Dato for udgivelse
12 Oct 2011 10:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Aug 2011 10:08
SKM-nummer
SKM2011.670.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling, S-191-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Afgiftsunddragelse, observationer, bopælsadresse
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, idet han havde indført en bil der var registreret i Sverige, selv om han havde bopæl i Danmark og ikke havde afgiftsberigtiget bilen til kørsel i Danmark.

T forklarede at han boede alene i sit hus i Sverige. Han havde intet arbejde, ingen kæreste og hans søn var på børnehjem i Danmark. I lejligheden i Danmark boede han kun, når han besøgte sine børn, og da lånte han nøglen af ham der beboede lejligheden.

Byretten fandt T skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27 og idømte 40 dages fængsel samt en tillægsbøde på 155.000 kr. Byretten fandt det bevist at lejligheden i Danmark var beboet af T. Der blev herved lagt vægt pâ at lejligheden bar præg af at være beboet af T og at T's bil adskillige gange var observeret parkeret og kørende i området. Byretten lagde endvidere til grund, at T vidste, at han skulle betale registreringsafgift af det svensk indregistrerede køretøj.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men forhøjede fængselsstraffen til 60 dage.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1, stk.1, jf. bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer mv. § 102, stk. 1, jf. § 17, stk. 1, (tidligere bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 § 99, stk. 1, jf. § 13, stk. 1).

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Troels Lind Pedersen)

Afsagt af landsdommerne

Niels Boesen, Jens Kruse Mikkelsen og Louise Saul med domsmænd

----------

Byrettens dom af 12, januar 2011, 1-7531/2010

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen at denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 29. oktober 2010

T er tiltalt for overtrædelse af

registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3. jf. § 1, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer mv. § 102, stk. 1, jf. § 17, stk. 1. (tidligere bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009, § 99, stk. 1, jf. § 13, stk. 1)

ved fra midten af 2009 til den 10. juni 2010, med forsæt til at unddrage statskassen, at have anvendt svensk indregistreret køretøj af mrk. Mercedes Benz, reg.nr. ... til kørsel i Danmark senest den 10. juni 2010, selv om køretøjet ikke var afgiftsberigtiget og selv om han havde bopæl her i landet, hvorved det offentlige blev unddraget 310.100 kr. i registreringsafgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt en tillægsbøde på 155.000 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom. Tiltalte ville ikke bestride størrelsen af det unddragne beløb.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 og V.6.

Tiltalte har til retsbogen den 6. juli 2010 afgivet følgende forklaring

"...

T forklarede, at han har haft adgang til lejligheden på ..., Danmark i cirka 3 måneder. Han har ikke haft andre steder, han har kunnet opholde sig i Danmark. Den svenske adresse er et hus, som han ejer og hvor han bor alene. Huset er mellem 80 og 100 m2. Han er ved at renovere det. Han har ejet huset i 5 år. Han arbejder ikke for tiden. Han har sparet op til sin bil gennem mange år. Han har sidst haft lønindtægt i Danmark i 2003-2004. Han flyttede til Sverige i 2005. Han har ikke arbejdet i Sverige. Han renoverer selv sit hus i Sverige. Han har to børn i Danmark, datteren på 4 år bor hos sin mor og hans søn på 9 år bor på et børnehjem. Han har en kæreste, som bor i Danmark. De har været kærester i 12 - 13 måneder. Da han blev kontaktet af politiet havde hun et hævekort til Danske Bank. Han bruger aldrig kontoen. Han har ligeledes en bankkonto i Sverige.

Adspurgt af forsvareren forklarede T, at han arbejdede som vagt i Danmark. Da han flyttede til Sverige, rejste han først til ..., hvor han boede hos en kammerat. Han havde nogle problemer i Danmark. Han begyndte at sætte huset i stand i 2006-2007. Foreholdt bilag A forklarede T at det er kvitteringer på materialer til renoveringen af huset. Han er kun i Danmark, når han skal være sammen med sin søn - cirka hver tredje weekend. Nogle gange er de sammen i Danmark og andre gange i Sverige. Han har ligeledes samvær med sin datter.

Den gamle mand, som stod som lejer af lejligheden på ..., Danmark, har en søn, som også havde adgang til lejligheden. Da politiet var i lejligheden, spurgte de om, hvem der var ejer af forskellige ting. Han oplyste, at det var hans ting, men flere af tingene tilhører lejerens søn. Når han tager til Danmark fra Sverige i bil, benytter han færgen. Han tager flere gange toget."

Tiltalte har til retsbogen den 12. januar 2011 afgivet følgende forklaring

"...

Tiltaltes forklaring den 6. juli 2010 i byretten i forbindelse med beslaglæggelse af en bil blev oplæst og godkendt af tiltalte.

Tiltalte forklarede supplerende, at han har ejet den svensk indregistrerede bil siden engang i 2009. Det kan godt passe, at det var siden juni 2009. Tiltalte vidste ikke, at der var forbud mod at køre i bilen på grund af et ubetalt beløb. Beløbet er betalt. Det er korrekt, at tiltalte var i besiddelse af nøgle til lejligheden ...., da han blev standset af politiet. Foreholdt bilag 7, fotos fra lejligheden ..., er det kun hans creme, tandbørste, tandpasta samt en parfume, der er i badeværelset. V.5 boede i lejligheden. Der boede også to andre personer, som tiltalte ikke kender. Det er korrekt, at billedet i soveværelset er tiltalte og hans daværende kæreste. Han havde nogle private papirer, han havde fået af sin eks, opbevaret i lejligheden. Tøjet vist på et foto tilhører tiltalte. Et af bælterne tilhører tiltalte. T-shirts er nogle tiltalte har købt til sine børn. Tiltalte havde kun 2 jakker i klædeskabet. Det er ikke tiltaltes sko eller træningsmaskine. Stavene til parketgulvene er tiltaltes og skulle bruges i Sverige. Tingene i stuen er V.5s bortset fra et billede af tiltalte og hans børn. Det nye toilet er tiltaltes. Varerne i køleskabet er ikke tiltaltes. Tiltalte spiste ikke i lejligheden. Tiltalte talte ikke med nogen af de andre beboere, når han var der i weekenderne, bortset fra engang i sommeren 2010, hvor han talte med en gammel mand. Tiltalte har kun været i lejligheden fra ca. 3 måneder før, han blev standset af politiet. Inden da besøgte han engang imellem V.5, hvor han godt kan have kørt i bilen. Tiltalte kan ikke sige, hvor mange gange han kørte i bilen i 2009, når han besøgte børnene. Tiltalte flyttede til Sverige i 2005. Tiltalte har ikke haft noget med tilmeldingen til ... i perioden 1. maj 2009 til 1. juli 2010 at gøre. Tiltalte bor ..., Sverige. Tiltalte kender ikke noget til personerne i ..., Sverige.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han flyttede til Sverige i 2005, da han ikke havde noget sted et bo i Danmark. Han boede først hos en kammerat i Sverige i en kort periode. Tiltalte købte huset af en gammel mand, der kom på plejehjem. Han spurgte V.5, når han skulle låne lejligheden, fordi han skulle være sammen med sine børn. Tiltalte fik udleveret nøglen af V.5. Tiltalte har også haft samvær med sine børn hos tiltaltes bror i Danmark, og han har også haft børnene med til Sverige på samvær. V.6 er tiltaltes ven gennem 20 år."

Vidnet politiassistent V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede, at han var på § 77-eftersyn den 10. juni 2010. En del af vidnets arbejde består i at observere udenlandske biler. Det var vidnet, der standsede tiltalte. Tiltalte oplyste, at det var hans bil. Tiltalte var på vej ned til sin kæreste, der var gravid og skulle til lægen. Vidnet har i en periode bemærket, at tiltaltes bil ofte holdt parkeret i nærheden af ... Det var såvel hverdage som weekender, bilen holdt parkeret der. Vidnet har set bilen køre nogle gange. Vidnet vil mene, at han har observeret bilen omkring 20-40 gange i det seneste halve år, forinden tiltalte blev standset. Tiltalte foreviste et svensk kørekort. Vidnet tilkaldte SKAT. Vidnet oplyste tiltalte om, at han havde en formodning om, at tiltalte havde tilknytning til ... Tiltalte forklarede, at han besøgte en ældre mand, og at han havde sovet der nogle enkelte gange, senest natten før. Tiltalte havde nøgle til lejligheden. Vidnet besluttede at ransage lejligheden. Tiltalte havde bankkort til Danske Bank og et kort til en fitnessklub på sig. Tiltalte påviste selv lejligheden ... Tiltalte oplyste, at effekterne i lejligheden tilhørte ham bortset fra kvinderelaterede ting på badeværelset. Det var SKAT, der kiggede på tiltaltes personlige papirer. SKAT oplyste, at papirerne var af ældre dato. Der var intet, der bar præg af at der boede en ældre herre i lejligheden. De konstaterede efterfølgende, at der var tilmeldt en ældre herre på adressen. Tiltalte oplyste ikke noget om, at der boede andre personer i lejligheden. De fleste gange, vidnet så bilen, holdt den parkeret tæt på ...

