Dato for udgivelse
08 Dec 2011 11:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Oct 2010 13:10
SKM-nummer
SKM2011.795.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, S-1649-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Hummer, ombygget, godstransport, forhandler, leasingbil
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til unddragelse af afgift at have anvendt et til godstransport afgiftsberigtiget køretøj i strid med betingelserne, idet hun havde ombygget en Hummer. Adskillelsen mellem førerkabinen og lastrum var fjernet, der var indsat bagsæde i hele bilens bredde og der var adgang til bagsædet fra bilens bagdøre. SKAT blev herved unddraget for 414.940 kr. i afgift.

T nægtede sig skyldig. T forklarede, at bagsædet blev isat for at demonstrere, hvorledes bilen ville se ud på hvide plader, men det blev afmonteret, når potentielle kunder skulle prøvekøre bilen. T havde sin egen lille personbil, som hun benyttede til privatkørsel.

Byretten fandt det bevist at køretøjet var blevet ombygget, hvorved det havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, og at det efterfølgende blev anvendt på færdselslovens område med passagerer på bagsædet. T idømtes betinget fængsel i 10 dage samt en tillægsbøde på 207.000 kr. Straffen blev gjort betinget under hensyn til forholdets alder og T's gode personlige forhold. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på forholdets karakter og det unddragne beløbs størrelse samt at der ikke var ført bevis for den præcise tidsmæssige udstrækning af forholdet.

Landsretten stadfæstede strafudmålingen, men skærpede fængselsstraffen til 60 dage.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4

Henvisning
 
Redaktionelle noter
Overskriften til Østre Landsrets dom er rettet fra Vestre Landsret.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1
(advokat Anders Nemeth, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Staal, Gunst Andersen og Andreas Kærsgaard Mylin (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 10. maj 2010, SS 1-4706/2009

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 6. november 2009.

T1 er tiltalt for overtrædelse af

registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008,

i tiden efter september 2005 og senest den 16. januar 2008 omkring kl. 15.00 på offentlig vej på parkeringspladsen ved G1, med forsæt til unddragelse af afgift, at have anvendt et afgiftspligtigt køretøj, Hummer, hvoraf der var betalt afgift efter bestemmelserne i § 5, stk. 1, nr. 2, i strid med de betingelser, der var gældende for afgiftsberigtigelsen, idet køretøjet var ombygget og ikke længere fremstod som indrettet til godstransport, eftersom adskillelsen mellem førerkabinen og lastrum var fjernet, der var indsat bagsæde i hele køretøjets bredde, og der var adgang til bagsædet fra køretøjets bagdøre, hvorved statskassen blev unddraget 414.940 kr. i afgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf samt tiIlægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring at tiltalte, politiassistent V.1 og V.2.

Tiltalte, T1, har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Tiltalte forklarede, at hun driver en enmandsvirksonthed. Herudover arbejder hun også i kommunen som omsorgsmedhjælper. I virksomheden står hun for klargøringen af biler og både. Der er tale om både gamle og nye biler. Hendes mand er mekaniker og står for bilerne. Hun sørger for at forretningen, biler og både ser pæne ud. Hun har drevet virksomheden siden 2002. Selve klargøringen består af rensning af interiør, pudsning, rengøring mv. Hun har intet med selve registreringen af bilerne at gøre. Hendes virksomhed blev autoriseret forhandler af bilmærket Hummer. I den forbindelse er det et krav, at de skal have den sidste nye model stående i forretningen. Dette er til brug for fremvisning af bilen for kunder. Bilen blev leaset. Hendes mand havde forinden set bilen hos en forhandler ved navn V.3. Det var hendes mand, der tog kontakt til leasingselskabet. Hun underskrev leasingaftalen, da det var hendes virksomhed. Bilen blev kun brug til fremvisning, og den skulle stå på forretningsadressen, sådan så folk, det vil sige kunderne, kunne se den. Det var en demobil. Bilen var ved leveringen ikke monteret med bagsæder. Det var hendes mand, der efterfølgende satte bagsæderne i. Dette var for, at kunderne kunne se, hvordan den så ud med bagsæder. Det skulle endvidere demonstrere isofix-systemet, hvorved der kunne fastmonteres et barnesæde. Hun vidste ikke, hvornår bagsædet blev sat i.

