Dato for udgivelse
11 Nov 2011 10:39
SKM-nummer
SKM2011.751.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
11-228408
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé
I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2012.
Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 42

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 42

Henvisning
SKATs Juridiske vejledning 2011-2, G.A.3.1.1

Under henvisning til § 42 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2012.

De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

104.230

129.979

0 %

6 %

129.980

137.339

4 %

7 %

137.340

144.699

4 %

8 %

144.700

152.059

4 %

9 %

152.060

159.409

4 %

10 %

159.410

166.759

5 %

11 %

166.760

174.129

6 %

12 %

174.130

181.479

7 %

13 %

181.480

188.839

8 %

14 %

188.840

196.189

9 %

15 %

196.190

203.549

10 %

16 %

203.550

210.909

11 %

17 %

210.910

218.269

12 %

18 %

218.270

225.629

13 %

19 %

225.630

232.969

14 %

20 %

232.970

240.329

15 %

21 %

240.330

247.689

16 %

22 %

247.690

255.049

17 %

23 %

255.050

262.409

18 %

24 %

262.410

269.759

19 %

25 %

269.760

277.119

20 %

26 %

277.120

284.469

21 %

27 %

284.470

291.839

22 %

28 %

291.840

299.189

23 %

29 %

299.190

306.539

24 %

30 %

306.540

313.899

25 %

30 %

313.900

321.259

26 %

30 %

321.260

328.619

28 %

30 %

328.620

335.969

29 %

30 %

335.970

og derover

30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 690 kr.

De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.550 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.980 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.840 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.650 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.940 kr.

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 104.230 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.