Satser

Vis printvenlig udgave

 

Se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2018 og 2017. Læs mere om blandt andet topskat eller personfradrag. Brug pilene for at ændre år.

Satser og be­løbs­grænser for alle love på skatte- og afgifts­området (skm.dk)

Kommuneskatter (skm.dk)

 

SkatPensionPersonalegoderKost og logiEjendomKørselBørnGaver
Skat
20182017
Vis senere år
Aktieindkomst (progressionsgrænse)52.900 kr.51.700 kr
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen)27/42 pct.27/42 pct.
Arbejdsmarkedsbidrag8 pct.8 pct.
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt)33.300 kr.30.000 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent)9,50 pct.8,75 pct.
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag43.800 kr.42.800 kr.
Bundskat11,15 pct.10,08 pct.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt)21.200 kr.19.800 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent)6 pct.5,75 pct.
Grøn check (pensionister)930 kr.940 kr.
Grøn check (andre over 18 år)765 kr.940 kr.
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse)8.000 kr.8.000 kr.
Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag)AfskaffetAfskaffet
Personfradrag (fyldt 18 år)46.000 kr.45.000 kr.
Personfradrag (under 18 år)34.500 kr.33.800 kr.
Restskat (grænse for indregning)20.100 kr.19.600 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rente-1,7 pct.
Restskat: Procenttillæg-3,7 pct.
Skatteloft (personlig indkomst)52,02 pct.51,95 pct.
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst)42 pct.42 pct.
Sundhedsbidrag1 pct.2 pct.
Topskat15 pct.15 pct.
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket)498.900 kr.479.600 kr.
Udligningsskat2 pct.3 pct.
Udligningsskattegrænse397.000 kr.388.200 kr.
Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller)132.400 kr.129.500 kr.
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse)6.100 kr.5.900 kr.