognmanden inden hans ferie.

Containeren blev leveret den 12. juli. De gjorde H1 opmærksom på, at containeren var kommet, og de rykkede gentagne gange telefonisk og pr. mail. De rykkede også skriftligt den 23. juli 2007, men der stod containeren der stadig. Den telefoniske kontakt var med T2, men hun husker også SJ. T2 er T2s efternavn. Navnet DV siger hende ikke noget. Hun ved ikke, om SJ og T2 er samme person.

Den 16. juli 2007 skulle containeren flyttes til ...1.

Forevist bilag 119, forklarede hun, at containeren efterfølgende blev kørt til V.12. Først blev den leveret til ...1 og derefter til V.12. De orienterede deres vognmand. Hun havde flere diskussioner pr. telefon og pr. mail med T2 om, at han ikke ville have containeren. Hun fortalte T2, at hun ikke ville returnere containeren eller destruere vandet. T2 sagde, at vandet ikke var velsignet på muslimsk jord, og at han derfor ikke ville have vandet. Det levede ikke op til det hans forventninger. De talte ikke om andet end vandet. De talte ikke om, at der lugtede mærkeligt eller at forsendelsen indeholdt andet end vand. Det var i uge 29, men hun husker ikke ugedagen. Hun rådførte sig med en kollega ved navn LP, der arbejdede på deres ...-kontor. Hun talte også med deres administrerende direktør, der fastholdt, at de skulle have betaling på forhånd.

Hun husker ikke, om hun var i kontakt med nogen den 16. juli 2007, hvor containeren blev frigivet fra G1. Den 16. juli 2007 var hun på arbejde til klokken cirka 19 eller 20.

Foreholdt, at V.7 fra G8 Transport har forklaret, at han talte med hende om eftermiddagen, forklarede vidnet, at hun sagtens kan have talt med G.7 omkring klokken 17. til 17.30, men at hun er usikker på detaljerne.

T2 fortalte, at han havde været ude og se containeren, og at det ikke var, som han forventede. Han nævnte ikke, at der var andet i containeren. Han ringede formodentlig først i perioden, hvor der efterfølgende var diskussioner om returneringerne. Det var et forløb på omkring 3 dage.

Forevist bilag 42, mail fra 20. juli 2007, hvor hun skriver, at der ikke er nogen idé i at sende vandet tilbage, forklarede hun, at mailen var hendes "punktum" i sagen. Dialogen bølgede frem og tilbage, men hun kan ikke huske, hvilke ugedage eller datoer det var.

Udspurgt af advokat Jørgen Lange forklarede vidnet, at de samme dag som containeren blev frigivet blev oplyst, at den var toldlåst. De slog selv koden op på SKATs hjemmeside. De udarbejder en fortoldning, og når SKAT har godkendt denne, er varen fortoldet.

Foreholdt bilag 98, fuldstændig ekspresfortoldning, forklarede vidnet, at når containeren får en kode status 40" hos SKAT, må den udleveres. De lavede fortoldningen den 11. juli 2007.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt forklarede vidnet, at hun overtog sagen uge 29. Det er normal procedure, at de holder øje med, hvornår leverancen får "status 40" og dermed må udleveres. Der har muligvis været så travlt, at hun ikke har haft tid til at slå det op, hvorfor vognmanden har opdaget det før hende.

Foreholdt bilag 41,2 nederste afsnit, hvor containeren blev udtaget til toldkontrol, forklarede vidnet, at hun normalt orienterer kunden, hvis leverancen bliver udtaget til toldkontrol. Hun husker ikke, hvordan T2 reagerede.

Hun vedstod sin forklaring i bilag 117, telefonisk afhøring den 25. marts 2008. Det kan godt passe, at hun har forklaret sådan til politiet. T2 sagde, at han ikke ville have varen, og at den ikke levede op til hans forventninger.

Vidnet V.17 har forklaret, at han havde en annonce i avisen om udlejning af en lejlighed og en lagerhal på en gård i ...4, hvor han har lagerfaciliteter. T2 henvendte sig og fortalte, at han eksporterede brugte computere til Egypten og derfor gerne ville leje nogle kvadratmeter. De indgik en aftale om at leje en lejlighed og et lager svarende til 20 kvm. Forevist lejekontrakt, bilag 84-1, dateret 8. marts 2005, forklarede han, at dateringen er korrekt.

T2 lagrede en del brugt pc-udstyr i en container. Cirka 3 måneder efter indgåelsen af lejekontrakten betalte T2 hverken husleje for lejligheden eller hallen. Han bad T2 om at betale, hvorefter han forsvandt. Der stod en del computere tilbage i hallen. T2 fortalte, at han havde problemer med penge, men at han snart ville få penge for computerne. T2 fik derfor lov til at låne hallen et stykke tid uden at betale. Der var ingen aktivitet omkring computerudstyret. Vidnet så ikke noget til T2, men på et tidspunkt i 2006 blev han ringet op af V.11, der fortalte, at der stod to skibscontainere med vand. T2 havde bedt V.11 om nøglen til hallen, men vidnet sagde, at V.11 ikke måtte udlevere den. Efter V.11 var taget væk fra pladsen, havde de på en måde havde de fået adgang til hallen, hvor vandet fra de 2 containere blev placeret. Der står stadig vand i hallen. Han henvendte sig til politiet, idet han mente, at det var underligt at placere to Containere med vand. Derudover undrede det ham, at det hele gik så hurtigt. Der var 50 meter mellem hallerne og containerens placering. Han syntes også, at det var underligt, at T2 ikke havde henvendt sig til ham.