Hun havde ikke kørt på offentlig vej i bilen. Det havde hendes mand heller ikke gjort. Hun havde ikke været på parkeringspladsen ved G1. Hun har stadigvæk bilen, men bagsædet er taget ud. Der er ikke blevet betalt yderligere registreringsafgift i henhold til SKATs afgørelse. Rollefordelingen virksomheden var således, at det var hendes mand, der stod for fremvisningen af biler og både. Hun har i øjeblikket 2 leasede Hummerbiler. Hun havde som sagt ikke været ved G1 den 16. januar 2008. Bagsædet i Hummeren var ikke helt fastmonteret. Der var heller ikke sat seler i. Derimod kunne isofix-systemet besigtiges på sæderne.

Der kom 2 skattefolk ud på hendes adresse. Hun havde ligget syg med influenza i en uges tid, og hendes kammerat passede hendes dengang 2-årige søn. Hendes kammerat åbnede døren og sagde, at hun var syg. Dette var SKAT dog ligeglad med. En skattemedarbejder hev hende i armen ud til bilen. Det var meget ubehageligt. Hun bad Skattemedarbejderen om at slippe hendes arm. Han var meget aggressiv. Hun blev bedt om at åbne bilen. Hun var bange for, hvad de ville, herunder om de ville stjæle bilen. Skattemedarbejderne skulle tage billeder af bilen. De hev og flåede i dørene. Hun græd, da skattemedarbejderne var taget af sted igen.

Nøglerne til bilerne og bådene ligger på kontoret. Forretningen ligger i stueetagen, og de har bopæl oven på forretningen. Nøglerne hænger i et nøgleskab, som ikke kan aflåses. På de enkelte nøgler kan det ses hvilken bil eller båd, nøglen hører til. Hummeren har tonede ruder, bortset fra forruden og sideruderne ved fører og passagersædet. Hvis man går helt tæt på, kan man se igennem de tonede ruder. Det var hendes mand, der havde haft kontakten til SKAT."

Politiassistent V.1 har som vidne til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede, at han den 16. januar 2008 kørte i sin egen bil, en hvid Citroen. Han kørte ind på parkeringspladsen ved G1. Han parkerede sådant, at han holdt front mod front med en Hummer. Han kunne se, at der var to nakkestøtter ved siden af førersædet. Dette undrede ham. Bilen bakkede ud, og der kom en kvinde ud af G1. Hun åbnede bagklappen og satte varer ind. Han skulle også i G1 og steg ud af bilen og gik bagom Hummeren. Da han gik bag om bilen, kunne han se, at der ikke var nogen adskillelse mellem førersædet og bagsædet, og at der sad et barn på bagsædet. Han noterede tidspunktet og bilens registreringsnummer. Han ringede efterfølgende til en kollega i lufthavnen, som slog bilen op. Han fik oplyst, at bilen var registreret som varebil til blandet privat- og erhvervskørsel. Dagen efter kørte han til SKAT og anmeldte det. Han kunne ikke genkende kvinden, der kom ud af G1. Det eneste han huskede var, at hun ikke var ret høj. Manden, der kørte bilen, havde briller. Bilen bakkede ud, således at han kunne se venstre side af bilen. Han huskede, at der på fordøren stod "Fuck janteloven". Det var et rundt skilt. Det var 2 år siden, og han kan som sagt ikke genkende kvinden."

V.2 har som vidne til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede, at han er ansat i SKAT. Han er fuldmægtig i kontrolafdelingen. Han har kun delvist deltaget i nærværende sag. Det var hans tidligere kollega V.4, der primært stod for sagen. Han huskede, at V.4 kom ind til ham og sagde, at han havde fået en spændende anmeldelse. Der var tale om en Hummer, der var registreret som en blandet bil. Der havde tidligere været en mærkningsordning, hvor man skulle skilte med, at bilen kunne benyttes til blandet kørsel. Der blev betalt en privat benyttelsesafgift på 5.040 kr. Bilen var registreret med delvis benyttelsespligt. Dette betød, at der ikke må være ekstramonterede sæder bag ved førersædet. Såfremt dette var tilfældet, skulle der betales en væsentlig højere registreringsafgift, svarende til en bil på hvide plader. Der må således kun været sæderække forrest i bilen.

