Indhold

Afsnittet indeholder:

Der henvises til afsnit A.D.11 Eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, under opkrævning, for mere information om eftergivelse af gæld der ikke er sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.