Vidnet forklarede, at han ud fra mængden kan se, der ikke er afsat noget vand. Der er ikke fjernet andet vand end det som vidnet har taget. Han mener, at der er 2 X 20 tons vand.

V.11 fortalte, at der kom 2 containere på en gang. Han så det ikke selv. Det var cirka et år efter, at lejemålet var udløbet. Der kom ikke andre leverancer end de to.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt og foreholdt, at V.11 har forklaret, at de to containere kom på forskellige tidspunkter, forklarede vidnet, at han fik at vide, at det var to containere på en gang. Han husker kun denne ene levering. Han var der ikke selv, men han har stor erfaring fra branchen og kunne se, at der var mere end en container med vand. Han prøvede at afsætte vandet, men det var ikke til at sælge, da der kun var et par måneder til udløbsdatoen. T2 skyldte og skylder stadig vidnet penge.

Vidnet kriminalassistent V.18 har forklaret, at var i særlovssektionen og var hovedefterforsker i sagen. Han var ansvarlig for planlægningen, og han deltog også selv i observationerne. Han hørte om sagen fra sin kollega V.10. De talte internt om sagen og medarbejderne fik forhåndsordrer. De skulle observere containeren og såfremt, at nogen forsøgte at åbne eller flytte containeren, skulle personerne anholdes. Det var observation på containeren fra start til slut. Han fik ingen meddelelse om, at nogen havde forsøgt at åbne containeren. Observationen begyndte ved G1, hvor SKAT meddelte, at indholdet ikke var fortoldet. De kunne ikke gribe ind før containeren blev fragtet ud fra G1. Obs-gruppen så, at containeren blev læsset på en lastbil, og der var observation på den fra start til slut. Der blev bestilt en tilbagetransport, men det første selskab kunne ikke gøre det, da de ikke havde transporter ud af landet. Containeren blev derfor transporteret tilbage til G1.

Han deltog i observationerne, og han var også på posten tæt på containeren. Der var ingen aktivitet omkring containeren, mens de havde fokus på en udlejningsbil fra G3 og en Hyundai, som de var interesserede i. De så Hyundaien køre væk fra området, og de bad derfor en færdselsbetjent om at foretage en kontrol af personen. Personen var tiltalte T1. Denne episode var i begyndelsen af observationen.

Foreholdt bilag 6, forklarede vidnet, at det er ham, der har skrevet notaterne på bilaget. Han så bilen igen - som regel om aftenen.

På en af vagterne var han sammen med sin kollega V.9. V.9 var i krydset og han var selv ved containeren. Foreholdt, at han så Hyundaien kørte ind og ud igen, forklarede vidnet, at det var om aftenen. Han kunne se bilen, men den var ikke ved containeren, og han kunne ikke se, hvor mange personer der var i bilen. Han så ikke andre personer, der havde med containeren at gøre.

Da containeren blev ført tilbage til G1, blev det besluttet, at den skulle åbnes. De to personer, som de havde observeret skulle anholdes. Da de ikke traf personerne hjemme, blev de efterlyst. Der gik temmelig lang tid, før de fik fat i personerne og vidnet var mange gange på T2s adresse i ...4. Det var tydeligt, at T2 ikke kom på adressen.

T2s lejlighed blev ransaget. Det var hans kollega V.7, der udfærdigede ransagningsrapporten (bilag 24). De fandt blandet andet et stempel, hvor der stod "H1 Shipping" og en adresse. De gennemgik lejligheden og tog relevante papirer. Forevist foto, forklarede vidnet, at det var nogle af papirerne, som de fandt under en hynde. Der var også kvitteringer fra leje af bil og dagsdato kvitteringer. Der var en del blanke dags kvitteringer. De fandt også et regnskab for salg af vand, men han husker ikke, hvordan det så ud. De fandt også telefoner og en del taletidskort. Han var ikke involveret i at indhente kendelse vedrørende telefonoplysningerne, men de fik en liste, hvoraf de kunne se, hvilke telefoner der blev benyttet, og hvem der talte sammen. De fandt også et par telefoner mere, som der ikke var nogen registreringer på.

Han var i lokalet i ...1. Lokalet var cirka 1½ x 3 meter. Det var stort set tomt, bortset fra lidt pap. Pappet lugtede af vandpibetobak, og det gjorde rummet også. Der var ikke vand i rummet. Der ville godt kunne være en container vand - men så skulle det stables højt.

Forevist bilag 73-1, log vedrørende lokaliteten, forklarede han, at man skal bruge en kode for at komme ind i bygningen. Man får et kort med fem felter, som er koden. Det bliver registreret, hver gang man bruger koden. Registreringen bruges af udlejningsfirmaet til afregning. Man behøver ikke kortet for at komme ind, man kan nøjes med at taste koden.

Forevist bilag 113, rids over lokaliteten, forklarede han, at de lavede en oversigt der viser, hvornår og hvor man er kommet ind. Lokaliteten var rum nummer 3. Koderne fra 0 til 6 viser, hvor man er kommet ind. Sammenholdt med loggen viser det, at der den 16. juli 2007, kl. 1203 og 1208 et "0". "0" er automatisk lukning af døren. Aktiviteten klokken 18.23, 18.24 og 18.26 viser tallet 6, som er udgangen ved bagdøren.

Loggen viser, at der den 17. juli 2007, mellem klokken 0100 - 0110, er 2 indgange og 2 udgange.

Vidnet forklarede, at alle containerplomber har sit eget individuelle nummer. Containerplomben er massiv, hvorimod en toldplombe er en wire af bly. De to plomber blev brudt af SKAT. SKAT brugte en wireplombe, da de lukkede containeren igen. Han deltog ikke i denne efterforskning.

Foreholdt bilag 110, sidste side, foto fra 16. juli 2007, forklarede han, at den øverste plombe er påsat i Egypten, og den nederste plombe er påsat i Tyskland.

Det er SKAT, der har taget billedet inden de åbnede containeren.

Containerplombenummeret bliver overført til Bill of Loading. Det er containerens "personnummer". Papiret er adgangen til at få fat i containeren. Forevist bilag 1-2, fortoldningen til SKAT, underbilag, forklarede han, at det er et havnedokument der udfærdiges i G1. Containernummeret står i højre hjørne. Det nummer der er opgivet, er på den nye plombe.

En af hans kolleger var på kasinoet, men da der var noget, der ikke stemte overens med tidspunkterne, tog han selv derop. Tiderne kunne ikke hænge sammen med deres observationer. De fandt frem til, at Casino G6 kørte med deres egen "kasinotid". Deres døgn starter klokken 17 og ikke ved midnat. Tiderne fra midnat og frem til klokken 05.00 kørte på den gamle dato. Datoerne kunne derfor være forskudt fra den reelle dato.

Vidnet har gennemgået kosterne fra ransagningen hos T2. Der var papirer på omsætning af vand, men der var ikke bilag angående distribution af vand. Der var kun bilag omhandlende import af vand, men der var ingen salgssteder. Han så ingen dokumentation for, at der blev solgt vand til moskeer eller lignende steder.

De ransagede også i lagerhallen i ...4. Lagerhallen lå ved en øde gård, hvor også et busselskab og en entreprenør havde til huse. I hallen lå der et bjerg af vand. Vandet var ikke stablet. Det var samme type vand som i containeren.

De fandt også et telefonnummer til ...11 til en au pair pige. Hun stod for telefonen, men havde lånt den ud til en kæreste.

De undersøgte også navnet SJ. Det var ekspeditionsfirmaet der oplyste, at de var blevet kontaktet af en person ved navn SJ. De personer, som havde talt med SJ var sikre på, at der var tale om to forskellige personer. De talte både med T2 og SJ.

De var også i kontakt med andre lagerfaciliteter - eksempelvis G7 De var også interesseret i lageret i Helsingborg. Der var vand, men ingen tobak. I ...4, ...12 og ...13 var der også et lokale.

Der lugtede af vandpibetobak i lagerrummene i ...7 og ...6. Del var T1, der havde rummet i ...13.

Udspurgt af advokat Jørgen Lange og foreholdt bilag 5, rapport, forklarede han, at han deltog i observationerne ved at være lidt over det hele. Han var der på flere tider af døgnet.

Foreholdt bilag 7, rapport, side 1, lidt over midten, forklarede han, at han ikke så de to personer, der nærmede sig containeren. Foreholdt bilag 8, side 1, under midten, hvor der kom en sort Mercedes med en person, forklarede han, at han ikke selv var der. De konkluderede efterfølgende, at Mercedesen ikke havde noget med sagen at gøre. Foreholdt øverst på side 2, hvor V.10 observerede en personbil, forklarede han, at han ikke kan huske, hvem der sad i bilen. Han så ikke G3 varebilen klokken 01.25.

Udspurgt af advokat Michael Skjødt forklarede han, at det er T1 der har fortalt, at der blev solgt vand i moskeen.

Det er den øverste plombe, der blev erstattet. Den oprindelige plombe virker også som lås, og man skal bruge en boltsaks eller lignende for at åbne den. Det er nemmere at klippe wiren/toldlåsen.

De undersøgte det pap, som de fandt i ...1. Han tog det med, fordi det lugtede af vandpibetobak. De kontrollerede ikke de tilstødende lagerrum, der stødte op til T2s rum. Det ville have krævet en ransagningskendelse. Da rummene blev tømt, forsvandt skarpe lugt af vandpibetobak. Hele hallen i ...4 lugtede af vandpibetobak. I Sverige undersøgte de heller ikke om der var vandpibetobak i de omkringliggende rum.

Genafhørt af anklageren forklarede vidnet, at de ikke konstaterede, at Hyundaien eller G3 bilen var lånt ud til andre.

Oplysningerne i sagen

Under hovedforhandlingen har der været vist skemaer over de tiltaltes telefonsamtaler i tiden op til den 16. juli 2007 og i dagene efter. Der er endvidere vist billeder fra overvågningen af containeren i G2. Endvidere er der vist billeder af containerens indhold.

Personlige oplysninger

T1

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T1, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte findes egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år og særlige vilkår. Tiltalte findes ikke egnet til at modtage en dom med vilkår om samfundstjeneste.

Under sagen har T1 været varetægtsfængslet fra den 19. juli til den 28. august 2007.

T2

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T2, hvoraf det blandt andet fremgår at han lider af psykiske problemer.

T2 er den 3. december 2007 straffet med en bøde for overtrædelse af færdselsloven.

T2 har under sagen været varetægtsfængslet fra den 25. juli til den 6. september 2007.

Rettens begrundelse og afgørelse

På baggrund af de historiske telefonoplysninger (bilag 122, der i bilag 73-13a er ekstraheret til samtaler mellem de tiltalte) lægges det til grund, at de tiltalte i perioden fra midten af juni til den 16. juli 2007 jævnligt talte sammen i telefon. Det fremgår af de telefoniske teleoplysninger, at det talte fra 0 til 8 gange sammen om dagen.

I begyndelsen af juli 2007 ankom en container til G1 fra Egypten. Modtager var tiltalte T2s firma. Containeren indeholdt ifølge fragtbrevene kildevand.

Mens containeren befandt sig i G1, klippede SKAT plomberne, åbnede containeren og konstaterede, at der under kasserne med kildevand befandt sig vandpibetobak. Containeren blev herefter lukket og plomberet med en ny plombe.

Containeren blev herefter den 16. juli 2007 toldbehandlet som indeholdende kildevand og kørt til G2. Under denne kørsel var der konstant overvågning af containeren.

Efter ankomsten til G2 blev containeren på anvisning af T1 anbragt ved en aflæsningsrampe på G4-Storages område. Herefter forlod vognmanden området. T1 forblev på området, hvor han blandt andet gik hen til containeren med et boltsakslignende værktøj. Ifølge V.3s forklaring blev containeren ikke åbnet. Herefter kørte han fra området. Han blev ved G5 stoppet af politiet, som noterede sig hans to telefonnumre.

Af de historiske teleoplysninger fremgår, at T2s telefon den 16. juli 2007, kl. 11.08 befandt sig i Humlebæk og lidt senere kom til ...4. Her befandt den sig indtil omkring kl. 12.05. T2 har forklaret, at han også var de anførte steder. Formålet med opholdet i ...6 var, at modtage varer og besøge kunder. Han kørte herefter mod ... og passerede ... ca. kl. 12.37. Ca. kl. 12.45 befandt han sig i ..., hvor han var til ca. kl. 13.30.

Fra ca. kl. 15.32 til ca. kl. 17.21 befandt han sig omkring ..., hvor han i følge sin egen forklaring mødtes med T1 ved ambassaden. Efter at have været på ambassaden, kørte begge tiltalte til G3 på ..., hvor de ca. fra kl. 17.30- 18.15 lejede en Ford Transit. Lejer var T1. Lejen blev betalt af T2. De kørte herefter til G2 i hver sin bil, hvor de ankom omkring kl. 18.45.

Containeren var på dette tidspunkt fortsat overvåget af politiet. Ifølge V.6s forklaring, blev dørene ikke åbnet.

Omkring kl. 21.30 til kl. 22. befandt begge de tiltalte sig ifølge teleoplysningerne sig i området ved ...8. Ifølge deres forklaringer, mødtes de ikke.

Igen omkring kl. 00.30 - 01.30 den 17. juli var deres telefoner i forbindelse med master i ...5 området. De talte også sammen i telefon. T1s bil blev tillige set ved ...1 kl. 01.00. Af logbogen for G7 fremgår, at T2 omkring samme tid var på lageret. G3 bilen blev tillige observeret i området kl. 01.25. Bilen kørte, efter V.10s forklaring, væk med meget høj fart fra området.

Kl. 02.28 ankom T1 ifølge loggen til Casino G6.

Af telefonoplysningerne fremgår videre, at de tiltalte den 16. juli fra kl. 10.07 og til 12.33 talte i telefon sammen 18 gange. T1 benyttede telefon nr. ...1. Fra kl. 12.37 til kl. 23.34 talte de sammen 13 gange. T1 benyttede ved disse samtaler telefonnummer ...2.

Containeren blev herefter den 19. juli 2007 kørt tilbage til G1 på ordre fra T2.

Det lægges efter samtlige observerede betjentes forklaringer til grund, at containeren ikke blev åbnet på noget tidspunkt.

Det lægges endeligt til grund, at han returnerede containeren uden at den havde været åbnet og således uden han havde haft mulighed for at undersøge indholdet.

Det findes på baggrund af ovenstående hændelsesforløb bevist, at T2 var bekendt med, at containeren, som var sendt til ham, indeholdt vandpibetobak, og at han ikke angav dette til SKAT, da containeren forlod G1. Efter at containeren var ankommet til G2 blev han opmærksom på, at containeren var forsynet med en anden plombe og/eller at politiet observerede mod containeren, hvorfor han fik den kørt tilbage til G1.

Det findes videre på baggrund af de mange telefonsamtaler og de tiltaltes bevægelsesmønster op til containerens modtagelse og i tiden efter bevist, at tiltalte T1 var bekendt med, at containeren indeholdt andet end kildevand, og at han skulle hjælpe med at få tømt containeren, blandt andet ved at leje en bil til formålet. Han findes derfor skyldig i tiltalen, idet det dog lægges til grund, at han alene har haft en mindre rolle i indsmuglingen.

T1

Tiltalte T1 har således overtrådt straffelovens § 289, stk. 1, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

Under hensyn til tiltaltes meget beskedne medvirken og til den tid, som er forløbet siden forholdet er begået findes det nu upåkrævet, at straf kommer til fuldbyrdelse.

Straffastsættelsen udsættes derfor som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Under hensyn til hans lange ophold i Danmark, hans tilknytning til hans herboende børn og børnebørn og til, at han ikke har nogen speciel tilknytning til hjemlandet, tages påstanden om udvisning ikke til følge, jf. Udlændingelovens § 26.

