Dato for udgivelse
21 Dec 2011 10:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-290306
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.12.2011
0201 30 00 20 --Bøffelkød 12,8% + 3,034 € pr kg

Ændringen medtages til Nyoptryk 2012 (december 2011) som forventes udsendt ultimo december 2011.