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at de undersøgte, hvem der var tilmeldt på adressen. Det var kun den ældre herre, der var tilmeldt og ikke tiltalte. Forevist bilag 25, side 6 - observationer - er dette ikke samtlige, idet vidnet kan se, at nogle af hans observationer mangler, blandt andet en, hvor han ser bilen køre. Der var ikke noget, der indikerede, at der blev lavet mad i køkkenet. Tiltalte oplyste selv vedrørende de personlige papirer, at de var af ældre dato"

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede, at han bor ... Han har boet der i 15 år. Tiltalte har boet i samme opgang i 1-1½ år. Der har tidligere boet en ældre mand. Vidnet ved ikke, om der boede andre i lejligheden med tiltalte. Vidnet så tiltalte på forskellige tidspunkter, nogle gange med en kæreste. Tiltalte kørte i en svensk indregistreret bil, da han flyttede ind. Vidnet mener også, at tiltalte kørte i nogle andre ældre biler. Mercedes-bilen holdt parkeret forskellige steder i området. Vidnet så en gang imellem tiltalte køre i bilen, som vidnet husker det, både i weekender og på hverdage. Vidnet troede, at den ældre herre var død, og at tiltalte som noget familie havde overtaget lejligheden. Tiltalte havde en kæreste, der kom engang imellem. Vidnet har ikke set andre men har bemærket, at der blev holdt fest i lejligheden. Tiltalte sleb gulvene af på et tidspunkt. Vidnet har kun hilst på tiltalte, ikke talt med ham.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han så slibemaskinen stå på trappen og kunne høre, at den blev brugt. Det er 2-3 år siden, at den gamle mand boede i lejligheden. Vidnet her set tiltalte mange gange. Vidnet har ikke set tiltalte bære møbler ind i lejligheden"

Vidnet V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede, at han bor ... Han har boet der i 44 år, lige siden lejligheden blev bygget. Vidnet har set tiltalte, der boede nedenunder i stuen. Vidnet har hilst på tiltalte flere gange. En sommerdag talte de sammen på hver sin altan. Tiltalte fortalte om personlige ting, blandt andet at han skulle skilles og derfor boede der. Der var noget mærkeligt ved lejligheden. Kommunen sagde, der skulle bo en gammel mand, og der skulle bo en, der kunne passe ham og snakke med ham. Den gamle mand flyttede, da hans søster, der også boede i lejligheden, døde. Foreholdt bilag 13, side 4 kan det godt passe, at tiltalte flyttede ind i lejligheden i sommeren 2009. Tiltalte havde Mercedes-bilen, da han flyttede ind, indtil politiet fjernede den i sommeren 2010. Vidnet så tiltalte både om dagen og om natten, i weekender og på hverdage. Tiltalte boede i lejligheden. Han skulle jo passe den gamle mand, der ikke var der. Tiltalte kom nogle gange med nogle søde piger. Vidnet har ikke set andre bo der, og har ikke kendskab til en person ved navn V.5. Vidnet så tiltalte på forskellige tidspunkter af døgnet, han skulle vel passe sit arbejde."

Vidnet V.4 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede, at hun bor ... sammen med forrige vidne. Vidnet har set tiltalte før, der hvor de bor. Tiltalte boede i lejligheden i stuen, ihvertfald ind imellem. Vidnet kan ikke sige, om tiltalte boede der et halvt eller et helt år. Tiltalte kørte i en Mercedes. Tiltalte kørte jævnligt i den Mercedes. Vidnet ved ikke, om der boede andre i lejligheden. Der boede tidligere en ældre mand i lejligheden en del år tilbage. Der har boet mange forskellige i lejligheden.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at der var tidspunkter, hvor der ikke boede nogen i lejligheden. Foreholdt bilag 13, side 2, 3. afsnit, husker vidnet ikke nærmere. Lejligheden blev brugt af en masse mennesker."