T2

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2. Retten har herved lagt vægt på den tid, som er forløbet siden forholdet blev begået og til T2s psykisk ustabile tilstand.

Da retten, blandt andet efter det oplyste om tiltaltes ophold i Danmark og manglende tilknytning til hjemlandet, ikke finder, at der er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udvise tiltalte, idet udvisning af tiltalte må antages at virke særlig belastende, jf. udlændingelovens § 26, stk. 1, tages påstanden om udvisning alene delvis til følge, således at der sker betinget udvisning, jf. udlændingelovens § , jf. § 24 b.

Den nedlagte erstatningspåstand tages efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt. Der tillægges procesrente fra 30 dage efter kravets fremsættelse, hvilket skete den 12. januar 2010.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Fastsættelse af straf for T1 udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden

at tiltalte i 1 år undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen

at tiltalte i 1 år efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse undergiver sig en betinget psykiatrisk behandling.

Tiltalte T1 skal betale sagens omkostninger, herunder 60.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Jørgen Lange. Herudover betaler Statskassen 100.000 kr. til forsvareren.

Tiltalte T2 straffes med fængsel i 1 år.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen

at tiltalte i prøvetiden efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse undergiver sig behandling på hospital for sindslidende.

Tiltalte udvises betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år.

Tiltalte T2 skal betale sagens omkostninger, herunder 80.000 kr. I moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Michael Skjødt. Herudover betaler Statskassen 43.000 kr. + moms til forsvareren. Et tidligere udlagt salær på 20.843,75 kr. + moms betales endeligt af tiltalte.

De tiltalte skal endvidere in solidum inden 14 dage til SKAT betale 1.091.730 kr. med tillæg af procesrente fra den 11. februar 2010 til betaling sker.

----------

Østre Landsrets dom af 25. februar 2011, 19. afdeling, S-2203-10

Byrettens dom af 30. juni 2010 (SS 4-16866/2008) er anket af T1 med påstand om frifindelse. Dommen er endvidere anket af anklagemyndigheden over for tiltalte T2 med påstand om skærpelse, herunder således at straffen og udvisningen gøres ubetinget.

Anklagemyndigheden har over for tiltalte T1 påstået skærpelse, herunder således at straffen gøres ubetinget, og således at tiltalte T1 udvises.

Tiltalte T2 har påstået frifindelse, subsidiært formildelse

Udlændingeservice har for begge de tiltalte den 14. august 2008 afgivet en udtalelse om udvisningsspørgsmålet og supplerende den 26. maj 2009 vedrørende tiltalte T2.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte og vidnerne V.1, V.2, V.15, V.16, kriminalassistent V.3, kriminalassistent V.6 og kriminalassistent V.18.

De i byretten af vidnerne kriminalassistenten V.4, kriminalassistent V.5, V.7, kriminalassistent V.8, politikommissær V.9, kriminalassistent V.10, V.11, V.12, V.13, V.14 og V.17 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte T1 har supplerende forklaret blandt andet, at han og medtiltalte T2 er gode venner, og at de mødes jævnligt i moskeen. Han har også haft besøg af medtiltalte på sin bopæl. Der er ikke usædvanligt, at de taler sammen i telefon op til 7-8 gange i løbet af en dag. Den 16. juli 2007 var han taget til ... for at forsøge at få repareret sin bil. Medtiltalte T2 ringede til ham og sagde, at han havde en container på vej, og at han havde brug for tiltaltes hjælp til at vejlede chaufføren om, hvor containeren skulle stå. Han modtog medtiltaltes instrukser om placeringen af containeren over telefonen. Han har ikke tidligere været ude ved en container for at hjælpe medtiltalte. Han blev ikke bedt om at kontrollere plomberingen, men medtiltalte spurgte, om tiltalte kunne åbne containeren. Da han senere på dagen var på ambassaden, ringede medtiltalte til ham og bad ham om at hjælpe med at leje en bil. Han har ikke tidligere lejet en bil for medtiltalte. Medtiltalte havde sagt, at han havde et problem med at leje en bil denne gang. Eller at have lejet bilen tog de sammen tid til containeren, hvor de var i omkring 10 minutter. Medtiltalte medbragte en boltsaks, som han brugte til at åbne containeren. De talte ikke om, at containeren havde været udtaget til toldkontrol. Han nævnte ikke for medtiltalte, at han kunne lugte vandpibetobak inde fra containeren. Han fik ikke nogen forklaring på, hvorfor han alligevel ikke kunne få noget vand med. Han og medtiltalte gik herefter på restaurant for at spise, og efter måltidet kørte tiltalte ud til G2 igen. Medtiltalte var ikke med i bilen. Grunden til at tiltalte kørte ud i G2 igen, var, at medtiltalte havde sagt, at han måske kunne hente vandet, hvis han var i området, han mødte ikke medtiltalte, og han kan ikke forstå, at han og medtiltalte skulle have talt sammen i telefon 6 gange omkring kl. 21.30. Han kørte herefter hjem til sin bopæl, og han kørte ikke tilbage til ... senere på natten. Han husker ikke det præcise tidspunkt for, hvornår han ankom til Casino G6 natten mellem den 16. og 17. juli 2007. Han var kun få minutter i ...6, inden han gik ind i casinoet. Det er korrekt, at han købte et ugekort til casinoet. Han husker ikke, om han har været i området nær containeren mellem kl. 0030 - 0130. Det kan godt passe, at han talte med medtiltalte flere gange på dette tidspunkt. De gange, hvor han tidligere havde købt vand af medtiltalte, opbevarede medtiltalte vandet i en bil. Han havde transporteret vandet væk i sin egen bil. Medtiltalte fortalte, at han ville returnere containeren, fordi der var nogle varer, som ikke var medtiltaltes. Tiltalte sagde fortsat ikke noget om, at han havde kunnet lugte vandpibetobak. Tiltalte har ikke lånt sin bil eller sin mobiltelefon til andre.