Han og kollegaen V.4 tog ud og kiggede på bilen. Han tog sit kamera med. De kom ud på adressen og bankede på. Her mødte de indehaveren af virksomheden og ejeren af køretøjet. Indehaveren foreviste bilen. Mens kollegaen V.4 var i dialog med indehaveren, tog han billeder af bilen. Han konstaterede, at der var sat et bagsæde ind i bilen. Bagsædet var fastboltet. Der var endvidere monteret et barnesæde på bagsædet. Efterfølgende kontaktede han grossisten/importøren, der fremviste en faktura på bilen. Det fremgik heraf, at bilen var solgt og efterfølgende leaset til indehaveren af virksomheden. Bilen var lavet som en gulpladet bil og godkendt som erhvervskøretøj. Importøren oplyste, at han havde afmonteret bagsædet, isat en ny bund og sat en adskillelse op mellem for- og bagrum. Dette var sket, inden bilen var kørt til syn. Endvidere oplyste importøren, at tiltaltes mand havde spurgt efter bagsæderne kort tid efter, at den var blevet solgt. Bagsædet blev udleveret inden for 1 måneds tid efter salget.

Bilen var ved isættelsen af bagsæderne ændret til en hvidpladebil. Sagen blev derfor sendt til motorkompetencecentret med henblik på vurdering af registreringsafgiften.

Vidnet blev foreholdt sagens bilag 10. Vidnet bekræftede, at det var billederne, der blev taget ude på pladsen. Vidnet oplyste endvidere, at registrerings- og stelnumret var en entydig identifikation af bilen. Der var en række biler ude på pladsen. Der var blandt andet to Hummere. Med pladsen mente han salgsarealet. Han huskede ikke, om stelnumret på bilen blev checket på pladsen. Han undersøgte det ikke. Han erindrede ikke, at han så hans kollega V.4 tjekke stelnummeret på bilen.

Sagens akter blev som oplyst sendt til motorkompetencecentret, der efterfølgende traf afgørelse i sagen. Hans kollega V.4 fik afgørelsen vedrørende registreringsafgiften. I den konkrete sag havde han primært kun medvirket i forbindelse med at tage ud på pladsen og tage billeder af bilen."

Sagens oplysninger

Af leasingaftale af 23. september 2005, sagens bilag 9, fremgår, at H1 v/T1 af F1 Leasing har leaset en fabriksny Hummer. Leverandøren er G3 A/S.

Ved faktura af 23. september 2005, sagens bilag 8, har G3 A/S solgt en Hummer, stel nr. ... til F1 Leasing. Bilen leveres indregistreret på gule plader.

Af politiassistent V.1s anmeldelse af 16. januar 2008, sagens bilag 5, fremgår, at han på parkeringspladsen ved G1 så en "Hummer, farve grå, reg.nr. ..., varebil."

Af sagens bilag 10 fremgår, at V.2, SKAT, den 17. januar 2008 har optaget 10 billeder af en Hummer, reg.nr. ..., stelnr. ... visende bilen ude- og indefra.

Motorankenævnet har ved afgørelse af 17. marts 2009, vedrørende en Hummer stelnr. ... nedsat den afgiftspligtige værdi fra 360.000 kr. til 277.500 kr. En afgiftspligtig værdi på 277.500 kr. svarer til en handelspris på 742,440 kr. Registreringsafgiften udgør 464.940 kr., hvorfra der skal trækkes 50.000, således at differenceudgiften udgør 414.940 kr.

Tiltalte er straffet,

ved

dom af 12. august 2003 med fængsel i 3 måneder, betinget, prøvetid 2 år, samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen, efter straffelovens § 172, jf. § 171.

ved

ankedom af 24. august 2004 med fængsel i 8 måneder, betinget, prøvetid 2 år, efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1. Det havde sit forblivende med hensyn til den betingede dom af 12. august 2003.

ved

dom af 30. august 2006 med fængsel i 4 måneder, betinget, prøvetid 1 år, efter straffelovens § 290, stk. 1. Det havde sit forblivende med hensyn til dom af 24. august 2004.

Personlige forhold

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun arbejder som omsorgsmedhjælper i kommunen. Hun arbejder på to bosteder med udviklingshæmmede. På det ene bosted arbejder hun 37 timer om ugen og på det andet 12 timer om ugen. Der er tale om fast arbejde. Hun har en søn på 2 år. Hun har boet sammen med sin kæreste/samlever gennem 11 år. Ved siden af har hun to gymnastikhold 1 dag om ugen. Det ene hold er børn i alderen 1-3 år, og det andet hold er børn i alderen 3 - 5 år.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter vidnerne politiassistent V.1s og skattefuldmægtig V.2s sikre og troværdige forklaringer, der understøttes af de i sagen optagne fotos, er det bevist, at tiltaltes køretøj ved fastmontering af et bagsæde blev ombygget, hvorved køretøjet mistede sin afgiftsmæssige identitet, og at køretøjet efterfølgende blev anvendt på færdselslovens område med passagerer på bagsædet. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 dage, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.

