Dato for udgivelse
19 Aug 2011 13:44
Gyldig til
01 Jun 2014 23:59
Til
Virksomheder beskæftiget med told
Sagsnummer
11-109866
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter + Skattecentre med toldopgaver
Resumé
De administrative toldopgaver er pr. 15. august 2011 placeret i Århus, Middelfart og København. Enkelte administrative opgaver varetages ved Toldekspedition Padborg. Ekspedition sker ved toldekspeditionsstederne.

Toldekspeditionsstederne tager sig af følgende opgaver

Import

 • Indsættelse af faktisk ankomst i importangivelser
 • Anmodning om berigtigelse og lukning af MIO´er

Forsendelser

 • Opstart og afslutning af standardforsendelser
 • Modtagelse og ekspedition af lister fra godkendte afsendere til adressen, som fremgår af bevillingen
 • Anmodning om annulering af forsendelsesangivelser (Bemærk varerne skal kunne frembydes)
 • Opstart og afslutning af tir-forsendelser

Eksport

 • Frigivelse af udførselsangivelser
 • Eksport - udpassageattest i ECS
 • Eksportangivelser - Efterfølgende indsættelse af ankomstmeddelelse og udpassageattest

Attestation af certifikater og lignende

 • Attestation af ATA- carnet
 • Ekspedition af NATO formular 302
 • IMO - FAL formularer (skibsdeklarationer)
 • Landingscertifikater ved ekspedition og frembydelse af varer
 • Afstempling af momsfakturaer (taxfree)
 • Afstempling af certifikater (EUR.1, ATR, A100)
 • Attestation af GSP-ombytningscertifikater (erstatningscertifikater)
 • Busmoms for udenlandske busser

TIR-godkendelse (TIR-syn) af køretøjer

Efter forudgående aftale:

 • Toldekspedition Århus (tlf.: 7238 0352)
 • Toldekspedition Ålborg (tlf.:7238 0370)
 • Toldekspedition Padborg (tlf.: 7237 5099)
 • Toldekspedition Esbjerg (tlf.: 7237 6160)
 • Toldekspedition Fredericia Centerhavn (tlf. 75 91 48 50)
 • Toldekspedition Billund (tlf.: 7238 0543)
 • Toldekspeditionen i Frihavnen (tlf.: 7237 4362)

Særlige opgaver ved Toldekspedition Padborg

 • Udstedelse af tilladelser til fakturaerklæringer og oprindelsesdokumentation
 • Udstedelse af A.TR.-certifikater
 • Toldgodtgørelse, private personer (kun forsendelser via kurer-virksomheder eller speditører) (Øvrige fra private varetages af Toldadministration Middelfart)
 • Individuelle sikkerhedsstillelser for toldskyld
 • Anmodning af tilbagebetaling af sikkerhedsstillelse i forbindelse med midlertidig indførsel
 • Anmodning om annulering af forsendelsesangivelser for hele Syddanmark
 •  

  Se de enkelte toldekspeditionssteder under www.skat.dk ->Kontakt->Åbningstider og adresser.

 • Told Servicedesk tlf. 70 157301

 • Teknisk kundeservice for virksomheder
 • Support til vareførselssystemerne (import, eksport, forsendelse, ICS, manifest og EMCS)
 • Overvåger om toldsystemerne kører IT-teknisk
 • Behandler anmodning om tilladelse til nødprocedurer

  Toldadministrationernes opgaver

 • Toldadministrationerne er placeret i Århus, Middelfart og København og opgaverne er pr. 15. august 2011 fordelt på følgende måde:

  Toldadministration København (postadresse: Sluseholmen 8B, 2450 København SV)

  • Rettelsesangivelser fra private personer, inkl. toldgodtgørelse (regulering) efter toldkodeks art. 236
  • DS-fejlmarkeringer. Udsender fejlmeddelelser vedrørende import- og eksportangivelser fra Danmarks Statistik (DS) og modtager rettelsesangivelser som følge af fejl
  • Administration i forbindelse med forsendelse herunder TIR-forsendelser
   • Efterlysningsprocedure - forsendelse inkl. TIR
   • Efterlysningsanmodninger, sagsbehandling i forsendelsessager
   • Forrsendelsesmæssige afvigelser - overtalligt gods eller manko

  Toldadministration Århus (postadresse: Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg)

  • Rettelsesangivelser import, virksomheder inkl. toldgodtgørelse (regulering) efter toldkodeks art. 236)
  • Ansøgning om ændring af varemodtager (undtagen ved skønsmæssige ansættelser)
  • Rettelsesangivelser eksport (statuskode 41, 43 og 44 i e-eksport)
  • Annulering og sletning af eksportangivelser (udførselsangivelser med statuskode 45 i e-Eksport)

  Toldadministration Middelfart (postadresse: Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart)

  • Skønsmæssig ansættelse af angivelser til midlertidigt oplag (MIO)
  • Efterangivelse og afgørelse ved uregelsmæssigheder vedr. MIO-varer
  • Ansøgninger om ændring af varemodtager ved skønsmæssige ansættelser
  • Genoptagelse, toldgodtgørelse og sletning af skønsmæssige ansættelser
  • Ansøgning og godtgørelse af ekspeditionsafgiften
  • Toldgodtgørelse, privates forsendelser via Post Danmark (Øvrige fra private varetages af Toldekspedition Padborg)
  • Opfølgning på uafsluttede ATA-carnet, administration af ind- og udgående carnet og behandling af efterfølgende landingscertifikater
  • Afstempling af certifikater før eksport for Syddanmark/Fyn (EUR 1, ATR, A100)
  • Ekspedition af NATO formular 302 - attesterer
  • Rykkerprocedure for uafsluttede udførselsangivelser

  Bevillingsadministration ved Toldadministration Middelfart:

  • Aktiv forædling, suspensionsordning - modtager måneds- og kvartalsopgørelser
  • Aktiv forædling tilbagebetalingsordning - ansøgning om tilbagebetaling af toldbeløb
  • Overførselsproceduren - forudanmeldelser, behandling af angivelser ved overførsel af varer mellem to bevillingshavere
  • T5-dokumenter ved overførsel af end use varer mellem to bevillingshavere - modtager og attesterer T5
  • Forudanmeldelser fra toldoplag ved midlertidig fjernelse af toldoplagsvarer
  • Toldoplag - modtagelse af opgørelser

  Toldforvaltningen (postadresse: Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg)

  • Toldgodtgørelse, anmodning fra virksomheder efter Toldkodeksens art. 237-239
  • Toldfritagelse NATO, Wienerkonventionen, UNICEF
  • Udstedelse af bevillinger og tilladelser efter toldreglerne, bortset fra de tilladelser og bevillinger, som er nævnt under Toldadministration Middelfart, Toldekspedition Padborg og i Told Information & Markedsføring.
  • Anmodning om aktindsigt og klagesager

  Told Information & Markedsføring (postadresse: Sluseholmen 8B, 2450 København SV)

  • Informationsmøder på toldområdet kan ses på www.skat.dk ->Kontakt->Virksomhed-> Informationsmøder
  • Vejledning efter nærmere aftale kan bestilles www.skat.dk ->Kontakt->Virksomhed-> Bestil servicebesøg (att.: Told Information & Markedsføring)
  • Anmodning om tilladelser til edb-løsninger (fortoldning on line, udførselsangivelser on line mm.) sendes til Told Information & Markedsføring, Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart
  • Bevilling til fremstilling af sukker og bevilling til anvendelse af industrisukker

  Tariferingscentret

  • BTO - Bindende tariferingsoplysninger
  • BOO - Bindende oprindelsesoplysninger