Vidnet V.5 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede adspurgt af forsvareren, at lejligheden ... er hans onkels. Vidnet kender tiltalte fra Bosnien. Tiltalte har ikke haft noget med lejligheden at gøre. Det var vidnet, der i 99% af tiden befandt sig i lejligheden, når den blev benyttet. Lejligheden stod tom, men vidnet kom der i weekender sammen med venner. Møblerne i lejligheden var onklens. Tiltalte har været i lejligheden til fester. Tiltalte havde ikke nøgle til lejligheden. Vidnet mødtes med tiltalte en gang, hvor tiltalte lånte lejligheden. Tiltalte lånte lejligheden i weekender, når han skulle være sammen med sine børn, hvilket fandt sted de sidste 3 måneder op til medio juni 2010. Der har ikke været andre personer, der har brugt lejligheden på samme måde som tiltalte.

Adspurgt af anklageren forklarede vidnet, at onklens adresse blev flyttet hjem til vidnet efter ransagningen. Det havde dog været planlagt længe for inden. Onklen kom en gang imellem i lejligheden"

Vidnet V.6 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede adspurgt af forsvareren, at han bor i Sverige. Han har altid boet i Sverige. Tiltalte er hans gode ven, som han har kendt, siden tiltalte kom til Danmark. Tiltalte bor i et hus. Tiltalte flyttede for 6-7 år siden til Sverige, først til ... i en kort periode og derefter i huset. Han har også boet hos vidnet en gang imellem. Vidnet og tiltalte er ofte sammen. I perioden sommeren 2009 til sommeren 2010 boede tiltalte i sit hus, er vidnet rimelig sikker på, da han har besøgt tiltalte i huset. Vidnet og tiltalte sås også i Danmark, men vidnet husker ikke, hvor de sås. De sås oftest i Sverige. Vidnet har ikke været i en lejlighed i Danmark, hvor tiltalte angiveligt skulle have boet. Vidnet kender ikke noget til en lejlighed på ... Tiltalte havde rimelig travlt med sit hus i perioden sommeren 2009 til sommeren 2010. Vidnet ved ikke hvor ofte, tiltalte var i Danmark, men vidnet ved, at tiltalte savnede sine børn i Danmark meget. Vidnet har hjulpet tiltalte med alt muligt vedrørende offentlige myndigheder i Sverige, da vidnet både kan tale og skrive svensk.

Adspurgt af anklageren forklarede vidnet, at afstanden mellem vidnet og tiltalte i Sverige er cirka 20 minutter i bil. Vidnet kender ikke til tiltaltes økonomi. Renoveringen af huset gik langsomt, hvilket nok skyldtes, at tiltalte ikke havde penge nok til at gøre det hele på en gang"

Personlige oplysninger

Tiltalte har ikke ønsket at forklare om sine personlige forhold.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen herunder især de af vidnerne Politiassistent V.1, V.2, V.3 og V.4 afgivne forklaringer, lægger retten til grund, at lejligheden ..., hvortil T havde nøgler, var beboet af ham. Lejligheden har endvidere præg af at være beboet af ham, idet der blev fundet tøj, personlige papirer og familiefoto tilhørende ham i lejligheden. Retten har derudover lagt vægt på, at Ts bil adskillige gange er observeret parkeret og kørende i området. Det findes herefter bevist, at T reelt havde bopæl i Danmark. Herefter og idet det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at T vidste, at han skulle betale registreringsafgift af det svensk indregistrerede køretøj, er det bevist, at T er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1, stk.1, jf. bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer mv. § 102, stk. 1, jf. § 17, stk. 1, (tidligere bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 § 99, stk. 1, jf. § 13, stk. 1).

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 155.000 kr., subsidiært fængsel i 40 dage.

