Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit XX"

 Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 94"
 Pos (varekode)VarebeskrivelseTarifmæssig toldBilagSuppl. mængdeVarebest.
 T2 eller EksportT1IU
         

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet:

 • Lysekroner og andre elektriske belysningsartikler til ophængning i loftet eller på væggen, undtagen elektriske belysningsartikler, af den art der anvendes til offentlige veje og anlæg:
  • Af plast eller af keramiske materialer:

9405 10 21

   • Af plast af den art der anvendes med glødelamper:

U

10 
    • Til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)
90 
    • I andre tilfælde 
4,7% 

9405 10 40

   • I andre tilfælde:

U

10 
    • Af plast til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)
90 
    • I andre tilfælde 
4,7% 

9405 10 50

00
  • Af glas

3,7%

U

  • Af andet materiale:

9405 10 91

   • Af den art der anvendes med glødelamper:

U

10
    • Håndfremstillede

2,7%

20 
    • Af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)
90
    • I andre tilfælde

2,7%

9405 10 98

   • I andre tilfælde:

U

10 
    • Af uædelt metal eller plast til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)
20
    • Håndfremstillede

2,7%

90
    • I andre tilfælde

2,7%

 • Bordlamper, skrivebordslamper, sengelamper og standerlamper, elektriske:
  • Af plast eller af keramiske materialer:

9405 20 11

00
   • Af plast af den art der anvendes med glødelamper

4,7%

U

9405 20 40

00
   • I andre tilfælde

4,7%

U

9405 20 50

00
  • Af glas

3,7%

U

  • Af andet materiale:

9405 20 91

00
   • Af den art der anvendes med glødelamper

2,7%

U

9405 20 99

   • I andre tilfælde:

U

10
    • Håndfremstillede

2,7%

90
    • I andre tilfælde

2,7%

9405 30 00

00
 • Elektriske guirlander, af den art der anvendes til juletræer

3,7%

U

 • Andre elektriske belysningsartikler:

9405 40 10

00
  • Projektører

3,7%

U

  • Andre varer:
   • Af plast:

9405 40 31

00
    • Af den art der anvendes med glødelamper

4,7%

U

9405 40 35

00
    • Af den art der anvendes med lysstofrør
4,7%

U

9405 40 39

    • I andre tilfælde:

 

U

70
     • Trykt kredsløbskort med lysdioder:
      - også med prisme/linse og
      - også monteret med konnektor(er)
      til fremstilling af baggrundsbelysningsenheder til varer henhørende under pos. 8528

4,7% K stk
90 
     • I andre tilfælde 
4,7% 
   • Af andet materiale:

9405 40 91

00
    • Af den art der anvendes med glødelamper

2,7%

U

9405 40 95

00
    • Af den art der anvendes med lysstofrør

2,7%

U

9405 40 99

    • I andre tilfælde:

US

10
     • Håndfremstillede
2,7% K
90
     • I andre tilfælde
2,7%

9405 50 00

 • Ikke-elektriske belysningsartikler:

U

10
  • Håndfremstillede

2,7%

90
  • I andre tilfælde

2,7%

 • Lysskilte, navneplader med lys og lignende varer:

9405 60 20

  • Af plast:

U

10 
   • Navneplader med lys og lignende varer, til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)
90 
   • Andre varer
4,7% 

9405 60 80

  • Af andet materiale:

U

10 
   • Navneplader med lys og lignende varer, af uædelt metal eller plast, til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)
20
   • Håndfremstillede

2,7%

90
   • I andre tilfælde

2,7%

 • Dele:
  • Af glas:
9405 91 10  00 
   • Artikler, der anvendes som udstyr til elektriske belysningsartikler (undtagen projektører)
5,7% 

9405 91 90

00
   • Andre varer

3,7%

U

9405 92 00 
  • Af plast:
10
   • Dele af varer henhørende under pos. 9405 10 eller 9405 60 til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)

0

90
   • Andre dele

4,7%

9405 99 00 
  • Af andre materialer:
10
   • Dele af varer henhørende under pos 9405 10 eller 9405 60 af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)

0

20
   • Håndfremstillede

2,7%

90
   • I andre tilfælde

2,7%