Under hensyn til forholdets alder og tiltaltes gode personlige forhold skal straffen ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 207.000,00 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Retten har ved straffastsættelsen på den ene side lagt vægt på forholdets karakter og det unddragne beløbs størrelse, og at der på den anden side ikke er ført bevis for den præcise tidsmæssige udstrækning af forholdet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 skat straffes med fængsel i 10 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 207.000,00 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 7. oktober 2010, 18. afdeling, S-1649-10

Byrettens dom af 10. maj 2010 (1-4706/2009) er anket af T1 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent V.1 og V.2, der alle har forklaret i del væsentlige som i byretten.

Der er i landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af V.3 og V.4.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at hendes mand var den eneste ansatte i virksomheden, og der var ikke andre end hende og hendes mand, der havde deres gang i virksomheden, hvor hun i øvrigt sjældent kom. Den omhandlede bil skulle af forhandleren leveres indregistreret på gule plader, da det er billigere at lease en bil på gule plader end en tilsvarende på hvide plader. Bagsædet blev isat for at demonstrere, hvorledes bilen ville se ud på hvide plader, men når potentielle kunder skulle prøvekøre bilen, afmonterede hendes mand bagsædet. Bilen var indimellem påsat mærkater med teksten "Fuck janteloven". Hun havde sin egen lille personbil, som hun benyttede til privatkørsel.

Politiassistent V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at han nedskrev bilens registreringsnummer umiddelbart efter, at han gennem bilens åbne bagklap havde konstateret, at bilen var isat et bagsæde, som der sad et barn på, og at der ikke var nogen adskillelse mellem førersæde og bagsæde.

V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at barnestolen på bagsædet var fastgjort til en konsol, som ikke umiddelbart kunne afmonteres.

V.3 har forklaret blandt andet, at han har været indehaver af G3 A/S, der blandt andet forhandler Hummer-biler. Han kan huske, at tiltalte skulle være forhandler for ham i ..., og at han og tiltaltes mand derfor aftalte, at tiltalte skulle have en Hummer-bil til demonstration. Det blev udtrykkeligt aftalt, at bilen skulle leveres på gule plader, og han har i øvrigt aldrig solgt en sådan bil på hvide plader, da prisen herfor dengang var på knap 1,5 mio. kr. Når han modtog Hummer-biler fra USA, blev de straks sendt til G2 Autoværksted, der efter anvisning fra SKAT ombyggede bilerne blandt andet med fjernelse af bagsædet og montering af plan bund og skærm bag førersædet, således at bilerne herefter kunne indregistreres på gule plader. De fleste bagsæder blev destrueret, men hans firma havde normalt et par bagsæder på lager for det tilfælde, at nogle måtte ønske at genombygge bilen. Han har ikke leveret bagsæde til hverken tiltalte eller hendes mand, men han er bekendt med, at man har kunnet købe bagsæder i Tyskland.

V.4 har forklaret blandt andet, at han som ansat i SKAT modtog anmeldelsen vedrørende tiltaltes bil, og at han derefter sammen med V.2 tog til tiltaltes virksomhed for at besigtige bilen. Da de ankom til adressen, blev hoveddøren åbnet af en mand, som imidlertid hurtigt smækkede døren i igen og løb om bag huset, da de havde præsenteret sig. De ringede på ny på døren, der herefter blev åbnet af den tiltalte, som talte i telefon, og som imidlertid efter også smækkede døren i igen. De gik derpå rundt om huset og ringede atter på døren, som efter ca. 10 minutter på ny blev åbnet af tiltalte. Hun gik med dem til bilen, hvor hun forsøgte at flå en barnestol ud af bilen, men forgæves, da understellet til barnesædet var boltet fast. Hun blev stærkt ophidset, da han forsøgte at holde hende væk fra bilen, da den skulle fotograferes. Han er sikker på, at bilens stelnummer blev kontrolleret.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder navnlig de af politiassistent V.1, V.2 og V.4 afgivne vidneforklaringer samt de optagne fotos, findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

Straffen forhøjes til fængsel i 60 dage. Der findes hverken efter forholdets karakter eller tiltaltes personlige forhold grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget.

Dommens bestemmelse om tillægsbøde stedfæstes.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at T1 straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 207.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.