Indhold

Dette afsnit handler om snitfladen mellem genoptagelse og eftergivelse af gæld til det offentlige.

Afsnittet indeholder:

  • Ordinær genoptagelse
  • Ekstraordinær genoptagelse
  • Genoptagelse frem for eftergivelse

Ordinær genoptagelse

Det er reglerne i skatteforvaltningsloven om ordinær genoptagelse af

  • skatteansættelsen
  • fastsættelsen af afgiftstilsvar og
  • godtgørelse af afgift

som skal anvendes i de særlige tilfælde, hvor kravet på skyldige skatter og afgifter hviler på et opgørelsesmæssigt forkert grundlag. Se SFL §§ 26 og 31.

Ekstraordinær genoptagelse

Der er også hjemmel i skatteforvaltningsloven til, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af

  • skatteansættelsen
  • fastsættelsen af afgiftstilsvar og
  • godtgørelse af afgift

når der foreligger særlige omstændigheder. Se SFL §§ 27 og 32.

Genoptagelse frem for eftergivelse

Det er derfor i disse tilfælde skatteforvaltningslovens regler om ordinær genoptagelse og ekstraordinær genoptagelse, der gælder, og ikke reglerne i INDOG om eftergivelse. Se A.A.8.2.1 om ordinær genoptagelse og A.A.8.2.2. om ekstraordinær genoptagelse.