T h i   k en d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tiIlægsbøde på 155.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger

----------

Østre Landsrets dom af 10. august 2011, 22. afdeling, S-191-11

Byrettens dom af 12. januar 2011(1-7531/2010) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagermyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent V.1, V.3, V.4 og V.5, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af vidnerne V.2 og V.6 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han oprindelig kunne bo hos sin bror, når han besøgte sine børn i Danmark. Da han blev uvenner med sin bror, fik han af V.5 lov til at bruge lejligheden på ..., når han besøgte børnene. Det var tre måneder før han blev standset af politiet. Han besøgte børnene hver tredje weekend, men han kan også godt have været i lejligheden på ... på hverdage, da hans søn BB havde psykiske problemer. Ud over V.5 boede der også to fyre, MK og KM, i lejligheden, men han talte ikke med disse to. Han betalte ikke husleje. De brugte alle fire soveværelset, hvor billedet af ham og hans kæreste står. Han havde familiebillederne i lejligheden af hensyn til sin søn, der som nævnt havde psykiske problemer, så sønnen skulle føle sig hjemme i lejligheden. Ikke alt tøjet i lejligheden tilhørte ham. Kun to af jakkerne og et par skjorter var hans. Resten af tøjet tilhørte MK og KM. De gamle personlige papirer, som politiet fandt i lejligheden, havde han ikke fået taget med til Sverige, da han ikke længere kunne bo hos sin bror.

Foreholdt ransagningsrapport af 10. juni 2010, side 2,3 nederste afsnit, og side 3, er det ikke rigtigt, at de fleste ting i lejligheden var hans. Han var presset og havde psykiske problemer på daværende tidspunkt. Han blev bombarderet med spørgsmål. Han ville derfor ikke svare på politiets spørgsmål under ransagningen. Foreholdt SKATs sagsfremstilling af 9. juli 2010, side 4.4, 5. og 8. nye afsnit, forklarede han, at den ældre herre, han omtalte over for SKAT, var den person, der stod som lejer af lejligheden. Han sagde lige fra starten, at han havde fået nøglerne til lejlighederne af én, der hedder V.5. Når han skulle bruge lejligheden fik han nøglerne af V.5, som han mødte forskellige steder, herunder på forskellige caféer og i lejligheden. Han ville ikke i første omgang vedkende sig, at én af de fire nøgler, han havde på sig, passede til lejligheden på ... Han ville ikke lade politiet komme ind i lejligheden, da den ikke var hans. Foreholdt anmeldelsesrapport af 10. juli 2010, side 4. 4. afsnit, hvorefter han ikke ville køre med politiet til Sverige og fremvise sin bolig der, er dette ikke korrekt. Han var indstillet på at følges med politiet til Sverige efter weekenden. Det er korrekt, at han i forvirringen ikke lige kunne huske sin adresse i Sverige, da han blev standset af politiet.

Han flyttede til Sverige i 2005, fordi han ikke havde noget sted at bo efter problemer med hans ekskone, hans børns mor, og fordi kommunen ikke ville hjælpe ham med at finde et sted at bo, og fordi han ikke ville være bistandsklient. Hen havde i de følgende år mest samvær med børnene i Sverige, men undertiden også hos sin bror i Danmark. Han havde samvær hver 2. weekend med sin søn og sjældnere med sin datter. De sidste tre måneder, før han blev standset af politiet, havde ekskonen psykiske problemer, og hun var også indlagt i perioden. Derfor benyttede han lejligheden på ... til at være mere sammen med børnene. Han fik forældremyndigheden over børnene ca. 6 måneder, før han blev standset af politiet. Det var hans ønske at sælge huset i Sverige og flytte til Danmark for at bo sammen med børnene, men kommunen ville fortsat ikke hjælpe ham med at få en bolig. Den gamle mand på ..., som han talte med i sommeren 2010, talte han kun med to gange, henholdsvis om de byggematerialer, som han skulle tage med til sit hus i Sverige, og om at han kun var i lejligheden for at have samvær med sin søn. Han så og talte ikke med den gamle mand andre gange.

Vidnet, politiassistent V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at tiltalte under ransagningen var meget villig til at fremvise sine ejendele. Der var ikke nogen ejendele, herunder tøj, som han ikke vedkendte sig, bortset fra de kvinderelaterede ting på badeværelset. Køkkenet manglede færdiggørelse, før det var egnet til at lave varm mad i. De beså ikke huset i Sverige, idet tiltalte ikke ønskede at medvirke hertil, da tiltalte fik lov til at køre i sin egen bil. Det er led i hans arbejde at registrere udenlandske køretøjer, der jævnligt holder parkeret i Danmark. I den forbindelse havde han lagt mærke til tiltaltes bil. Disse registreringer videregav han til SKAT. Han observerede helt sikkert tiltaltes bil flere gange end de otte gange, der fremgår af SKATs papirer, men han kan ikke sige med sikkerhed, om det var 20-40 gange. Der var ikke noget i lejligheden, der pegede på, at der boede en ældre mand.

Vidnet V.3 har supplerende forklaret, foreholdt afhøringsrapport af 8. juli 2010, side 4, 4. afsnit, at han ikke så selve indflytningen, da tiltalte flyttede ind. Han har vel været på arbejde. Det kan godt passe, at tiltalte flyttede ind i maj 2009. Tiltalte fortalte ham, at han skulle skilles i Sverige, og at han derfor havde fremlejet lejligheden. Foreholdt samme afhøringsrapport, side 5, 2. afsnit, kan han godt huske, at han så tiltalte flytte ud af lejligheden med hjælp af nogle unge mennesker. Han er tit oppe om natten - nogle gange op til otte gange - og så kigger han ned på gaden. Der har han flere gange set tiltalte.

Vidnet V.4 har supplerende forklaret blandt andet, at hun så tiltalte så ofte, at det var hendes indtryk, at tiltalte boede i lejligheden, Hun er usikker på, om tiltalte flyttede ind først i 2010 eller i maj 2009, som forklaret af hendes mand. Hun så ikke, da tiltalte flyttede. Der kom flere personer i lejligheden, men det var tiltalte hun så oftest.

Vidnet V.5 har supplerende forklaret blandt andet, at han selv boede på ..., Danmark, men han boede i lejligheden på ... i seks til otte måneder frem til sommeren 2010 for at passe på den. Han havde da fortsat adresse på ... Foreholdt vidnets forklaring for byretten om, at han kun kom i lejligheden i weekenderne, forklarede han, at han var i lejligheden 3-4 dage om ugen. Der var ikke nogen, der boede i lejligheden, men der var to personer sammen med vidnet. De betalte ikke husleje. De kaldes MK og KM, men han kender ikke deres rigtige navne, og han ved ikke, hvor de nu holder til. Han gav nøglen til tiltalte, når han skulle være der i weekenden. Det drejede sig om ca. 10 weekender i alt over 3-3½ måned. Når tiltalte skulle have nøglen til lejligheden, kom han hjem til vidnet og hentede den. Tiltalte var kun i lejligheden i weekenden. Foreholdt, at tiltalte blev standset af politiet en torsdag, hvor han havde nøglen til lejligheden, og at tiltalte forklarede, at han havde overnattet der dagen før, kan det godt passe. Foreholdt forklaringer fra andre beboere i ejendommen om, at tiltalte har været i lejligheden i op til et år, kan det ikke passe. Tiltalte betalte ikke husleje for at benytte lejligheden, da tiltalte var hans ven. Foreholdt fotografier fra ransagningen af lejligheden, forklarede han, at de fleste toiletsager var hans og hans to andre venners. Han sov selv i soveværelset, når han var i lejligheden, Tiltalte havde spurgt om lov til at stille familiefotografier op i lejligheden af hensyn til tiltaltes søn. Nogle af jakkerne tilhører ham selv og hans venner.

Personlige forhold

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han fortsat bor alene i sit hus i Sverige. Han har fortsat ikke arbejde. Han har ikke længere nogen kæreste. Hans søn er fortsat på børnehjem. Han har lige været på ferie i Jugoslavien i en måned med sin søn. Han har fortsat meget samvær sin søn. Hans datter blev fjernet fra sin mor for tre måneder siden og sat i børnehave, hvor hun overnatter. Han har samvær med datteren hver søndag. Kommunen vil ikke hjælpe ham med at få en lejlighed i Danmark, så han kan få sine børn hjem.

Landsretten begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet. Det bemærkes herved tillige, at tiltalte ikke har oplyst om nogen tilknytning til Sverige udover at han ejer ejendommen ...

Straffen forhøjes til fængsel i 60 dage. Der findes ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Tillægsbøden stadfæstes. Straffen fastsættes nu efter § 100, stk. 3, jf. § 17, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 651 af 16. juni 2011 og de citerede bestemmelser i registreringsafgiftsloven.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres således at tiltalte straffes med fængsel i 60 dage. I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.