Told > Værktøjer og vejledninger > Valutakurser

På grund af den langvarige suspension af handel med den islandske krone, fastsættes toldkursen for den islandske krone ekstraordinært efter kursen offentliggjort af den islandske centralbank.

Kursforholdet mellem danske kroner og islandske kroner er offentliggjort af den islandske centralbank den 21. december 2011 og skal anvendes ved fortoldning i perioden 1. januar - 31. januar 2012:

Islandske Kroner ISK 4,641

Så længe handel med den islandske krone er suspenderet, vil det kursforhold mellem danske kroner og islandske kroner, der noteres af den islandske centralbank, blive anvendt ved fastsættelse af toldkursen. Kursforholdet der offentliggøres af den islandske centralbank den næstsidste onsdag i måneden, vil gælde som toldkurs i den følgende måned. Der vil blive udsendt særskilt information om dette.

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver