Forsikringspræmier og pensionsbidrag til pensionsordninger med løbende udbetalinger, der ikke er ophørende alderspensioner. Se dog afsnittene om Fordeling af fradragsretten og Særlige fradragsmuligheder for selvstændigt erhvervsdrivende

 

Beløb, der vedrører indbetalinger du har foretaget i tidligere indkomstår til pensionsordninger med løbende udbetalinger, der ikke er ophørende alderspensioner, og som du først kan fratrække i 2015 efter reglerne om fordelingen af fradragsretten. Se også afsnittet om Fordeling af fradragsretten.

 

Præmier og indskud på indeksordninger i forsikringsselskaber eller pengeinstitutter.

Indskud af fortjeneste ved salg af virksomhed på en ratepension eller en pensionsordning med løbende udbetaling

Den årlige indbetaling på en særlig ratepensionsordning for sportsudøvere. For disse ordninger gælder nogle særlige fradragsregler. Du kan få oplyst de særlige fradragsregler ved at henvende dig til os.

Hvis indbetalingsperioden til en pensionsordning med løbende udbetaling, der ikke er en ophørende alderspension, er aftalt til ti år eller derover, kan du fuldt ud fratrække de årlige forsikringspræmier og pensionsbidrag.

For forsikringsordningers vedkommende skal du trække beløbet fra i forfaldsåret. Indbetalinger til indeksordninger, som du har indbetalt inden 1 år efter forfaldstidspunktet (respittiden) er fradragsberettiget i forfaldsåret.