Indhold

Afsnittet handler om momsfritagelse for levering af varer, der er bestemt til at blive eller er oplagt i Københavns Frihavn, oplagt på et afgiftsoplag, et toldoplag, eller omfattet af visse særlige toldordninger. Afsnittet handler også om fritagelse for levering af varer og ydelser i forbindelse med de oplagte varer mv.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter