Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer, når fordringen er overdraget.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.6.8 om erhvervede fordringer.