Dato for udgivelse
15 Aug 2011 15:10
SKM-nummer
SKM2011.517.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
11-056763
Dokument type
Meddelelse
Emneord
transfer pricing, godkendelsesordning, ophævelse
Resumé
Den centrale godkendelsesordning for transfer pricing-sager ophæves fra 15. august 2011.
Reference(r)
SKM2005.443
Henvisning
S.I.2

Med virkning fra 15. august 2011 ophæves den centrale godkendelsesordning på transfer pricing-området.

Nærværende meddelelse erstatter fra og med 15. august 2011 SKM2005.443 om godkendelse af transfer pricing-indkomstændringer.

SKAT skal også i fremtiden orientere Skatteudvalget om årets gennemførte transfer pricing-ændringer, jf. svar på spm. 320 af 15. maj 2006.

Kontoret for International Selskabsbeskatning, som har ansvaret for denne afrapportering, skal derfor orienteres om alle gennemførte transfer pricing-indkomstændringer i SKAT. Orienteringen består i at kendelse/sagsfremstilling sendes til kontorchefen for Kontoret for International Selskabsbeskatning samtidig med at kendelsen sendes til det indkomstændrede selskab.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter