Dato for udgivelse
28 Sep 2011 13:11
SKM-nummer
SKM2011.632.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-200499
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, årsreguleringsår, Højesteretsdom, praksisændring
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen for årsreguleringsåret 2003. SKAT havde tidligere afvist genoptagelse med henvisning til at der ikke var hjemmel til genoptagelse af årsreguleringsår. Der er tale om praksisændring som følge af Højesterets dom af 16. december 2010. Skatterådet gav samtidigt bemyndigelse til genoptagelse af yderligere 10 ejendomme med samme forhold.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4
Vurderingsloven §§ 1, 17 og 18, nu ophævet Vurderingsloven § 3a

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4
Vurderingsloven §§ 1, 17 og 18, nu ophævet Vurderingsloven § 3a

Henvisning
-

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget årsreguleringen pr. 1. oktober 2003 og den maskinelle fremskrivning pr. 1. januar 2003 for ændring af fradrag i grundværdien for forbedringer. Genoptagelsen er en følge af Højesterets dom af 16. december 2010, der har medført en praksisændring, der er udmyntet i styresignalet SKM2011.272.SKAT.

Der er tale om genoptagelse af egen drift af en tidligere afvist anmodning. Der genoptages et yderligere år udelukkende vedrørende de forhold og til de værdier, der var omhandlet i den oprindelige genoptagelsessag.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med indkomståret 2004.

Skatterådet giver samtidig bemyndigelse med henvisning til SFL § 33, stk. 4, til ekstraordinær genoptagelse af yderligere 10 sager med samme forhold.