Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der er skattepligtig af pensionsafkast.

Afsnittet indeholder:

  • Skattepligtige personer m.fl. og ordninger (C.G.1.1)
  • Skattepligtige pensionsinstitutter (C.G.1.2)