Regel

Hvis den seneste frist for at indsende opgørelse og betale PAL-skat xfalder på en dansk banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag.x

Ordninger i udenlandske penge- og pensionsinstitutter

xFristen forlænges til den førstkommende bankdag i det land, hvor selskabets m.v. har hjemsted, hvis den seneste frist for at indsende opgørelse og betale  PAL-skat falder på en banklukkedag i det land, hvor selskabet m.v. har hjemsted.x

Dette gælder for udenlandske penge- og pensionsinstitutter uden fast driftssted i Danmark, der udbyder pensionsordninger til personer, som

  • er fuldt skattepligtige til Danmark efter KSL § 1, og
  • ikke anses for hjemmehørende i en anden stat end Danmark, på Færøerne eller i Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.