Han får udbetalt omkring 11.600 kr. månedligt i førtidspension og har udgifter for mere end 6.000 kr. om måneden. Han har ikke været i ... siden 1986, fordi han frygter, at han på grund af sin fortid vil få store problemer med myndighederne. Hans datter er i dag 28 år og har to børn. Han ser datteren og de to børnebørn 2 - 3 gange om ugen. Han ser sin søn, der i dag er 14 år, dagligt. Han har nu fået en lejlighed, som han deler med en anden person. Lejligheden ligger i samme område som hans tidligere ægtefælle og sønnens bopæl.

Tiltalte T2 har supplerende forklaret blandt andet, at han og medtiltalte ser hinanden af og til, og at han har besøgt medtiltalte på bopælen én gang. De taler meget ofte i telefon sammen. De taler om forretninger, men nogle gange også om private emner. Speditøren havde underrettet ham om, at den pågældende container var blevet udtaget til kontrol. Containeren befandt sig på dette tidspunkt stadig i G1. Han ringede til medtiltalte den 16. juli 2007, fordi containeren nu var på vej, og fordi medtiltalte havde spurgt, om han kunne købe noget vand. Han bad ikke medtiltalte om at åbne containeren. Medtiltalte havde ikke tidligere hjulpet ham med at leje en bil. Han medbragte en boltsaks for at kunne bryde plomberingen. Han har ikke noget personligt kendskab til vandpibetobak, men han ønskede at returnere containeren, fordi han ikke kendte til de varer, som var i containeren. Det er kun ham, som har koden til lagerrummet i ...1. Han husker ikke, hvornår præcist han var ude ved containeren sammen med tiltalte. Det kan godt passe, at han befandt sig i det område, hvor containeren stod, ved 22.00-tiden og igen i løbet at natten. Det hang sammen med, at han var deprimeret, havde selvmordstanker, og derfor havde brug for at komme ud af sin lejlighed. Dele af det vand, som han opbevarede på lageret i ...4, skulle kasseres, fordi udløbsdatoen var overskredet. Den øvrige del af vandet kunne han ikke hente, fordi han havde et mellemværende med udlejeren. Det er forskelligt, hvor længe han opbevarer vandet på sit lager. Det ville være dyrere for ham at destruere vandet i containeren end at returnere forsendelsen. Han talte med leverandøren om det samme dag, og leverandøren sagde, at hans leverance nok var blevet forvekslet med en anden. Leverandøren gav tilsagn om, at man ville afholde udgifterne til fragten for en ny forsendelse.

Han har samtale med en psykolog 2 - 3 gange om måneden, og fra marts måned bliver behandlingen suppleret med månedlig konsultation hos en psykiater. Han får antidepressiv medicin. Han arbejder i dag som selvstændig vognmand. Han vil gerne have en fast ansættelse inden for transportbranchen, hvis der bliver mulighed herfor. Han har en kæreste, men de bor ikke sammen.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at han først besigtigede containeren efter at afdelingen for punktafgifter havde været inde i containeren. Som han husker det, stod kasserne noget hulter til bulter i containeren. Spærring af en container betyder, at man anmoder G10 om at give SKAT besked, når en bestemt container ankommer til G1. En spærring registreres kun internt i SKATs system. Af SKATs "oplysninger om angivelse" kan man se, at H1 havde angivet, at containeren indeholdt 400 kasser "natural water" til toldberigtigelse. Ved en toldkontrol anvender man forskellige procedurer afhængigt af, hvad mistanken retter sig imod. I en situation som denne, hvor mistanken angår smugleri eller manglende fortoldning, foretager man sig først noget, når indfortoldning har fundet sled, idet varerne først på dette tidspunkt kan anses for at være ankommet. Han orienterede ikke modtageren af containeren om, at denne var udtaget til toldkontrol, men hans kollega kan godt have gjort det. En container skal plomberes i den havn, hvorfra varerne afskibes. Den grønne plombe ligner en sådan plombe. Den anden plombe kan være sat på af en toldmyndighed som en yderligere kontrol, men han ved ikke, hvem der har sat plomben på. Han har hørt om tilfælde fra andre landes toldmyndigheder, hvor der har været flere afskibningsplomber med samme nummer. Han har ikke selv været ude for sådanne tilfælde. I forbindelse med fortoldningen vil man kontrollere, at plombens nummer svarer til det, som fremgår af papirerne. Hvis der ikke er en plombe, vil det afhænge af omstændighederne, hvorvidt der kan ske fortoldning, men det sker meget sjældent, at en container ikke er plomberet.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at et "cargo manifest" er et dokument, som følger med varen, og som indeholder informationer om afsender, modtager, indhold m.v. Der var to plomber monteret på containeren. Nummeret på den grønne plombe fremgik af cargo manifestet. De brød plomberne for at komme ind i containeren. Efterfølgende monterede de en ny plombe på containeren. Han har også set containeren, efter at den var kommet tilbage til G1, men på dette tidspunkt havde Toldgruppen allerede åbnet containeren. Modtagere af afgiftspligtige varer skal være registeret hos SKAT. H1 var ikke registeret som modtager af afgiftspligtig mineralvand. Det oplyste om 400 pk. natural water i SKATs "Oplysninger om angivelse" er den situation, som H1 har givet om indholdet.

Vidnet V.15 har supplerende forklaret blandt andet, at papirbehandlingen i forbindelse med indfortoldningen af den pågældende container blev foretaget af et andet firma, som var specialister i fortoldning. Han husker ikke i dag navnet på firmaet. Den foreviste Bill of Loading er blevet udfærdiget af afsenderen i Egypten. Dokumentet skal forevises for at få varen udleveret igen. Det pågældende firma udfærdigede "Fuldstændig ekspresfortoldning" på vegne af H1 og har også stået for kontakten til SKAT. I forbindelse med fortoldningen skal formularen indsendes til SKAT sammen med en faktura og et varecertifikat. På dette grundlag sker der indfortoldning af varen. Når en vare udtages til toldkontrol, får de normalt underretning pr. mail fra SKAT. Der er ikke altid tale om en fysisk kontrol. Det fremgår ikke, om der er foretaget en kontrol alene af dokumenterne eller tillige en fysisk kontrol. Når SKAT har fortaget den ønskede kontrol, får man besked om, at nu kan varen udleveres. De sender herefter en mail til deres fragtfirma med oplysninger om containernummer og udleveringsnummer, hvorefter fragtfirmaet leverer containeren til kunden efter nærmere aftale med denne. Når kunden har tømt containeren, får de besked herom med henblik på afhentning af containeren. Det kan godt passe, at fragtfirmaet forsøgte at afhente containeren i G1 den 13. juli 2007, men at containeren var blevet udtaget til toldkontrol, og at G9 orienterede kunden herom. Han var ikke selv på kontoret i den pågældende periode på grund af ferie, hvorfor han ikke ved det nærmere.

Vidnet V.16 har supplerende forklaret blandt andet, at de normalt orienterer kunden, når en forsendelse er udtaget til toldkontrol. Hun husker ikke, om hun i den konkrete sag orienterede kunden herom. Det kan godt passe, at hun den 16. juli 2007 og i de følgende dage havde en dialog med kunden om, hvorvidt forsendelsen af vand skulle sendes retur. Det er muligt, at de i perioder, hvor der har været travlt, har benyttet et andet firma til at stå for fortoldningen. Det kunne godt være G10 A/S, som forestod fortoldningen af den konkrete forsendelse. Hun havde ikke noget med fortoldningen at gøre.

Vidnet kriminalassistent V.3, har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke fra sin position kunne se, om containeren blev åbnet. Han så personen med boltsaksen. Han kan ikke sige, om containeren blev åbnet, men han hørte ikke lyde, heller ikke fra håndtag der blev betjent. Hvis kriminalassistent V.4 har oplyst, at containeren blev åbnet med en boltsaks, er det ikke en iagttagelse, der hidrører fra vidnet. Som anført i rapporten er det rigtigt, at han iagttog en person omkring kl. 11.45, der anviste chaufføren, hvor containeren skulle placeres. Den pågældende hentede efterfølgende en boltsaks.

Vidnet kriminalassistent V.6 har supplerende forklaret blandt andet, at han er helt sikker på, at containeren ikke blev åbnet i forbindelse med, at han observerede to personer, der kom til stede ved containeren den 16. juli 2007 kl. 18.23. Fra den position, hvor han befandt sig, ville han både kunne se og høre, hvis lågerne blev åbnet. Det er rigtigt, at containerens låger vendte ind mod bygningen og væk fra vidnet. Det er også rigtigt, at der var en rampe mellem observationsposten og containeren, men vidnet var placeret højere og havde tilstrækkeligt overblik. Han besigtigede ikke containeren forud for observationen. Han mener, at der kun var en lås, som godt kan have været en hængelås, da han efterfølgende var henne ved containeren.

Vidnet kriminalassistent V.18 har supplerende forklaret blandt andet, at man ved ransagningen hos tiltalte T2 intet fandt, der indikerede salg af vand. Der var således ingen salgsregnskaber eller -bilag. De observerede ingen lugte, da de var ude ved lagerrummet i ...4. I lagerrummet i ...12 og i lagerrummet i ...7 lugtede det derimod kraftigt af vandpibetobak. Vand, der kommer fra Egypten, kan ikke blot hældes ud, men skal destrueres under kontrol. Han havde instrueret observationsholdene om, at der kun skulle foretages anholdelse, hvis dørene til containeren blev åbnet, eller containeren blev flyttet, idet observationsholdende opgave ellers var at iagttage og rapportere. Han kan godt være enig i, at der kan ses 2 plomber på de fotografier, der er optaget af containeren i G1. Han var ikke henne ved containeren, mens den befandt sig i G2, hvorfor han ikke ved, om den var plomberet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten lægger efter det oplyste i fortoldningspapirerne til grund, at det var tiltalte T2, der i sit firma H1 foranledigede, at de varer, der i en container blev indført i Danmark, i oplysningerne til SKAT blev angivet som "400 pk natural water" eller kildevand. Det er ubestridt, at SKAT kontrollerede containerens indhold, inden den forlod G1, og SKAT efterfølgende konstaterede vandpibetobak i containeren i det omfang, der er angivet i tiltalen. Afgiftsbeløbet er opgjort til 1.091.730 kr.

