Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.B Lønsumsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • xAfsnit A.D Opkrævning.x

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit D.B Lønsumsafgift indeholder:

 • Lønsumsafgiftslovens historiske baggrund og lovændringer (D.B.1)
 • Lønsumsafgiftspligtige virksomheder LAL § 1 og § 2 a (D.B.2)
 • Registrering af virksomheden LAL §§ 2 - 3 (D.B.3)
 • Hvordan skal lønsumsafgiften opgøres? LAL §§ 4 - 5 (D.B.4)
 • Ansatte og lønsum LAL § 4 (D.B.5). 
Hvad er nyt?

Der er ved lov nr. 591 af 13. maj 2019 sket konsekvensændringer i lønsumsafgiftsloven, som følge af indførelsen af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v. Se D.B.4.5.

Med virkning fra 1. august 2019 ophæves lov om produktionsskoler og erstattes af lov om forberedende grunduddannelse. Samtidigt ændres lønsumsafgiftsfritagelsen for uddannelser omfattet af lov om produktionsskoler til lønsumsafgiftsfritagelse for uddannelser omfattet af lov om forberedende grunduddannelse og afsøgningsforløb omfattet af lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Se LAL § 1, stk. 2, nr. 11 og § 28 i lov nr. 745 af 8. juni 2018.

Der er derudover foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2019-1.

Se også

 • Afsnit A.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift
 • Afsnit A.B.3.4 Regnskabsbestemmelser for lønsumsafgift
 • Afsnit A.C.2.3 om kontrolbestemmelserne i lønsumsafgiftsloven
 • Afsnit A.A.10 om klagebehandling
 • Afsnit A.C.3 om straffebestemmelserne i lønsumsafgiftsloven.