Blanketnr.
29.084
Formål med blanketten

Punktafgiftspligtige varer indført uden den fornødne registrering eller forudgående anmeldelse.

PDF-udgave

Blanket 29.084 - Kvittering for beslaglæggelse af varer (uden domstolsprøvelse)

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.