Afsnittet er flyttet til A.D.10.3 om henstand med indregnet restskat.