Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Reglerne om henstand (G.A.3.1.3.1)
  • Henstand med indregnet restskat (G.A.3.1.3.2)
  • Henstand med formueskat vedrørende ejerbolig for pensionister m.fl. (G.A.3.1.3.3)
  • Særligt om EF-toldkodeksens artikel 244 (G.A.3.1.3.4).