Containeren blev på foranledning af tiltalte T2 transporteret fra G1 den 16. juli 2007 omkring kl. 11.00 og kørt til området i G2 ved ...1. Politiet observerede tiltalte T1 den 16. juli 2007 kl. 11.45, hvor han, mens han var i telefonisk kontakt med tiltalte T2, anviste en chauffør, hvor containeren skulle placeres ud for ...1, og hvor han blev set i besiddelse af en boltsaks. Det er ubestridt, at de tiltalte var sammen hos G3 den 16. juli 2007 omkring kl. 17.30, hvor tiltalte T1 på foranledning af tiltalte T2 lejede en Ford Transit for 3 dage. Begge de tiltalte har erkendt, at de herefter kørte ud til containeren, hvor de blev observeret omkring kl. 18.30. Det fremgår af teleoplysningerne, at begge de tiltaltes mobiltelefoner gik på sendemaster ...5 samme aften i tidsrummet kl. 21.30-22.00 samt på ny den 17. juli 2007 kl. 00.30 - 01.30, hvor der var 21 opkald mellem de tiltalte. Det bemærkes herved, at de tiltalte havde nær telefonkontakt til hinanden i dagene op til og i løbet af den 16. og 17.juli 2007. Landsretten lægger efter vidneforklaringerne fra kriminalassistenterne V.8 og V.10 til grund, at tiltalte T1s bil blev observeret i ...1 kl. 01.00, og at det var tiltalte T2, der var fører af den G3 varebil, der kl. 01.30 indfandt sig ved området ved containeren og belyste politiets observationsbil. Tiltalte T2s kode blev brugt ved lageret G4 Storage den 17. juli 2007 blandt andet kl. 01.03. Endelig blev tiltalte T1 registreret som ankommet til Casino G6 den 17. juli 2007 kl. 02.28.

Det er landsrettens opfattelse, at de tiltalte undlod at foretage yderligere ved containeren natten til den 17. juli 2007, fordi de konstaterede, at politiet observerede ved containeren, og at de tiltalte fortsat var opmærksomme på situationen ved containeren. Det bemærkes herved, at de tiltalte blev observeret i tiltalte T1s bil i områder ved ...1 den 18. juli 2007 omkring kl. 22.00. Det er ubestridt, at containeren på foranledning af tiltalte T2 blev ført tilbage til G1 den 19. juli 2007.

Hertil kommer, at der ved den senere ransagning hos tiltalte T2 ikke blev fundet bilag, som tydede på lovligt salg af kildevand.

Landsretten tilsidesætter på denne baggrund de tiltaltes forklaringer, herunder om deres færden den 16. - 17. juli 2007. Uanset om containeren blev åbnet, mens den befandt sig ud for ...1 42-44, finder landsretten, navnlig henset til det oplyste om de tiltaltes adfærd, også efter bevisførelsen for landsretten og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, at de tiltalte i forening og ved fælles planlægning eller fælles indforståelse med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter indsmuglede vandpibetobak som beskrevet i tiltalen.

Landsretten tiltræder, at tiltalte T2 må anses for den, der i første række har stået for indsmuglingen, men landsretten finder, at tiltalte T1 må anses for at have bistået tiltalte T2 på en ikke uvæsentlig måde i forløbet.

Straffen for begge de tiltalte fastsættes efter de af byretten anførte bestemmelser.

Straffen for tiltalte T1 udmåles til fængsel i 6 måneder. Landsretten har herved lagt vægt på, at tiltalte som anført har haft en ikke uvæsentlig - men dog i forhold til medtiltalte underordnet - rolle samt størrelsen af det unddragne beløb.

Herefter og efter det oplyste om tiltaltes personlige forhold findes det efter omstændighederne forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår som fastsat nedenfor.

Straffen for tiltalte T2 findes at være passende udmålt til fængsel i 1 år.

Landsretten tiltræder, at det navnlig henset til oplysningerne om tiltaltes særlige helbredsmæssige og personlige forhold efter omstændighederne er forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår som fastsat nedenfor.

Da de tiltalte begge er idømt en betinget straf, er der ikke grundlag for at tage udvisningspåstandene til følge.

De juridiske dommere tiltræder, at den nedlagte erstatningspåstand er taget til følge som bestemt i dommen.

Med de ovenfor anførte ændringer stadfæster landsretten herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T1 stadfæstes, dog således at straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra landsrettens dom på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden,

at tiltalte i 1 år af prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og

at tiltalte i tilsynstiden, såfremt Kriminalforsorgen finder det påkrævet, undergiver sig ambulant psykiatrisk behandling.

Byrettens dom i sagen mod T2 stadfæstes med den ændring,

at tiltalte i 1 år af prøvetiden på 2 år, der regnes fra landsrettens dom, undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og

at tiltalte tilsynstiden, såfremt Kriminalforsorgen finder det påkrævet, undergivet sig ambulant psykiatrisk behandling.

De tiltalte T1 og T2 frifindes for udvisningspåstandene.

Inden 14 dage fra denne dom betaler de tiltalte in solidum 1.091.730 kr. med tillæg af procesrente fra den 11. februar 2010 til betaling sker.

Tiltalte T1 skal betale de sagsomkostninger for landsretten, der vedrører ham.

Statskassen skal betale de sagsomkostninger for landsretten, der vedrører tiltalte T2.